Miljötillståndet är klart för uttag av dricksvatten