Stort behov av vindkraftsel i Västra Götaland

Igår 07:05 I Västra Götaland är vindkraften redan den största elproduktionskällan. Men det finns fortfarande ett stort utbyggnadsbehov för att regionen ska kunna uppnå målet i sin egen utvecklingsstrategi, att vara fossiloberoende 2030. Västra Götaland var ett av tre pilotområden som har testat den nya vindkraftsstrategin i verkligheten.

Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Årsproduktionen från vindkraft ska öka från 28 till 100 terawattimmar

Igår 07:00 Målet i strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad är att den årliga elproduktionen från vindkraft i Sverige ska öka från 28 terawattimmar idag till 100 terawattimmar till 2040-talet. Myndigheterna som står bakom strategin ska nu ta fram ett kommunikationspaket om energiomställningen och vindkraftens roll i den.

– För att vi ska få med folk på det här tåget tror jag det är väldigt viktigt att förklara varför vindkraften behövs, säger Maria Stenkvist på Energimyndigheten.

Västkustfiskarna nu helägare av Ellös sillinläggningsfabrik

2021-02-18 Varje år landas upp till 12.000 ton sill från kajen till fiskeberedningen i Ellös. Från årsskiftet ägs fabriken till 100 procent av SVC, Västkustfiskarna, och har återtagit namnet Sweden Pelagic. Det är den sista fullskaliga beredningsanläggningen med sillinläggning i tunnor i Sverige.
Nyhetsarkiv