Om oss

Hela Västra Götaland

Västsverige är tidningen för dig som är intresserad av att läsa om det som händer i hela Västra Götaland. Vi följer vad som beslutas i regionstyrelse och regionfullmäktige och har ett särskilt fokus på det som handlar om utveckling för hela regionen. Inte minst bevakar vi vad som händer med kommunikationer, möjligheter till jobb och försörjning samt att leva på landsbygden och i de mindre tätorterna.

Natur och miljö

En frisk natur är en förutsättning för ett gott liv på landet och därför är miljö- och energifrågor en naturlig del av vår löpande bevakning. Vi speglar och granskar de politiska beslut som berör landsbygden och de små kommunerna där. Vi har temasidor om både trädgård och miljö och skriver om alla husdjur från grisar till hundar och hästar. Vi bevakar och redovisar resultat från sommarens alla hästpremieringar.

Bygdegrupper

Det var längesedan man trodde att samhället kan kommendera fram utveckling i olika landsdelar. Det är människorna som bor där som måste engageras och engagera sig för att det skall bli hållbart. Bygdegrupperna fyller en mycket viktig funktion för gemenskap, trivsel och utveckling på landsbygden och i de mindre tätorterna. Därför skriver Västsverige regelbundet om bygdegrupper och hembygdsföreningar.

Uddevalla

Tidningen Västsverige har kontoret i Uddevalla så det är naturligt för oss att ha ett särskilt fokus på det som händer där. Därför har vi ett antal sidor som bara handlar om Uddevalla. Vi följer det som händer i kommunpolitiken och det som händer på stan och på landsbygden. Stort som smått.

De gröna näringarna

Lantbruket och de gröna näringarna som är beroende av vår regions rika naturresurser har en självklar plats i tidningen. Därför har vi varje vecka en särskild lantbrukssida och skriver dessutom regelbundet om både fiske och turism.

Du får även förströelse i form av tävlingar, korsord, recept, evenemangstips, Melodikrysset och hela veckans radio- och TV-program.