Ökat intresse för vindkraftsandelar

Som medlem och delägare får man köpa el till lägre pris

2022-09-22 De rekordhöga elpriserna har gjort att intresset för att äga sin egen elproduktion i form av andelar i Sveriges vindkraftkooperativ har ökat kraftigt. Andelsägarna får nämligen köpa elen billigare. Även intresset för att producera el med solceller är stort.

Åsa Sandberg från Vargön lanserade matsvinnsapp i Sverige

2022-09-01 Som bolagets Sverigechef byggde Åsa Sandberg från Vargön upp Sverigekontoret med 18 anställda och ansvarade sedan för lanseringen av den internationella matsvinnsappen Too good to go i åtta svenska städer. Nu har hon gått vidare från chefsrollen för att kunna fokusera mer på företagets arbete för minskat matsvinn även på andra sätt utanför appen.

Inspirerar genom praktisk handling

Thomas Ivarsson tänker kretslopp både hemma och över hela Orust

2022-08-11 Mångsysslaren och miljökämpen Thomas Ivarsson tog sommaren 2012 initiativ till att starta upp den lokala miljöorganisationen Orust kretsloppsakademi. Han hade också en nyckelroll i bildandet av Gröna gårdar och har tillsammans med sin fru Kerstin kommit en god bit på väg mot cirkulära flöden och självförsörjning även på den egna gården strax söder om Henån.
2022-07-28
För att få mer tid med familjen och ett roligare och mer meningsfullt arbete bestämde sig Josefina Åkerlund hösten 2019 för att starta det egna företaget Timmervikens skafferi. I stället för att vara en del i en miljöbelastande modeindustri odlar hon nu en mångfald av grönsaker som hon säljer till tacksamma grannar.
2022-07-07
Samtidigt som många köttproducenter drabbats hårt av de kraftiga prishöjningarna på flera viktiga insatsvaror under det senaste året har vissa kunnat ta situationen mer med ro. Bönderna som levererar gräsbeteskött till Gröna gårdar har påverkats betydligt mindre i och med att de inte behöver köpa in vare sig gödsel eller spannmål.
2022-06-22
Världsnaturfonden vill att räkfiskarna installerar kameror på fartygen. Om de gör det och kan visa att de kommit till rätta med problemen med bland annat bifångst och utkast säger WWF att de kan ta bort rödljuset på svenska räkor i deras konsumentguide för fisk och skaldjur. Räkfiskarna är dock skeptiska och anser att det skulle innebära ett alltför stort integritetsintrång.
2022-06-09
Räkfisket i Kosterfjorden var nära att sätta stopp för bildandet av Kosterhavets nationalpark när det från början talades om att förbjuda allt fiske i området.
– Då kände vi naturligtvis att vår inkomst och våra företag som vi satsat på var hotade och vi ställde oss på barrikaden givetvis, säger Resöfiskaren Jan-Olof Hellberg, som var med i förhandlingarna från början.
Men till slut träffades en ovanlig överenskommelse som innebar att bottentrålning efter räka med skonsamma metoder kunde fortsätta även när området senare blev nationalpark.
2022-05-19
Intresset för att bidra till Sveriges försvarsberedskap har vuxit sedan Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari. Det märks bland annat på att antalet ansökningar om att gå med i hemvärnet de senaste månaderna varit mångdubbelt fler jämfört med tidigare. I förra veckan utbildades 25 nya hemvärnssoldater på Gullmarsbasen i Skredsvik.
Nyhetsarkiv