Sverige får tillfällig budget

Ökade anslag till kommunerna får vänta

2018-10-31 När partierna i riksdagen inte kan samla sig till något regeringsalternativ måste Sverige ändå ha en budget. Den får övergångsregeringen, den tidigare rödgröna, lägga fram, och utforma den så att den godkänns av riksdagen.

Övergångsfinansminister Magdalena Andersson presenterade på onsdagen planerna på att lägga fram en övergångsbudget för riksdagen. Tack vara systemet med en övergångsregering finns möjligheten att både styra landet och utforma en budget. Däremot blir det inte några reformer i budgeten, utan det är i allt väsentligt den budget som lades fast inför 2018 som förlängs även till att gälla under 2019.
Regeringen har haft överläggningar med i alla fall delar av oppositionen om under vilka villkor som en övergångsbudget skulle kunna läggas fram. En utgångspunkt är att det inte skall vara några stora förändringar i förhållande till den budget som gäller nu.
Dock finns det öppningar för förändringar som alla är överens om. En sådan som diskuteras är en sänkning av pensionärsskatten som alla partier ställde sig bakom före valet.
Det har framförts att många andra förslag, som exempelvis att höja anslagen till kommunerna, skulle kunna tas senare och läggas in i en kompletteringsbudget, medan pensionärerna med låga pensioner behöver höjningen så fort som möjligt.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv