Vill ha ett uthållig lantbruk

2020-03-07 Hållbart jordbruk och biologisk mångfald Det är viktiga frågor för Anders och Ekologiska lantbrukarna – Ett hållbart jordbruk på riktigt, biologisk mångfald och en framtidsvision om det ekologiska jordbruket om 10 år. Det säger Anders Lunneryd, ordförande i Ekologiska Lantbrukarna, är de viktigaste frågorna inför förbundets stämma som denna vecka avhållits i Tällberg i Dalarna.

Anders Lunneryd äger och brukar Lundens Gård i Gärdhem utanför Trollhättan. Han är ordförande i riksförbundet Ekologiska Lantbrukarna och har varit ekoodlare sedan 1998 – 99. Han säger att det var en tråkig erfarenhet från tiden som konventionell bonde som till slut fick honom att ta steget att lägga om gården till ekologisk drift. Det vill säga odling utan kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel.

– Det var en väldigt regnig höst och jag hade en skörd som var fin som tagits före regnet och en som var väldigt dålig som tagits efter och som legat och grott innan det skördades. Jag var väldigt noga med att hålla isär skördarna, för att det dåliga inte skulle blandas med den fina delen.

– När det bara kom en lastbil som hade skickats från uppköparen för att hämta spannmålen var jag helt oförstående och fick ringa och fråga om detta var rätt. Jodå, vi skulle skicka iväg allt i samma binge.

– Då tappade jag lusten för det här och bestämde mig för att nu ville jag göra något där det hade betydelse för kunden hur bra varor jag kunde leverera, säger Anders Lunneryd. Han berättar att han gick en kurs för Martha Göransson på länsstyrelsen där man fick räkna på vad en omläggning till ekologisk drift skulle innebära för ens egen gård.

– Det var ett väldigt bra upplägg. Vi räknade och räknade och kom fram till att visserligen skulle skördarna minska men i slutänden skulle det bli ungefär samma resultat som när jag drev gården konventionellt, säger Anders Lunneryd. Han menar att då var det inte mycket att tänka på.

– Då var det skönt att slippa köpa och hantera både bekämpningsmedel och handelsgödsel. Det var ju bara att titta på dunkarnas giftmärkning för att förstå att det helst skulle undvikas, säger han. Enligt Anders Lunneryd är det ekologiska jordbruket generellt mer lönsamt än det konventionella. För honom och Ekologiska Lantbrukarna är ett av målen att ställa om svenskt jordbruk till ett mer hållbart system.

– Vi har en modell för det och vi tror att det är bra för miljön om så stor areal som möjligt ställs om till ekologiskt i Sverige, säger Anders. I själva verket har man dessutom tillsammans med LRF gjort en studie i hur ekonomiskt intressant det är för jordbruket att lägga om till ekologiskt drift.

– Resultatet av den studien var att det om det var en bonde som drev allt jordbruk i Sverige skulle det mest ekonomiska vara att lägga om minst hälften arealen till ekologisk drift, säger Anders Lunneryd. Han är övertygad om att ekologiskt jordbruk är det mest miljövänliga sättet att framställa vår mat. – Att det är mest klimatsmart är helt klart eftersom vi odlar så mycket vall och inte använder någon handelsgödsel. Vallen bildar kolsänkor som binder koldioxiden och handelsgödsel bildar lustgas som bidrar till växthuseffekten, menar han. I dag känner de ekologiska lantbrukarna att vindarna inte riktigt blåser åt deras håll. Försäljningen av ekologiskt producerad mat har planat ut och mejerierna tar just nu inte in fler ekoproducenter.

– Det här påverkas mycket av hur handeln agerar. För några år sedan gjordes en ordentlig satsning i marknadsföringen och då gick konsumtionen upp ordentligt. Nu har intresset från handeln minskat något och då planar konsumtionen ut. Just nu är inte ekologiskt i fokus snarar veganskt och vegetariskt och även närodlat, säger Anders Lunneryd, och framhåller att Arla har gjort ett fantastiskt jobb för att marknadsföra det ekologiska utbudet. Han tycker emellertid att det inte finns någon konkurrens eller motsättning mellan närodlat och ekologiskt.

– Ekologiskt och närodlat är förstås allra bäst. Och köper man närodlat bör man kanske vara extra noga med vilka produktionsmetoder som används för att vara rädd om miljön och den biologiska mångfalden där man bor, säger han. Han berättar att Ekologiska lantbrukarna är medlemmar i den internationella organisationen IFOAM, International Federation of Organic Agricultural Movement, och han ser det som lantbrukets miljöorganisation. Organisationen arbetar för att öka den ekologiska odlingen globalt.

– Internationella organ har slagit fast att i många fall är ekologisk odling det bästa för att öka matproduktionen i fattiga länder, säger Anders Lunneryd. Han vill också hävda att det absolut inte är någon brist på mat eller odlingsmark i världen idag.

– Att vi har så låga priser på livsmedel i dag är ju ett uttryck för att det faktiskt odlas för mycket mat. Ett annat att vi slänger 25 procent av maten i hushållet och ännu mer om man räknar hela kedjan. Någon har sagt att två miljarder av jordens befolkning äter för mycket och en miljard får för lite mat, säger Anders Lunneryd. Han tycker också att markanvändningen i Sverige visar att vi inte har någon brist på jordbruksmark.

– Många hektar ligger i träda eller är taget ur produktion, säger han. Han skulle önska att det skulle vara lite mera driv i regeringens arbete med att främja det ekologiska jordbruket. I dag är knappt 20 procent av jordbruksarealen ekologiskt odlad. Konsumtionen ligger på 9 procent och ökar inte just nu. – Och den senaste ökningen som var lär ha haft sin grund i att folk har ökat sina inköp av ekologiskt vin på systembolaget. Det är nog bra eftersom man har hittat ett 60-tal olika bekämpningsmedel i vin, säger Anders Lunneryd. Han berättar att danska folket är världsbäst på att köpa ekologiskt framtagna livsmedel. Där äger också staten det ekologiska kontrollorganet och arbetar strategiskt för att öka en ekologiska odlingen.

– Man har stora problem med bekämpningsmedel i sina dricksvattentäkter och ekologiska odlingen ses som ett sätt att förbättra situationen, säger Anders Lunneryd.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv