Utredning klar om Norgebanan

Uppdraget var enbart att utreda satsning på befintlig bansträckning

fredag Det var vid en debatt om framtiden järnvägsförbindelse mellan Oslo och Göteborg som utredaren Alexander Hellervik på Trafikverket kunde redogöra för utredningen resultat innan ens regeringen hunnit få informationen. Utredaren kommer fram till att för 2-3 miljarder skulle väsentliga förbättringar uppnås. För mellan 50 och 100 miljarder skulle man kunde få en marknadsandel uppemot 50 procent.

Roine vill ha fram fakta om SMR

– Leder oss in i ett plutoniumsamhälle, menar han.

2023-09-21 SMR, Små modulära reaktorer, bygger på en dröm om en fjärde generationens kärnkraftverk, som länder lagt miljarder på att utveckla utan att lyckas. Dessutom bygger de på att man använder plutonium som bränsle.

– Jag tycker det är ohederligt att tala om SMR utan att säga sanningen om ett sådant paradigmskifte, säger Roine Ekarv, Fjällbacka, pensionerad reaktorinspektör på IAEA.

Gammalt och nytt på Hällevikstrands varv

Christers farfarsfar började med kölhalning av fartyg

2023-09-18 På Hällevikstrands varv byggdes och förbyggdes många av de fiskebåtar och kuttrar som sattes i trafik i Bohuslän under 1900-talet. 1905 byggde Oscar Augustsson slipen i klippskrevan i utanför samhället. Hans barnbarnsbarn Christer Oscarsson driver i dag varvet som också hyser kuttern Lord Nelson, vars historia är tätt sammanflätad med varvet.
2023-09-13
Det blev ingen amerikansk fred när Sovjet föll samman. I stället ökade USA:s krigföring utomlands, där den många gånger gjort mer skada än nytta, och dessutom genom sina stora kostnader också skapat en farlig instabilitet i USA.
Dessa slutsatser drar Frida Stranne i sin forskning om USA och om det berättade hon när hon besökte Hunnebostrands Folkets Hus på inbjudan av Bottna för Fred.
2023-09-01
Stiftelsen Sannes minne grundades redan 1920 av nära anhöriga till den, på den tiden, kända uddevallaprofilen Johan Newton Sanne, som avled 1919. De gjorde det för att bevara minnet av honom som make och far, men även för hans livsverk och hans stora intresse för sin hemstad Uddevalla. Varje år delar Sannes minne ut bidrag till sökande boende i Uddevalla kommun.
2023-09-01
Det blev det lilla shetlandsstoet Morberg’s Fiffla som utsågs till Bohushäst 2023 vid årets premieringar i Dingle och Henån. Hon fick 42 poäng av premieringsförrättaren Morgan Johnsson som i och med detta har gjort sin sista premiering efter drygt 20 år i Bohuslän.
2023-08-20
Med ships parade och öppna skepp och mycket annat genomförs nu Eriksbergs Kulturhamnsfesitival lördag och söndag nästa helg i samarbete med Klippans Bruksbåtsförening. På söndagen kan besökare åka gratis med Färjan 4 mellan Klippan och Eriksberg.
2023-08-18
– Jag blev imponerad av helheten i kulturlandskapet där människor och djur kunnat leva på det som fanns på platsen. Det kan lära oss något i dessa tider av oro och krav på stärkt beredskap.
Det säger Gunilla Almered Olsson, växtekolog, som kom till Härön första gången 1979.
2023-08-06
Nu har den femtonde Västerhavsveckan inletts med ett späckat program med aktiviteter längs hela kusten. Syftet är att få människor lära sig mer om havet samt uppmärksamma vår havspåverkan.
Nyhetsarkiv