Hälsa för lärande i Sotenäs

Rörelse ska ge ökad motivation och koncentration i skolan

2021-06-10 Eleverna på Introduktionsprogrammet i Sotenäs har sedan slutet av höstterminen 2019 erbjudits bland annat kajakpaddling, simning och gymträning under skoltid.
– Det har gett stora effekter på elevernas motivation och möjlighet att koncentrera sig i skolan, säger projektledaren och rektorn Daniel Nordström.

Hagmarker på Bohuslänska öar hålls öppna med betande djur

2021-05-26 Som barn körde Kurt Göransson ut får till sommarbete på hagmarker på de Bohuslänska holmarna med häst och vagn och fiskebåt tillsammans med sin far. När Kurt tog över föräldragården 1976 bytte han ut fåren mot nötkreatur och började transportera djuren med egen lastbil och egen färja. Nu lever traditionen vidare genom dottern Ulrika Nilsson och hennes man Anders.

Ridsportförbundet starkt kritiska

Menar att bygget kommer förstöra en väl fungerande förening

2021-05-12 Nina Anyai var på mötet som representant för Svenska Ridsportförbundet som ju har till en av sina stora uppgifter att stödja föreningar. Så här säger hon om ridklubbens situation– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att kommunen och dess representanter som är inblandade i detta ärende har tagit så lite hänsyn till Ljungskile Ridklubbs behov och verksamhet, att de inte verkat i större grad för att hitta en annan lösning för att bygga en padelhall i kommunen på annan mark. Det är sorgligt att man försämrar för en idrott för att förbättra för en annan. Valet och placeringen av en padelhall bör få en annan markyta för att byggas.
2021-05-12
Nöthult, Uddevalla Ridklubb är uppsagda, då deras mark ska användas som industrimark. Någon ny plats för dem finns inte. Nu är även Ljungskile Ridklubb utsatta då kommunen vill låta en kommersiell aktör via tennisklubben bygga en padelhall där vissa av hästarna haft sin vinterhage, vilket vi tidigare rapporterat om. Dessutom finns det ingen plan för hur ridklubben ska kunna bedriva sin verksamhet under en eventuell byggtid. ”Detta är spiken i kistan för oss” har ridklubbens ordförande Ing-Marie Uddén tidigare sagt till Väst-
sverige.
2021-05-12
”De har redan bestämt sig”, så sa Ljungskiles Ridklubb ordförande Ing-Marie Uddén efter det möte klubben hade med ansvariga politiker inför deras beslut om ett eventuellt bygglov för en padelhall inpå knuten till ridklubbens lokaler och på mark där hästar gått under flera år. Man ville få politikerna att förstå hur en hall kommer att påverka verksamheten med hästarna samt hur klubben kommer att drabbas under en eventuell byggtid.
2021-05-12
På Lia gård strax söder om Ljungskile odlar Axel Isidorsson och Hanna Santén grönsaker som de levererar direkt hem till 50 hushåll i närområdet. Näringen till grönsaksodlingen får de från komposterad stallgödsel från sina jerseykor och shropshirefirefår.
2021-05-10
Få har nog missat att det blåser hårda vindar i Ljungskile just nu. Det handlar om två föreningar. En tennisförening och en ridklubb och om en bit mark båda gör anspråk på. Marken har nyttjats av ridklubben under flera år, med kommunens goda minne.
2021-05-01
Personer som anser att de har ett sockerberoende kan sedan länge få hjälp från privata sockerterapeuter, men att få hjälp inom den offentligt finansierade vården är inte lika lätt. Anledningen är att det inte finns tillräckligt med vetenskapliga belägg för att sockerberoende finns och vad det i så fall är för något.
2021-04-15
Från kontoret i Göteborg arbetar VD:n Anne-Sofie Bäckar och hennes kollegor på den internationella miljöorganisationen Chemsec fokuserat mot målet En giftfri värld. Genom att informera, inspirera och lyfta fram positiva exempel från industrin bidrar de till att snabba på utfasningen av bland annat cancerframkallande och hormonstörande ämnen från livsmedelsförpackningar, leksaker och kläder.
Nyhetsarkiv