Ingen plan för nytt kajbygge

Skredsäkring genom att kajen schaktas bort

2019-09-13 I två år har kommunen funderat på hur man skall skredsäkra ångbåtskajen. Nu väljer man att helt enkelt ta bort den. Någon ny kaj är just nu inte planerad.

– Nej det finns inte någon plan för hur en ny kaj skall byggas upp, säger Edvard Hansson, byggledare i projektet.

Ljusraketer sköts in på gården

2019-09-09  - Det kändes som om vi var under attack. Det säger Jeanette Henriksson som har en liten gård på Stadsfjället i Uddevallas norra utkanter. Det visade sig vara försvaret som hade haft övning på skjutfältet Sågebacken och skjutit ljusraketer in på gården.

Fotgängare utsatta vid övergångsställe

Upplever nära döden upplevelse

2019-09-03 Flera personer har hört av sig till redaktionen angående övergångstället vid Willys-rondellen över Västerlånggatan. Övergångsställena i den aktuella rondellen har det pratats mycket om i Uddevalla och många anser att det är en utsatt plats att gå över vägen på.
Nyhetsarkiv