Gunnar Ek, t v, föreningen Norden var moderator, och Alexander Hellervik från Trafikverket presenterade utredningsresultatet på debatten på Bohusläns Museum i Uddevalla.

Utredning klar om Norgebanan

Uppdraget var enbart att utreda satsning på befintlig bansträckning

2023-09-29 Det var vid en debatt om framtiden järnvägsförbindelse mellan Oslo och Göteborg som utredaren Alexander Hellervik på Trafikverket kunde redogöra för utredningen resultat innan ens regeringen hunnit få informationen. Utredaren kommer fram till att för 2-3 miljarder skulle väsentliga förbättringar uppnås. För mellan 50 och 100 miljarder skulle man kunde få en marknadsandel uppemot 50 procent.

Vid mötet avslöjades bland annat den rapport som Trafikverket presenterar 1 oktober. Före regeringarna får veta innehållet. Uppdraget har varit att presentera möjliga utvecklingsmöjligheter för den befintliga banan mellan Göteborg och Oslo. Förslagen utredningen presenterar utgår från dagens läge och innebär olika utvecklingssteg som kan göras i tur och ordning om man föredrar det, eller allt på en gång.

Sammanfattningsvis skulle en satsning på ett par miljarder ge klara vinster i transpoporttid för både person- och godstrafik med hjälp av mötesspår och hjälplok i Tistedal. Först vid den högsta utbyggnadsnivån, men dubbelspår hela vägen, skulle man kunna kapa åt sig en rejäl marknadsandel, uppåt 50 procent av transporterna mellan Oslo och Göteborg. Där skulle investeringen i stället bli mellan 60 och 100 miljarder.

Debattledaren Gunnar Ek motiverade valet av flytt från tidigare Göteborg som arena för Järnvägsfrämjandet med att resenärerna ombord inte bara bor bara i storstäder utan finns ute i regionen. Själv är han känd som en av landets flitigaste och mest entusiastiske tågresenär genom sitt jobb som bolagsbevakare i Aktiespararna.

Efter den nära tre timmar långa debatten i Bohusläns museums hörsal kan man sammanfatta läget som oförändrat. Inte mycket tyder på att ett bygge av Skagerrakbanan  eller ett dubbelspår är nära förestående.  Skälen är många. Två länder med olika prioriteringar, pengar saknas och politisk oenighet om var miljonerna gör mest nytta. 

”Skagerraksbanan snabbast klar”

Mötet inleddes med en uppdatering av projektet Skagerraksbanan. Uddevallapolitikern Jarmo Uusitalo. Detta är ett projekt som är tänkt att slutföras i ett enda steg och sen ska lönsamheten komma direkt.  

– Bättre lösning än det förslag som Trafikverket och norska Jernbanedirektoratet kommer att presentera och som bygger på bygge stegvis, sa Jarmo.  

Vid mötet fick den närvarande publiken där även tillresta norrmän fanns med, veta mer om vad den svensknorska utredningsgruppen kommit fram till. Detta genom Alexander Hellervik som är strategisk planerare  på Trafikverket.  Den 1 oktober ska utredningen presenteras för regeringarna. 

– Så nu avslöjar vi det som inte ens regeringarna vet, sa Hellervik.  Uppdraget i denna utredning är att hitta lösningar för att öka kapaciteten och tillgängligheten på järnvägen mellan Göteborg och Oslo.

Högskolan behöver bättre kommunikationer

Från Högskolan Väst talade sig  prorektor  Jan Theliander varm för bättre kommunikationer. 

– Vi har tusentals studenter och lärare som  är beroende av kommunikationer och regionen skulle behöva  högre utbildning för att utvecklas, sa Jan Theliander. Storstäderna med sina högskolor lockar men mer samarbete mellan olika högskolor skulle gynnas av bättre kommunikationer. 

Debattledaren Gunnar Ek ställde en provokativa frågan om det är slöa politiker eller vad annat det kan vara att järnvägsfrågan dras i långbänk. Både långsamma tåg och långsam hantering.  Inget svar.

Enigheten i panelen om vikten av järnvägsutbyggnad var total.  

Ulf Erik Bakke, chef för utveckling och analys på Vy Tåg såg ett problem för Norge att befolkningskoncentrationen är så kraftig till Osloområdet. De som inte bor i storstan vill också ha del av pengapåsen och då kommer inte tågen till utlandet alltid högst på agendan.

Glöm inte hamnarna

Uddevallas profilpolitiker Christer Hasslebäck lyfte behovet av kommunikation till hamnarna.  Stora mängder gods behöver transporteras till och från de båtar som trafikerar helavärlden från Göteborg, Varberg och inte minst Uddevalla.

Västsvenska handelskammarens infrastrukturansvarige Markus Ottermark betonade en enorma potential som finns inom näringslivet i Västsverige med en utveckling av kommunikationerna. 

Torps handelscentrum visar att norrmännens intresse för Sverige är stort, sa Jarmo Uusitalo.  

Flera framhöll också att Västsveriges turistmagneter borde stärka sina varumärken.  Nordens Ark, Havets hur bleknar i stort uppslagen statistik över Liseberg. 

En av de många i publiken som kände igen både problem och argument var Per Norberg som påminde om att det finns en stor ort med stor hamn som heter Lysekil. 

– Det har stötts och blötts om järnväg och då främst dubbelspår genom Bohuslän med koppling även till Lysekil, sa han.

Publicerad:
Karl-Eric Magnusson/Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv