Säljakt för större fiskbestånd

torsdag Många år av alltför intensivt fiske i kombination med en växande sälpopulation har bidragit till att fiskbestånden längs Bohuskusten idag är betydligt mindre än de varit tidigare. Kerstin Johannesson på Tjärnö marina laboratorium menar att storskalig jakt på säl kan vara en viktig åtgärd om vi vill att fiskbestånden ska återhämta sig.

Höga ambitioner vid Torps kraftverk

Länsstyrelsen vill se rejäla åtgärder för vandrande fisk

2020-10-01 I samband med att Torps kraftverk ska få nya miljövillkor vill länsstyrelsen gärna se rejäla åtgärder. På så sätt skulle förutsättningarna för lax, öring, ål och havsnejonöga i Örekilsälven kunna förbättras.

Vill ha hjälp med hamnar

2020-09-24 – Staten måste ta ansvar för kustens hamnanläggningar om man vill ha ett levande svenskt fiske och en fiskberedningsindustri i Sverige.
Det menar Fiskekommunerna i Bohuslän som också lyfter fram behovet av en bredare syn på att stärka fisket bland annat genom att hålla nere bestånden av säl och skarv.
Nyhetsarkiv