Om oss

Bohuslän. Året om.

Västsverige är tidningen för dig som är intresserad av att läsa om det som händer i hela Bohuslän. Inte minst bevakar vi vad som händer med kommunikationer, möjligheter till jobb och försörjning samt att leva ute vid kusten och och i de mindre tätorterna. Året om. Vår utgivningsort är Uddevalla och det som händer där har vi ett speciellt fokus på.

Natur och miljö

En frisk natur i hav och på land är en förutsättning för ett gott liv och därför är miljö- och energifrågor en naturlig del av vår löpande bevakning. Vi speglar och granskar de politiska beslut som berör kusten och de små kommunerna där.

Bygdegrupper

Det var längesedan man trodde att samhället kan kommendera fram utveckling i olika landsdelar. Människorna som bor där som behöver engageras och engagera sig för att det skall bli hållbart. Bygdegrupperna fyller en mycket viktig funktion för gemenskap, trivsel och utveckling i lands- och kustbygden och i de mindre tätorterna. Därför skriver Västsverige regelbundet om bygdegrupper och deras viktiga arbete.

Förströelse

Du får även förströelse i form av tävlingar, korsord, recept, evenemangstips, Melodikrysset och hela veckans radio- och TV-program.