Hästarna i hagen på Stora Askerön.

Politiken kör över tjänstemän

Vägrar förbjuda ett avlopp på Stora Askerön

2024-07-11 Politiken valde att gå emot sina tjänstemän när förvaltningen ville förbjuda ett enskilt avlopp på Stora Askerön. Men tjänstemän ändrade i protokollet, för att kunna fortsätta ställa orimliga krav. En serie mail avslöjar att tjänstemän försökt vilseleda politiken.

Den 31 januari sammanträder Tekniska myndighetsnämnden i Stenungsunds kommun. Ett ärende handlar om ett enskilt avlopp på Stora Askerön som förvaltningen vill förbjuda. Ärendet är därför rubricerat Förbud mot utsläpp av avloppsvatten.
Men politikerna i nämnden gick inte på tjänstemännens förslag, utan beslutar om återremiss. För fortsatt handläggning, som det heter. Efter mötet ändrar tjänstemän i protokollet.
Av mailkonversation som tidningen tagit del av framgår det att det spridit sig en oro på kontoret för att nämnden trots tjänstemännens förslag skulle godkänna anläggningen. En tjänsteperson föreslår att de ska vilseleda nämnden.
”Vi behöver säga att vi har utrett”, skriver hen.
Kommunen saknar bevis för att anläggningen inte fungerar. Och i princip medger man detta. Men säger samtidigt att man inte vill ta prover.
”Här är vi supernoga med att hålla oss ifrån att ta prover”, skriver en tjänsteperson.
I mailen resonerar tjänstepersonerna om vad som kan hända i nämnden och vad diskussionerna i nämnden kan komma att handla om. Olika scenarior gås igenom och hur tjänstemännen ska agera för att undvika att anläggningen blir godkänd.
Men politikerna i nämnden vägrar som sagt att förbjuda avloppsanläggningen med motiveringen att man inte kan förbjuda en anläggning som visat att den fungerar.
Nämnden beslutar därför om återremiss. I protokollet står det att ”kontakt ska tas med fastighetsägaren, för att ge denne en möjlighet att låta utföra provtagning på in- och utgående vatten för den aktuella avloppsanläggningen.”

Protokollet ändras

Men protokollet ändras sedan. Kontakt för samråd förvandlas till ett föreläggande.
”Ett föreläggande om provtagning av in- och utgående vatten för den aktuella avloppsanläggningen ska tas fram,…”
Vem ändrar protokollet som redan var justerat? Och varför? Vi återkommer till den frågan.
Tillverkaren av den installerade reningsanläggningen, Anders Niklasson, är kritisk till kommunens agerande. I brev till kommunen undrar han vart han och fastighetsägaren kan vända sig för att få en ”korrekt, teknikneutral och opartisk handläggning”.
I ett svar skriver Olof Lundberg (s), kommunstyrelsens ordförande, att….

Läs hela artikeln om avloppsärendet genom att köpa ett digitalt lösnummer av Tidningen Västsverige.

Publicerad:
Göran Åhrén,
Nyhetsarkiv