Nu är syrgaspumparna igång i Byfjorden

Projekt skall ge liv åt döda bottnar och se till att torsken kommer tillbaka

2024-05-08 Uddevalla sätts på kartan. En stor högtidsdag för Uddevalla. Om fem år ska man kunna fiska torsk i Byfjorden. 
Glädjen stod högt i tak i den fullsatta hörsalen på Bohusläns museum på måndagen när startskottet gick för det stora syreprojektet.

Ät räkor från Kosterfjorden med gott samvete

Det säger Kerstin Johannesson på Tjärnö Marina laboratorium

2024-05-05 Den 24 april förlorade vår kära nordhavsräka sin MSC-märkning, ett år efter att WWF rödlistat den. MSC menar med det att vi inte bör köpa räkor som fiskas i Skagerrak, till trots att färska räkor är något av en nationalrätt på västkusten. Kerstin Johannesson, professor vid Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium, menar dock att de räkor som fiskas i Kosterhavets nationalpark kan ätas med gott samvete

Munkedal och Uddevalla vinnare med Västlänken

Men hela Bohusbanans stationer får ökad turtäthet

2024-04-26 Det blir ökad turtäthet längs hela Bohusbanan när Västlänkens nya Station Centralen blir klar enligt planen sent på året 2026. I Strömstad ökar antalet turer till åtta varje dag, i Munkedal från sex till 14 och i Uddevalla med ytterligare 19 turer jämfört med idag.
2024-04-20
Trots förseningarna för Västlänkens tunnelsystem under Göteborg kommer dess Station Centralen att öppna som planerat sent 2026. Då kommer ett antal tåglinjen att gå dit och därmed också få en utökad turtäthet.
2024-04-12
Den nuvarande majoriteten i Uddevalla har beslutat att Folkets Hus inte längre skall få något ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Nu har Folkets Hus tagit en budget för 2024 som innebär att all personal sägs upp vid halvårsskiftet. Verksamhetsansvarige Simone Olofsson säger att det alls inte enbart beror på uteblivet stöd från kommunen utan på att marknaden för lokaler för arrangemang är väldigt dålig just nu.
2024-04-12
När ekipagen från Bohuslän och Norra Älvsborg gjorde upp om distriktmästartiteln i skogen på Stillingsön gjorde en shetlandsponny debut i skogkörningsbanan, även om det var utom tävlan. Distriktsmästare för Bohuslän blev Lars Hansson med sin fjording Sjurtun Prinsen och för Norra Älvsborg Agne Andersson med nordsvenske Pärlvine.
2024-04-06
– En ökad osäkerhet skapar en rädsla som när den sprider sig ökar trycket på politiker att agera. Det skapar ökat utrymme för de politiska makthavarna att driva utvecklingen i en viss önskad ideologisk riktning, både globalt och lokalt. Erfarenheterna visar på risken att vidtagna åtgärder som fattats i en situation av rädsla kommer att ångras. De visar sig ofta införa lagar som hotar mänskliga rättigheter och demokrati och som senare kommer att användas på ett sätt som lagstiftarna inte nödvändigtvis tänkt.
Det menade freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson när han besökte Bottna för Fred med ett föredrag i Hunnebostrands Folkets Hus.
2024-04-06
Kvirr har arrangerats i Norra Bohuslän i närmare 30 år. Efter en nedgång efter pandemin är nu besökarna på vät att hitta tillbaka till den traditionsenliga konstvadringen till konstnärernas ateljéer igen. I norra Bohuslän är alternativbyn Skärkäll numera också något av en konstsnärsby ditt många besökare hittar under påsk.
2024-03-24
Oppositionen gick till angrepp på bred front på förslaget att låta personalutskottet utan godkännande av kommunfullmäktige besluta om arvoden till förtroendevalda. Majoriteten beslutade dock enligt förslaget vilket banar väg för beslutet om Christer Hasslebäcks halvmiljonsarvode för ett uppdrag som tidigare ingått i uppgifterna för kommunstyrelsens ordförande. Inlägg till försvaret för beslutet var dock i princip obefintliga på sammanträdet.
Nyhetsarkiv