Hållplasts hindrar utryckningsfordon

Inte bra, säger räddningschefen i Uddevalla

2019-01-26 Uddevalla kommun har infört en policy där busshållplatsser flyttas ut från bussfickor och ut i körbanan där den övriga trafiken stoppas från att köra om. Bland annat för att försvåra för och därmed minska bilåkandet på vissa gator. Men ambulanserna släpps inte fram.

Vi Skogslyckan i Uddevalla ligger en av de hållplatser där förändringen genomförts. Bussfickan är borta, bussen stannar mitt ute i vägen och övriga trafiken stoppas upp. Det skapar stora köer vid rusningstider inte minst beroende på att en förskola ligger i området dit många föräldrar kör sina barn innan de åker till jobbet. Köerna skapar irritation och det har vittnats om trafikfarliga beteenden av otåliga trafikanter.
Men nu lyfts frågan ännu ett steg när det visar sig att inte heller ambulansen kommer fram när bussen stannar på hållplatsen. På bilden här intill kan man se hur en ambulans forcerar mittrefugen för att kunna komma förbi. Räddningschefen i Uddevalla är kritisk.
– Busschauffören begår ett brott om man inte kör fram för att släppa fram ambulansen, säger han till Västsverige.
Roger Johansson(L), vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, säger att man kommer att ta tag i frågan om den nya policyn, som man menar är ett tjänstemannabeslut.
– Så här får det inte gå till, säger Roger Johansson.
Läs mer i veckans nummer av Tidningen Västsverige.

Publicerad: Uppdaterad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv