Mindre kriskänsligt med gräsbete

Gröna gårdar producerar kött utan konstgödsel och kraftfoder

Idag 07:00 Samtidigt som många köttproducenter drabbats hårt av de kraftiga prishöjningarna på flera viktiga insatsvaror under det senaste året har vissa kunnat ta situationen mer med ro. Bönderna som levererar gräsbeteskött till Gröna gårdar har påverkats betydligt mindre i och med att de inte behöver köpa in vare sig gödsel eller spannmål.

Räkfiskarna vill inte ha kameror på fartygen

2022-06-22 Världsnaturfonden vill att räkfiskarna installerar kameror på fartygen. Om de gör det och kan visa att de kommit till rätta med problemen med bland annat bifångst och utkast säger WWF att de kan ta bort rödljuset på svenska räkor i deras konsumentguide för fisk och skaldjur. Räkfiskarna är dock skeptiska och anser att det skulle innebära ett alltför stort integritetsintrång.

Fiskar räkor i nationalparken

Framgångsrik samförvaltning i Kosterhavet

2022-06-09 Räkfisket i Kosterfjorden var nära att sätta stopp för bildandet av Kosterhavets nationalpark när det från början talades om att förbjuda allt fiske i området.
– Då kände vi naturligtvis att vår inkomst och våra företag som vi satsat på var hotade och vi ställde oss på barrikaden givetvis, säger Resöfiskaren Jan-Olof Hellberg, som var med i förhandlingarna från början.
Men till slut träffades en ovanlig överenskommelse som innebar att bottentrålning efter räka med skonsamma metoder kunde fortsätta även när området senare blev nationalpark.
2022-05-19
Intresset för att bidra till Sveriges försvarsberedskap har vuxit sedan Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari. Det märks bland annat på att antalet ansökningar om att gå med i hemvärnet de senaste månaderna varit mångdubbelt fler jämfört med tidigare. I förra veckan utbildades 25 nya hemvärnssoldater på Gullmarsbasen i Skredsvik.
2022-05-04
Som en följd av de stigande priserna på mineralgödsel ökar intresset för att gödsla jordbruksmarkerna med avloppsslam. Men läkaren Bertil Hagström menar att slammets innehåll av PFAS och andra miljögifter talar för att slamspridningen i stället bör fasas ut för att så snart som möjligt upphöra helt och hållet.
2022-04-21
I FN:s senaste klimatrapport konstateras att det ännu är möjligt att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och därmed minska de negativa konsekvenserna för mänskligheten. Men för att lyckas med det bör utsläppen halveras till 2030 och sedan nå netto noll 2050.
2022-04-08
Arctic Paper Munkedals AB fick på fredagen i förra veckan en ny VD i och med att Kent Blom tillträdde posten. Han kommer också att bli VD för Arctic Paper Grycksbo AB, koncernens andra bruk i Sverige. Kent Blom har närmast varit som för företaget Meritor i Lindesberg.
2022-03-24
Hogslätts vänboende i Gerlesborg som stod klart sommaren 2018 blev en succé. Nu finns långt gångna planer på ännu fler kooperativa hyreshus i det lilla samhället strax norr om Bovallstrand. Trots ekonomiska utmaningar som en följd av att investeringsstödet för hyresrätter togs bort vid årsskiftet har man inte gett upp hoppet om att kunna genomföra projektet.
Nyhetsarkiv