Delade meningar om sockerberoende

2021-05-01 Personer som anser att de har ett sockerberoende kan sedan länge få hjälp från privata sockerterapeuter, men att få hjälp inom den offentligt finansierade vården är inte lika lätt. Anledningen är att det inte finns tillräckligt med vetenskapliga belägg för att sockerberoende finns och vad det i så fall är för något.

Anne-Sofie arbetar för en giftfri värld

2021-04-15 Från kontoret i Göteborg arbetar VD:n Anne-Sofie Bäckar och hennes kollegor på den internationella miljöorganisationen Chemsec fokuserat mot målet En giftfri värld. Genom att informera, inspirera och lyfta fram positiva exempel från industrin bidrar de till att snabba på utfasningen av bland annat cancerframkallande och hormonstörande ämnen från livsmedelsförpackningar, leksaker och kläder.

Nödvändiga kartfakta från Hållbar Skärgård

2021-04-09 Turisten från Singapore fick en fantastisk kajaktur till och från Kosterhavet. När han kom tillbaka till kajakuthyrningen på Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor i Grebbestad var han dock förvånad över en sak. – Han sa att han haft en spännande och underbar upplevelse. Att det var fantastiskt vackert, men det fanns ju så mycket bajs på öarna, berättar Ingela Holgersson, som tog initiativ till projektet Hållbar Skärgård som bland annat lett till utplacering av solcellsdrivna friluftstoaletter.
2021-04-01
Med jämna mellanrum kan man läsa nyheter om forskare som varnar för att Golfströmmen är på väg att stanna, med ett betydligt kallare klimat här i Skandinavien som följd. Anna Wåhlin, professor i oceanografi vid Göteborgs Universitet är skeptisk till hennes kollegor runt om i världen som varnar för detta och menar att det behövs bättre data och mer realistiska förklaringsmodeller innan man kan dra några sådana slutsatser.
2021-03-18
Kommunstyrelsen i Munkedal har föreslagit för fullmäktige att fastigheterna där Svarteborgs hembygdsförening har sitt lantbruksmuseum ska säljas. Hembygdsföreningens ordförande Leif Svensson är orolig över vad som kommer hända med museet efter försäljningen.
2021-03-04
I Västra Götaland är vindkraften redan den största elproduktionskällan. Men det finns fortfarande ett stort utbyggnadsbehov för att regionen ska kunna uppnå målet i sin egen utvecklingsstrategi, att vara fossiloberoende 2030. Västra Götaland var ett av tre pilotområden som har testat den nya vindkraftsstrategin i verkligheten.
2021-03-04
Målet i strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad är att den årliga elproduktionen från vindkraft i Sverige ska öka från 28 terawattimmar idag till 100 terawattimmar till 2040-talet. Myndigheterna som står bakom strategin ska nu ta fram ett kommunikationspaket om energiomställningen och vindkraftens roll i den.

– För att vi ska få med folk på det här tåget tror jag det är väldigt viktigt att förklara varför vindkraften behövs, säger Maria Stenkvist på Energimyndigheten.
2021-02-18
Varje år landas upp till 12.000 ton sill från kajen till fiskeberedningen i Ellös. Från årsskiftet ägs fabriken till 100 procent av SVC, Västkustfiskarna, och har återtagit namnet Sweden Pelagic. Det är den sista fullskaliga beredningsanläggningen med sillinläggning i tunnor i Sverige.
2021-02-13
Sveriges 2 000 vattenkraftverk ska få nya miljövillkor som stämmer bättre överens med dagens strängare miljölagstiftning. Möjliga miljöanpassningsåtgärder kan bli allt från fiskpassager till utrivning av dammar och kraftverk. Nu har samverkansprocessen för de första kraftverken att miljöanpassas startat upp.
Nyhetsarkiv