FIKK, Hjälp vid kris och katastrof

Vill vara ett komplement till räddningstjänsten

Idag 10:46 När Wilma försvann i Uddevalla samlade sig invånarna och sökte efter henne. Det är den hittills största sökinsatsen som gjorts i Sverige. FIKK (Frivilliga Insatser vid Kris och Katastrof) var med och sökte och de var aktiva 20 timmar om dygnet i 12 dagar. Vi har träffat Daniel Brodin Verksamhetschef för FIKK, för att be honom berätta om FIKK.

Stängsling längs järnvägen

onsdag I dag omkommer runt 90 personer årligen på järnvägen. Trafikverkets mål är att halvera antalet dödsolyckor till år 2020 och stängsling längs järnvägen är en viktig del av detta.

God ekonomi med egen chark

Köttbönder förädlar och säljer direkt till slutkund

2020-01-16 För stabilare och lönsammare avsättning av köttet från de egna gårdarna startade Hannes Mattsson och Jimmy Andersson för sju år sedan upp en egen chark. Trots en felsatsning som avslutades i somras går verksamheten bra med successivt allt fler kunder.
Nyhetsarkiv