Kontakt

Företaget som ger ut tidningen Västsverige heter Uddevalla Media AB.

Tidningen Västsverige
Junogatan 3
451 42 Uddevalla
Telefon: 070-342 28 60

Tidningschef, ansvarig utgivare

Göran Nyberg
Telefon: 070-342 28 57
goran@tidningenvastsverige.se

Redaktion

Jeanette Henriksson
Telefon: 070-342 28 50
jeanette@tidningenvastsverige.se

Prenumeration

Telefon: 070-342 28 60
Telefontid: vardagar kl. 8:00-12:00
prenumeration@tidningenvastsverige.se

Administration

Telefon: 070-342 28 60

Inskrivning, Fyndtorget, På gång i veckan

info@tidningenvastsverige.se

Grafiker

Annika Härle
annika@tidningenvastsverige.se