Tidigare ridskolechef kallas in på Emaus

Ponnyridningen på Emaus skall återuppbyggas enligt entydiga direktiv från Kultur- och Fritidsnämnden.

Nu engageras Gunilla Hurtig, tidigare verksamhetschef på Ljungskile RK, som tillförordnad chef i sex månader.

– Jag känner mig trygg med att Gunilla kommer hit, säger Roger Hansson på Kultur- och Fritidsförvaltningen.

av jeanette Henriksson

Tidigare verksamhetschefen för Emaus lantgård uppgav tidigare till Västsverige att bara en och en halv häst av sju bedömdes kunna delta i verksamheten. Ansvarig politiker var då förvånad över hur det kunde se så ut då förvaltningen och chefer fått skriftligt från politiken om hur verksamheten ska se ut. De hade dessutom haft ett år på sig att genomföra det. Ponnyridningen ska vara och har alltid varit en stor del av verksamheten på Emaus.

En fråga vi ställt till Roger Hansson tidigare var; Om man utvecklar en verksamhet, gör man då det genom att avveckla? Så här svarade han då; ”Emaus har varit en fråga sedan jag började här på förvaltningen och ibland känns det som att man inte vet skillnaden på att utveckla och avveckla. Att utveckla kan ju innebära att allt inte sker på samma sätt som igår och att man inte får det precis som man själv vill ha det.”

Så här svarade den tidigare verksamhetschefen på vår fråga om hur man vet om en häst säger ja eller nej: ”Det är en fråga vi arbetar med i våra nätverk: Det handlar om att uppmärksamma och analysera beteenden och signaler. Vad gäller hästar är så kallat smärt-
ansikte och hur hästen placerar sin kropp i en given miljö, allmängiltiga.” Nätverket har bland annat bestått av Carpe Momentum, Eva Bertilsson. Empatia, Therese Lilliesköld och REDE Djurskyddet Sverige, Helena Risinger.

Orsaker 

Roger Hansson har även tidigare sagt så här till tidningen: ”Rent konstruktivt så är det så att för att kunna åstadkomma och genomföra det som politiken vill, måste vi se över våra förutsättningar. Vi har fått ett anslag och en viljeinriktning, det här ska genomföras men ibland har vi även en annan sida, nämligen att förutsättningarna inte är de bästa och då måste vi titta på det. Samtidigt sa Kultur- och fritidsnämndens ordförande Annelie Högberg; ”Jag har fått till mig att ponnyridningen inte genomfördes på grund av covid, men nu förstår jag att det även finns andra orsaker till det.”

Men vad händer nu då. Vi har frågat Roger Hansson.

Vem är chef på Emaus nu?

– Jag är chef nu fram till nyår. Då kommer Gunilla Hurtig, tidigare verksamhetschef på Ljungskile RK. Hon kommer att ha ett vikariat på sex månader, vilket känns bra. Vi är inne i en process nu där vi tittar igenom verksamheten tillsammans med personalen, en gång till, en resa till. Vi har redan gjort det en gång, men den resan behöver vi ta igen. Vi behöver också se över vilken kompetenser som finns och behövs framöver. När jag vet mer om vad som behövs kommer vi gå ut med en kompetensförvärvning som instämmer med det behovet. Troligen blir det i slutet av februari. Min förhoppning är att Emaus ska ha en ny chef innan sommaren. 

Hur är klimatet bland de som jobbar där? Är de med på kommunens linje rörande ponnyridningen, eller håller de kvar vid hur det varit, att ponnyerna säger nej?

– Klimatet är bra och vi har konstruktiva möten tillsammans. Vi sitter ner med dem och diskuterar och det känns bra.

På vilket sätt arbetar ni nu för att verksamhet (ponnyridningen) ska återupptas?

– Den ska genomföras som politiken vill, vilket den gör. Det ska vara under halvtimme. Men vi vet inte helt bestämt hur den kommer se ut i framtiden. 

Hur tänker ni när ni ska anställa ny chef?

– Jag kan inte säga det riktigt än, vi vet inte exat vad politikerna vill framåt. Men vi måste se till att det är rätt typ av personal på Emaus. Vad kan vi erbjuda för aktiviteter och hur Emaus ska se ut i framtiden, det får politikerna bestämma. Om det ska vara som det var innan eller trappas ner, men just nu ska som sagt ponnyridning var som den var tidigare, det är glasklart. 

Kommer fler att få gå, el välja att gå som jobbar där nu?

– Om någon känner att de vill sluta är det ett beslut de själva tar, men kommunen har inga planer på att säga upp någon. 

Kommer ni att anställa person/personer med hästkunskap och erfarenhet att driva hästverksamhet?

– Jag fokuserar på att anställa rätt chef så får den sedan se över vilka anställda den chefen vill ha och behöver i verksamheten.

Kommer ni se över hästarnas mående och välfärd och säkerställa att de får den omsorg de behöver, utan att behöva gå i små hagar med betesreducerare?

– Ja det jobbar vi med just nu. Känner mig trygg med att Gunilla kommer hit, hon kan häst. 

Många är oroliga över att Emaus inte blir som innan. Hur vill du kommentera det?

– Alla har ju sin bild, utveckling är en sak avveckling en annan. Det kanske inte kommer se exakt likadan ut. Men Emaus kommer fortsätta att vara en fantastisk plats. 

Politikerna vill

Annelie Högberg (S) ordförande i kultur- och fritidsnämnders sa tidigare så här: ”I en kommunal organisation så är det så här. Politiken talar om vad som ska göras, sedan är det tjänstepersonernas uppgift att tala om hur vi ska uppnå de politiska målen. Det är deras jobb. Jag skrev ett tydligt ordförandeuppdrag för drygt ett år sedan. Vi har fått ta hänsyn till pandemin, nu är den över så nu ska verksamheten tillbaka, gällande ponnyridningen, till vad den var innan. Har man då hästar som inte fungerar i verksamheten, så får man ju se över hur man ska hantera det.”

Vi frågade henne nu vad hon tycker om att förvaltningen fortfarande hänvisar till att man får se vad politiken vill:

– Vi har varit väldigt tydliga med vad vi vill, jag har även ställt frågan om vi behöver förtydliga oss, rörande ponnyridningen, menar hon.

Tidningen Västsverige kommet att fortsätta att följa utvecklingen rörande Emaus.