Om oss

För Uddevalla och Västra Sverige

Västsverige är en tidning som riktar sig till de som bor i Uddevalla och i Västra Sverige, främst utanför de större städerna. I vår del av Västra Götalandsregionen finns det många områden som behöver utvecklas. Västsverige skriver om sådant som är viktigt för att det skall bli bra att leva där.

Om Uddevalla

Tidningen Västsverige har kontoret i Uddevalla så därför är det naturligtvis för oss att ha ett särskilt fokus på det som händer där. Därför har vi ett antal sidor som bara handlar om Uddevalla. Vi följer det som händer i kommunpolitiken och det som händer på stan och på landsbygden. Stort som smått.

Jord- och skogsbruk

Åkrarna, ängarna, skogarna, bergen och sjöarna är det som gör det värt att leva på landet. Det ger livet mening och det ger också utkomstmöjligheter. Det är grunden för livet på landet. Därför skriver Västsverige varje vecka om jord- och skogsbruk och om det som kallas för de gröna näringarna. Där finns framtiden och där finns Västsverige.

Regional utveckling

Västra Götalandsregionen har tagit ansvaret för den regionala utvecklingen från länsstyrelsen. Det är regionen som skall se till att alla delar av Västra Götaland får möjlighet att växa och utvecklas. Västsverige granskar vad politikerna och tjänstemännen på Västra Götalandsregionen gör för landsbygdens utveckling.

Miljöfrågor

En förutsättning för att naturen på landsbygden skall kunna vara en positiv utvecklingsfaktor är att den får vara ren och fri från föroreningar. Annars vill inte turisterna komma hit och annars vill ingen köpa produkterna som kan komma från skog, åkrar och vattendrag. Därför bevakar Västsverige miljö- och energifrågorna i vår region och i omvärlden.

Bygdegrupper

Det var längesedan man trodde att samhället kan kommendera fram utveckling i olika landsdelar. Det är människorna som bor där som måste engageras och engagera sig för att det skall bli hållbart. Bygdegrupperna fyller en mycket viktig funktion för gemenskap, trivsel och utveckling på landsbygden och i de mindre tätorterna. Därför skriver Västsverige regelbundet om bygdegrupper och hembygdsföreningar.