Folkets Hus i Uddevalla utan kommunalt stöd

söndag Jazzband, operasång, teaterarrangemang och dans, det är bara några av de aktiviteter som har arrangerats på Folkets Hus Uddevalla under många år. Nu tvingas organisationen tänka om och ändra sin verksamhet av ekonomiska skäl. 

Delade meningar om avlopp

2024-02-17 Helen och Magnus avloppsrening får inte godkänt av Kungälvs kommun, trots testresultat som visar på högt miljöskydd. Frågan om vem som bryter mot lagen har blivit en långdragen process. 

Vindkraftsområde Västvind även miljöärende

Bereds av Länsstyrelsen och prövas samtidigt av Mark- och Miljödomstolen

2024-02-10 Vindkraftprojektet Västvind som planeras i havet utanför Göteborg och Öckerö har av regeringen nu släppts igenom för ytterligare beredning. Den del som ligger utanför territorialgränsen bereds av Länsstyrelsen, det som ligger innanför blir ett miljöärende i Mark- och Miljödomstolen
2024-02-10
Johanna Nylén har bakat hela sitt liv men visste inte vad hon ville bli. När hon bestämde sig för att arbeta med det hon tycker är roligt blev det bageri i Utgård med tillhörande spannmålsodling.
2024-02-02
– Det planeras för att det skall finnas en järnvägskorridor ut till Fröland, men ännu är det inte fastställt vilken sträckning den skall ha.
Det säger chefen för stadsutveckling och Uddevalla Utveckling AB, Per Bäckström om den delen av planerna för Uddevalla hamns flytt från Bäve/Badö till Fröland.
2024-02-02
Helen och Magnus i Ytter-Resta har sedan de installerat en avloppsreningsapparat fått förbud av kommunen. Trots att apparaten de installerat inte tycks vara tillståndspliktig samt uppfyller kraven om miljöskydd. 
2024-01-27
Tillräckligt med snö för att åka skidor är det sällan i Uddevalla. När den väl kommer, så gäller det att passa på.
  Ett sådant exempel är skidtävlingen Barnens Vasalopp, som genomfördes i lördags bara åtta dagar efter att beslutet togs. Arrangörer var Uddevalla Idrottssällskap (UIS) och Uddevalla Skidklubb (USK).
2024-01-27
På ett traditionellt men fritt sätt har Kungälvs Musei Vänner broderat Kungälvs händelserika historia. I den nystartade föreningen Kulturarv Kungälvs namn ställer de ut verken, i hopp om att en dag få ett eget museum. 
2024-01-20
Uddevalla hamn minskade godsvolymen något under 2023 men inte lika mycket som världshandeln. Samtidigt pågår ett intensivt arbete med planering för Västra hamnen.
– I november lade vi en beställning på en hydraulkran som blir en av Sveriges största till Fröland, berättar hamnens VD, Ulf Stenberg.
Nyhetsarkiv