Debut för shetlandsponny i Skogskörnings-DM

Lars Hansson med Sjurtun Prinsen blev distriktsmästare i Bohuslän

fredag När ekipagen från Bohuslän och Norra Älvsborg gjorde upp om distriktmästartiteln i skogen på Stillingsön gjorde en shetlandsponny debut i skogkörningsbanan, även om det var utom tävlan. Distriktsmästare för Bohuslän blev Lars Hansson med sin fjording Sjurtun Prinsen och för Norra Älvsborg Agne Andersson med nordsvenske Pärlvine.

Folkets hus i Uddevalla säger upp all personal

fredag Den nuvarande majoriteten i Uddevalla har beslutat att Folkets Hus inte längre skall få något ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Nu har Folkets Hus tagit en budget för 2024 som innebär att all personal sägs upp vid halvårsskiftet. Verksamhetsansvarige Simone Olofsson säger att det alls inte enbart beror på uteblivet stöd från kommunen utan på att marknaden för lokaler för arrangemang är väldigt dålig just nu.

Osäkerhet föder rädsla som kan utnyttjas politiskt

Freds- och konflikforskare drog paralleller till både in- och utrikespolitik

2024-04-06 – En ökad osäkerhet skapar en rädsla som när den sprider sig ökar trycket på politiker att agera. Det skapar ökat utrymme för de politiska makthavarna att driva utvecklingen i en viss önskad ideologisk riktning, både globalt och lokalt. Erfarenheterna visar på risken att vidtagna åtgärder som fattats i en situation av rädsla kommer att ångras. De visar sig ofta införa lagar som hotar mänskliga rättigheter och demokrati och som senare kommer att användas på ett sätt som lagstiftarna inte nödvändigtvis tänkt.
Det menade freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson när han besökte Bottna för Fred med ett föredrag i Hunnebostrands Folkets Hus.
2024-04-06
Kvirr har arrangerats i Norra Bohuslän i närmare 30 år. Efter en nedgång efter pandemin är nu besökarna på vät att hitta tillbaka till den traditionsenliga konstvadringen till konstnärernas ateljéer igen. I norra Bohuslän är alternativbyn Skärkäll numera också något av en konstsnärsby ditt många besökare hittar under påsk.
2024-03-24
Oppositionen gick till angrepp på bred front på förslaget att låta personalutskottet utan godkännande av kommunfullmäktige besluta om arvoden till förtroendevalda. Majoriteten beslutade dock enligt förslaget vilket banar väg för beslutet om Christer Hasslebäcks halvmiljonsarvode för ett uppdrag som tidigare ingått i uppgifterna för kommunstyrelsens ordförande. Inlägg till försvaret för beslutet var dock i princip obefintliga på sammanträdet.
2024-03-15
Uddevalla hamn gör återigen ett resultat som överträffar prognosen. En viktig faktor är den låga kronkursen som boostar exporten. Samtidigt investerar hamnen för mångmiljonbelopp. I tur att beställas ytterligare en spårbunden kran på Sörvikskajen.
2024-03-15
I ett helt unikt projekt håller Munkedals Hembygsförening på att ta fram skattkistor fyllda med föremål från olika tidsåldrar.
Skattkistorna skall sedan användas i undervisningen i historia och skapa intresse genom den lokala anknytningen.
2024-03-10
Förstelärare med specialuppdrag i svenska och matematik i de lägre åldrarna och att man börjat mäta kunskaperna i förskola, årskurs ett och två som underlag för särskilda insatser i årskurs 3.
Nu är Orusts kommuns treor de fjärde bästa i Sverige.
2024-03-10
Anders Sörensson, Munkedal, är 50 år och har redan kört Vasaloppet 33 gånger. Därmed är han Vasaloppsveteran, vilket betyder att han har åkt under målportalen minst 30 gånger och bär en orange nummerlapp. Han är snabb och startar i första gruppen, närmast efter eliten.
– Det är inte populärt när veteranåkare kör om i elitledet, säger han och ler.
Insatsen i år innebar att Anders Sörensson placerades bland de 200 bästa resultaten.
Anders var en av flera bohusläningar som åkte årets Vasalopp och som vi berättar om i veckans Vässtverige
Nyhetsarkiv