Folkets Hus i Uddevalla har tagit en budget som innebär att all personal sägs upp från årsskiftet. Foto: Sofia Blad

Folkets hus i Uddevalla säger upp all personal

2024-04-12 Den nuvarande majoriteten i Uddevalla har beslutat att Folkets Hus inte längre skall få något ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Nu har Folkets Hus tagit en budget för 2024 som innebär att all personal sägs upp vid halvårsskiftet. Verksamhetsansvarige Simone Olofsson säger att det alls inte enbart beror på uteblivet stöd från kommunen utan på att marknaden för lokaler för arrangemang är väldigt dålig just nu.

Läs mer i Västsverige om hur Folkets Hus skall leva vidare. Köp ett lösnummer.

Publicerad:
Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv