Kvistrums Gästis lever upp

Ny ägare restaurerar efter långvarigt förfall

fredag Kvistrums Gästgiveri har en betydelsefull plats i den Bohuslänska historien, vars vingslag präglar passet mellan bergen i Munkedal. Fastigheten har förfallit under ett par decennier men nu rustas den upp av ny ägare.

Strategimöte för Bohusbanan

Bohuskommunerna samlade för utbyggnad till dubbelspår

torsdag Utbyggnad till dubbelspår på Bohusbanan skall finnas med i nationella planen för infrastruktur 2022. Det är målet för kommuner och näringsliv i Bohuslän som samlades på ett möte i Uddevalla i veckan.

Vindkraftens vinster far utomlands

Utländska bolag investerar i vindkraft i Sverige

2019-02-08 Medan svenska investerare ligger lågt investerar utländska intressen allt mer i vindkraft i Sverige. Chalmersprofessorn Tomas Kåberger menar att det spridits en uppfattning att vindkraften är olönsam. Han framhåller tvärtom att sol- och vindkraft nu är det billigaste nya elproduktionen på de flesta ställen i världen.
Nyhetsarkiv