– Vårt välstånd bygger på andras fattigdom

Alf Hornborg menar att västvärldens konsumtion möjliggörs av modernt slaveri

2023-03-16 Författaren och professorn i humanekologi, Alf Hornborg, vill att fler ska få upp ögonen för att våra mobiltelefoner, kläder och solpaneler produceras i det globala syd under slavliknande förhållanden och med minimal miljöhänsyn. Så länge vi blundar för det faktum att vår livsstil är helt beroende av att vi exploaterar både människor och miljö på andra sidan jordklotet menar han att vi inte kommer att lyckas vända utvecklingen.

Rekordlyft för Uddevalla hamn

2023-03-16 Volymerna i Uddevalla hamn ökade 2022 från 1.014.000 ton till 1.416.000 ton och såg till att resultaten ökade från 11 miljoner till 24 miljoner.
– Vi investerade för att serva två viktiga nya kunder och samtidigt ökade nästan alla andra volymer dessutom, säger Ulf Stenberg, VD för Uddevalla Hamn.

Martin Ydergren stöttar elnätet med batteri och solceller

2023-03-09 Behovet av och lönsamheten i frekvensreglering med hjälp av batterier har ökat kraftigt de senaste åren och därmed även intresset för att delta. Martin Ydergren på Uddevalla energi testar nu Checkwatts system som gör det möjligt för bland annat villaägare att tjäna pengar på att hjälpa till att balansera elnätet.
2023-02-16
Tillsammans med fyra andra EU-länder har Sverige lämnat in ett lagförslag till EU-kommissionen med förbud mot alla PFAS. Det är en grupp på flera tusen olika kemikalier som används i allt från kläder och smink till matförpackningar och elektronik. Forskning har gjorts på en del av de här ämnena och där har man bland annat sett kopplingar mellan PFAS-exponering och reproduktionsproblem, förändrad födelsevikt och störningar på immunsystemet.
2023-02-09
Som ett steg på vägen mot klimatneutralitet pågår just nu en stor ombyggnad på Preemraff Lysekil med syftet att öka andelen biobränslen i Synsat-anläggningen till 40 procent. För att kunna bidra så mycket som man vill med klimatsmarta bränslen till framtidens transportsystem behöver de dock stora mängder el, där de ser havsbaserad vindkraft som det bästa alternativet.
2023-01-19
Planerna på att riva ut vattenkraftverket vid Kärnsjöns utlopp i Munkedals kommun fortgår trots regeringens besked om att pausa omprövningarna. Däremot försenas och fördyras projektet på grund av att Mark- och miljödomstolen avvisat Naturvårdsverkets omprövningsansökan gällande bygget av den nya regleringsdammen som är tänkt att ersätta dagens kraftverksdamm.
2023-01-16
Snart är det dags för Båtmässan i Göteborg och som vanligt lär det bara var en båtbyggare i trä som ställer ut, nämligen Lilla Kålviks Båtbyggeri från Orust.
– Sista gången före pandemin var det 18:e gången i rad vi var där, berättar Johnny Andersson, som tillsammans med sin mamma Christina driver båtbyggeriet.
2023-01-04
Mark- och miljödomstolen menar att Tobias Bernlo i Stigen inte lyckats visa att han har rådighet över fördämningen vid Nyckelvattnet vilket innebär att dammen i förlängningen riskerar rivning. För att inte förlora elproduktion i vattenkraftverken nedströms och för att inte förstöra för boende och friluftsliv genom att sänka sjön har Tobias Bernlo överklagat domstolens beslut till Svea hovrätt.
2022-12-22
Omprövningarna av miljövillkoren för Sveriges vattenkraftverk pausas av regeringen. Syftet är att säkerställa att processen inte leder till att alltför många kraftverk rivs ut i en tid då varje kilowattimme elproduktion behövs. För de vattenkraftverk som redan gått in i omprövningen kommer processen dock troligtvis fortgå som innan.
Nyhetsarkiv