Strategimöte för Bohusbanan

Bohuskommunerna samlade för utbyggnad till dubbelspår

2019-02-14 Utbyggnad till dubbelspår på Bohusbanan skall finnas med i nationella planen för infrastruktur 2022. Det är målet för kommuner och näringsliv i Bohuslän som samlades på ett möte i Uddevalla i veckan.

Kommunerna i Bohuslän lägger nu in en högre växel för att få till en utbyggnad av dubbelspår i Bohuslän. De har sett hur det det går att åka tåg mellan Trollhättan och Göteborg på en dryg halvtimma och man vill inte längre acceptera att det skall ta dubbelt så lång tid mellan Uddevalla och Göteborg.
På mötet i Uddevalla föredrogs vilka fördelar både Bohuslän och Göteborg skulle kunna få med dubbelspår på Bohusbanan, både för befintliga verksamhet och för tillväxt inte minst inom turistsektorn.
Närmast på dagordningen ligger deltagande på en hearing i riksdagshuset i Stockholm som arrangeras på initiativ av riksdagsledamoten Magnus Jacobsson från Uddevalla och som handlar om Bohusbanans plats i det nordiska trafiksystemet inklusive en förlängning in i Norge.
Läs mer i morgondagens nummer av tidningen Västsverige.

Publicerad: Uppdaterad:
Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv