Peter Holmstedt tar det lugnt

2023-05-19 Första jobbet i krogbranschen var som gårdskarl på Gustafsbergs Badrestaurang som 14-åring. I Uddevalla nådde han toppen med Carlia, men fick gå i konkurs i samband med 90-talskrisen. Nu är det Fjällbacka som gäller där hustrun Susanne Maxvall leder familjeföretaget med 100 anställda sommartid.

Miljösmarta hyresrätter i Gerlesborg

Kan få urinsorterande toaletter och elproduktion med flispanna

2023-04-27 Planerandet för fler kooperativa hyresrätter i Gerlesborg strax norr om Bovallstrand fortgår trots slopat investeringsstöd och stigande räntor. Tack vare ett hållbarhetsstipendium på 300 000 kronor har man fått bättre möjligheter att undersöka förutsättningarna för lokala kretsloppssystem av näring och för elproduktion med träflis.

Vill ha kvar vetot men får lämna Vattenfall

2023-04-14 – Jag är inte populär hos alla vindkraftsbolag eftersom jag några gånger sagt att demokrati är viktigare än vindkraft.
Det säger energiprofessorn Tomas Kåberger som alltså försvarar kommunernas vetorätt. Däremot ser han gärna en mer effektiv tillståndsprocess för havsbaserad vindkraft.
2023-04-05
Den ideella föreningen MKG, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, har sedan 2005 bevakat kärnkraftsindustrins arbete med att hitta lämplig metod och plats för att slutförvara deras radioaktiva avfall. Trots att alla villkor och tillstånd för slutförvaret inte är på plats än har regeringen redan nu meddelat att man inte kommer fortsätta finansiera föreningen efter årsskiftet.
2023-03-16
Volymerna i Uddevalla hamn ökade 2022 från 1.014.000 ton till 1.416.000 ton och såg till att resultaten ökade från 11 miljoner till 24 miljoner.
– Vi investerade för att serva två viktiga nya kunder och samtidigt ökade nästan alla andra volymer dessutom, säger Ulf Stenberg, VD för Uddevalla Hamn.
2023-03-16
Författaren och professorn i humanekologi, Alf Hornborg, vill att fler ska få upp ögonen för att våra mobiltelefoner, kläder och solpaneler produceras i det globala syd under slavliknande förhållanden och med minimal miljöhänsyn. Så länge vi blundar för det faktum att vår livsstil är helt beroende av att vi exploaterar både människor och miljö på andra sidan jordklotet menar han att vi inte kommer att lyckas vända utvecklingen.
2023-03-09
Behovet av och lönsamheten i frekvensreglering med hjälp av batterier har ökat kraftigt de senaste åren och därmed även intresset för att delta. Martin Ydergren på Uddevalla energi testar nu Checkwatts system som gör det möjligt för bland annat villaägare att tjäna pengar på att hjälpa till att balansera elnätet.
2023-02-16
Tillsammans med fyra andra EU-länder har Sverige lämnat in ett lagförslag till EU-kommissionen med förbud mot alla PFAS. Det är en grupp på flera tusen olika kemikalier som används i allt från kläder och smink till matförpackningar och elektronik. Forskning har gjorts på en del av de här ämnena och där har man bland annat sett kopplingar mellan PFAS-exponering och reproduktionsproblem, förändrad födelsevikt och störningar på immunsystemet.
2023-02-09
Som ett steg på vägen mot klimatneutralitet pågår just nu en stor ombyggnad på Preemraff Lysekil med syftet att öka andelen biobränslen i Synsat-anläggningen till 40 procent. För att kunna bidra så mycket som man vill med klimatsmarta bränslen till framtidens transportsystem behöver de dock stora mängder el, där de ser havsbaserad vindkraft som det bästa alternativet.
Nyhetsarkiv