Inspirerar genom praktisk handling

Thomas Ivarsson tänker kretslopp både hemma och över hela Orust

Idag 05:00 Mångsysslaren och miljökämpen Thomas Ivarsson tog sommaren 2012 initiativ till att starta upp den lokala miljöorganisationen Orust kretsloppsakademi. Han hade också en nyckelroll i bildandet av Gröna gårdar och har tillsammans med sin fru Kerstin kommit en god bit på väg mot cirkulära flöden och självförsörjning även på den egna gården strax söder om Henån.

Josefina Åkerlund lämnade modebranschen och startade en grönsaksodling

2022-07-28 För att få mer tid med familjen och ett roligare och mer meningsfullt arbete bestämde sig Josefina Åkerlund hösten 2019 för att starta det egna företaget Timmervikens skafferi. I stället för att vara en del i en miljöbelastande modeindustri odlar hon nu en mångfald av grönsaker som hon säljer till tacksamma grannar.

Mindre kriskänsligt med gräsbete

Gröna gårdar producerar kött utan konstgödsel och kraftfoder

2022-07-07 Samtidigt som många köttproducenter drabbats hårt av de kraftiga prishöjningarna på flera viktiga insatsvaror under det senaste året har vissa kunnat ta situationen mer med ro. Bönderna som levererar gräsbeteskött till Gröna gårdar har påverkats betydligt mindre i och med att de inte behöver köpa in vare sig gödsel eller spannmål.
2022-06-22
Världsnaturfonden vill att räkfiskarna installerar kameror på fartygen. Om de gör det och kan visa att de kommit till rätta med problemen med bland annat bifångst och utkast säger WWF att de kan ta bort rödljuset på svenska räkor i deras konsumentguide för fisk och skaldjur. Räkfiskarna är dock skeptiska och anser att det skulle innebära ett alltför stort integritetsintrång.
2022-06-09
Räkfisket i Kosterfjorden var nära att sätta stopp för bildandet av Kosterhavets nationalpark när det från början talades om att förbjuda allt fiske i området.
– Då kände vi naturligtvis att vår inkomst och våra företag som vi satsat på var hotade och vi ställde oss på barrikaden givetvis, säger Resöfiskaren Jan-Olof Hellberg, som var med i förhandlingarna från början.
Men till slut träffades en ovanlig överenskommelse som innebar att bottentrålning efter räka med skonsamma metoder kunde fortsätta även när området senare blev nationalpark.
2022-05-19
Intresset för att bidra till Sveriges försvarsberedskap har vuxit sedan Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari. Det märks bland annat på att antalet ansökningar om att gå med i hemvärnet de senaste månaderna varit mångdubbelt fler jämfört med tidigare. I förra veckan utbildades 25 nya hemvärnssoldater på Gullmarsbasen i Skredsvik.
2022-05-04
Som en följd av de stigande priserna på mineralgödsel ökar intresset för att gödsla jordbruksmarkerna med avloppsslam. Men läkaren Bertil Hagström menar att slammets innehåll av PFAS och andra miljögifter talar för att slamspridningen i stället bör fasas ut för att så snart som möjligt upphöra helt och hållet.
2022-04-21
I FN:s senaste klimatrapport konstateras att det ännu är möjligt att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och därmed minska de negativa konsekvenserna för mänskligheten. Men för att lyckas med det bör utsläppen halveras till 2030 och sedan nå netto noll 2050.
Nyhetsarkiv