Fick inte tillstånd

Nedläggning hotar Hultaberg kraft

2019-02-22 Mark- och miljödomstolen sa nej till Hultafors krafts ansökan om tillstånd för att fortsätta driften av sitt småskaliga vattenkraftverk. Domstolen ansåg inte att föreslagna åtgärder var tillräckliga för att vattendraget skulle uppnå god ekologisk status.

Hultabergs Kraft driver ett litet vattenkraftverk i Kungsätersån sedan 2012. Ån är ett biflöde till Viskan. Efter ett föreläggande från länsstyrelsen i Halland har de lämnat in en tillståndsansökan som alltså nu avslagits av Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg. Domstolen anser inte att de föreslagna åtgärderna räcker för att uppnå god ekologisk status. Kraftverksägarna har föreslagit både minimitappning och fiskvägar. Tillståndsansökan behandlas enligt den gamla lagstiftningen och inte den nya, vilket innebär att man inte får någon ersättning för vare sig rättegångskostnader eller åtgärder från den nationella fonden. Kraftverksägarna kommer att överklaga domen.

Publicerad:
Nyhetsarkiv