Udersköterskor demonstrerade utanför kommunfullmäktige

2019-11-22 Det kallas heltidsresan och är något som fackförbundet kommunal drivit under en tid. Tanken är att alla ska ha rätt till heltid. Hur kommunerna valt att genomföra detta har inte tagits emot väl av de berörda undersköterskorna runt om i Sverige. Nu är det Uddevallas tur och responsen har varit densamma även här.

Undersköterskan Erika Nöring startade en facebookgrupp och sedan även en namninsamling mot den nya schemaläggningen. Hon fick snabbt sällskap av Johan R Elmberg som säger så här: Respons platsen Erika berättar att deras kollegor visade ett väldigt stort engagemang, många slöt upp.

– Det var ju väldigt kort varsel. På torsdagen veckan innan startade jag facebookgruppen och senare på kvällen namninsamlingen. Vi funderade på hur vi skulle använda manunderskrifterna, då kom Johan på, kommunfullmäktige (KF), vi måste manifestera utanför och visa politikerna vårt missnöje. Det behövdes dock ett tillstånd vilket vi inte hann med, så vi fick tillstånd genom en anmälan och då fick vi bara stå där i 30–45 minuter och ha en visuell manifestation.

– Undersköterskor i uppror, hur vilt kan det bli, skrattar Johan. Han berättar att enligt en bedömning anslöt runt 70 personer utanför Bohusläns museum där KF mötet hölls. Tyvärr så har vi hört efteråt att vissa politiker inte valde att gå via huvudentrén där vi stod utan valde istället en annan ingång. Efter att alla gått in samlade vi oss utanför fönstret, då drog politikerna för gardinerna. För oss sa det väldigt mycket.

– Enligt uppgift var det order från podiet att man skulle dra för, berättar Johan. Erika berättar att det upplevde vi som väldigt tråkigt, nu hade vi samlat oss utanför och ville säga någonting, lyssna på oss. Det var egentligen det vi ville. Vi ville få lite respons helt enkelt. Vi lämnade även över namninsamlingen till Elving Anderson (C) som tog emot den och bad oss skicka pappren vidare till en person som stod lite längre bort.

Vad är det ni egentligen vill säga?
– Det är hur arbetsmiljön och arbetstidsförläggningen, som ju hänger ihop, påverkar oss i vårt arbete och vardag, ja i vårt liv, säger Erika. Johan berättar att man redan börjat arbete enligt den ny arbetstidsförläggningen som ett pilotprojekt på Rosenhäll där han arbetar och att så som det är där nu är inte hållbart.
– Vi har redan obekväma arbetstider, vi vet att det ingår i yrket. Men som det nya ser ut på Rosenhäll nu så arbetar man fyra kvällar i rad ena veckan och fyra dagar i rad nästa vecka och det är katastrof för familjesituationen och för de som är ensamstående föräldrar. Vi vet inte framåt hur vi kommer att arbeta då schemat läggs på sex veckor. Johan berättar vidare att man också ska gå till olika arbetsplatser. Vilket blir stressigt och osäkert inte bara för personalen utan även för brukarna. Någon enskild riskanalys rörande hur schemat påverkar oss eller brukarna har inte gjorts. Utan bara en generell som egentligen inte säger något.
– Jag ska tillexempel gå till en psykiatriavdelning, vilket inte känns tryggt då jag inte har utbildning för den typer av brukare. Om vi ska få någon utbildning får vi inte svar på. Vi får egentligen inte svar på något, för ingen vet, menar Erika. Hur ska ni gå vidare med detta nu?
– Vi kommer att ha ett möte idag där vi ska planera hur vi ska gå framåt. Men vi tänker inte ge oss, säger Erika
– Vissa säger, byt jobb om du inte är nöjd. Ja till och med vissa av våra chefer, men jag älskar mitt jobb och kommer slåss för det, avlutar Johan. I tvist med facket Uddevalla kommun och Kommunal ligger i tvist men fackförbundet kommunal om heltidsresans införande, Annette Frisk förtroendevald på Kommunal berättar:
– Vi ligger i tvist med Uddevalla kommun angående heltidsresan och införandet och även om den handbok som använts, för den stämmer inte överens med vårt kollektivavtal. Hur hjälper ni era medlemmar just nu?
– Det vi kan göra är att stötta skyddsombuden ute på arbetsplatserna och poängtera vikten av riskanalyser och att man måste prata om riskerna. Jag upplever att det blivit värre efter tvisten och nu menar kommunen att de följer kollektivavtalet, men det gör de inte. Vi väntar på att de ska svara oss angående tvisten och på ett protokoll från ett möte vi hade i juli. Kommunen har lämnat över ärendet till SKL och kommunal till förbundet i Stockholm.

Publicerad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv