Ny brandstation nära nu

Igår 09:09 I slutet av november 2017 godkände kommunstyrelsen en förstudie som visar förutsättningarna för att placera en ny brandstation i Uddevalla vid Excersisvägen nära riksväg 44. Tomtområdet för nya brandstationen ligger nära Kurödsmotet och är tillräckligt stort för att inrymma byggnader, idrottsplats och parkering för räddningstjänsten. Utgångspunkten är att ha brandstationen på en strategisk plats som ger effektiva och snabba insatser vid räddningsuppdrag. Det är Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän som beställt förstudien. Avsikten är att Uddevalla kommun ska bygga och äga stationen för att hyra ut den till förbundet. Området vid Excersisvägen och Västgötavägen är 20 000 kvadratmeter stort och ligger nära Kurödsmotet.

Papperskassarna bäst i livscykelanalys

2019-11-08 Pappersbärkassarna var överlägset bäst ur bland annat klimatsynpunkt jämfört med plastkassar gjorda av sockerrör i en livscykelanalys gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet.
– Det beror bland annat på vårt uthålliga svenska skogsbruk och på att vi använder en stor andel förnybar energi i pappersbruken, säger Kai-Yee Thim, direktör för produkter och produktsäkerhet på branchorganisationen Skogsindustrierna.

Satsning för att öka återvinningen

Textiljakt i tre veckor

2019-11-07 Textilkonsumtionen ökar snabbt och av de cirka 13 kilo textilier som varje svensk i snitt konsumerar varje år hamnar åtta kilo i avfallspåsen.
Nu gör Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg gemensam sak i arbetet med att få fler att återvinna kläder och andra textilier.
Nyhetsarkiv