Höjda avgifter för Vänersjöfarten

Lastbilstrafiken gynnas när båttransporter på Göta älv och Vänern blir dyrare

Igår 08:31 Trots bred politisk enighet om vikten av att flytta över godstransporter från lastbil till båt händer just nu inte mycket. Det blir inte bättre av den nya avgiftsmodellen som infördes för drygt ett år sedan som till och med ger motsatt effekt. Genom att istället vidta åtgärder för att underlätta för närsjöfarten skulle stora mängder gods kunna flyttas över till sjötransporter. Det förklarar Johan Källsson på Lidköpingsbaserade Thunbolagen i veckans nummer av Västsverige.

Mariestad först i världen

Producerar vätgas till tankstation med solel

2019-03-15 Som en följd av nedläggningen av Electrolux i Mariestad bestämde sig kommunen för att inrikta sig mot ny teknik i sin satsning på näringslivet. Det har man verkligen gjort. Om ungefär en månad börjar man producera sin egen vätgas till tankstationen med hjälp av el från solcellsparken alldeles intill.

Unika vätgashus i Vårgårda och Mariestad

Självförsörjande på värme och fastighetsel året om

2019-03-08 Med hjälp av vätgas för att lagra energi från solceller på taken skall de miljösmarta husen i Vårgårda och Mariestad bli självförsörjande på värme och fastighetsel. Västsverige var på plats när vätgasenheten till det första vätgashuset i Vårgårda packades upp tidigare i veckan.
Nyhetsarkiv