Uddevalla Ridklubb kan stå utan ridanläggning

2019-10-18 Uddevalla kommun utreder återigen hur man skall stödja ridsporten och har kommit fram till att en ny anläggning skulle kunna stå klar till 2024. Men avtalet med Uddevalla Ridklubb om arrendet på nuvarande anläggning tänker man säga upp till 2022, vilket skulle göra klubben husvill i två år.

Vad händer med ridhusutredningen? Vi har pratat med Kristina Mars, utvecklare på kultur och fritidsförvaltningen och frågat henne vad som händer med ridutredningen i Uddevalla. Just nu finns det bara en ridskola i kommunen, förutom Ljungskiles ridskola, nämligen Uddevalla Ridklubb på Nöthult. Uddevalla är en kommun som efter en utredning hamnar i botten när det kommer till vad kommunen satsat på ridsporten.

Hur går det med resan mot en ny ridanläggning?

– Just nu jobbar vi på med utredningen i kultur- och fritid och vi har precis fått en slutprodukt från Jessica rörande de workshop en vi genomförde. Vi ska ha en träff med politiker och flera olika representanter, till exempel socialtjänsten och kommunledningskontoret. Socialtjänsten har redan visat intresse för dagligverksamhet i samma anläggning. Vi ska även presentera rapporten som gjorts tillsammans med ridklubbarna. Så det är egentligen först nu det interna uppdraget börjar och målet är en multifunktionell ridanläggning, säger Kristina. Kristina berättar att kultur- och fritid vill göra ett så gediget arbete som möjligt så de kan presentera ett så bra och väl detaljerat arbete inför förstudien som möjligt. I förstudien ska budget och drift arbetas fram, man ska ta fram vart anläggningen ska ligga och hur den ska drivas. Man har tittat bredare redan från början när det kommer till hur anläggningen kan användas optimalt, eftersom det redan fanns med i kultur- och fritids uppdrag.

– Så det jag kan säga är att uppdraget flyter på och jag upplever att man från politiskt håll är mycket positivt. Nu ska man göra några studiebesök till olika anläggningar och ta fram ett skriftligt underlag där man ritar ut hur den här anläggningen kan se ut. Tjänstemännen på kultur- och fritid kan nu göra mycket som man lämnat vidare tidigare själva, eftersom den kunskapen finns hos dem. Kristina berätta vidare att kultur och fritidsförvaltningens arbete kommer troligen pågå under nästa år också. Sedan tar det några år till, efter att ett eventuellt beslut om att bygga tagits, innan man har en färdig anläggning.

– Det gäller att gå framåt i lagom takt, inte för fort och inte för sakta. Alla måste med på tåget och det måste bli bra. Jag vill ha ett starkt ärende att presentera så vi får ett ja till en ny anläggning, det är min och vår ambition, som arbetar med detta.

Kommer avtalet med Uddevalla RK på Nöthult förlängas?

– Just nu pågår en dialog mellan kommunen och föreningen. Jag vill inte föregå den diskussionen utan vi får invänta ett eventuellt beslut rörande avtalet med Uddevalla RK. Hur exakt mitt uppdrag ser ut vill jag inte svara på utan det får du fråga politikerna som gett direktiven, det är de som styr oss tjänstemän. Men det finns ett officiellt beslut att avyttra Nöthult där Uddevalla RK hyr in sig, eftersom en ny anläggning ska arbetas fram, avslutar Kristina. Eftersom Kristina inte kunde ge ett klart besked gick frågan vidare till  Monica Bang Lindberg, ordförande, Kultur och Fritid Uddevalla Kommun, som säger så här om Uddevalla RK:s avtal med kommunen:

– Uddevalla Ridklubbs avtal med kommunen kommer troligen inte att förlängas efter 2022, utan då kommer det att upphöra.

Har ni haft en dialog med föreningen om det?

– Vi har börjat prata om det men inte informerat föreningen, vi kommer dock göra det omgående.

Hur ser du på utredningen om ett nytt ridhus i Uddevalla?

– Min största förhoppning är att vi ska få ordning på frågan om ridanläggning. Vi vill att ridsporten får ett fäste i kommunen. När det kommer till driften av anläggningen är det inte klart än, utan det kan handla om privata aktörer, föreningar eller liknande. Kommunen kanske inte ska driva detta utan vi ska ha en anläggning till våra föreningar. Där man ka ha utrymme för olika grenar inom ridsporten.

Det kommer ju ta många år innan en sådan anläggning eventuellt kan stå klar. Vart ska uddevallaborna rida under tiden ifall Nöthult inte finns kvar?

– Föreningarna får erbjuda sina stallar och ridhus som finns. De privata föreningarna har ju redan möjlighet att ta emot alla.

Så du menar att de med privata hästar och anläggningar ska låna ut sina hästar och driva ridskola?

– Jag menar att det finns anläggningar till de som har häst.

Varför kommer ridningen alltid sist i Uddevalla?

’- Nej den kommer inte sist. Vi gör en utredning nu för att komma fram till vad som behövs och när vi vet vad som behövs så kommer vi ju att ta det i fullmäktige och berätta vad vi ska göra. Men eftersom det tar lång tid att få till en ny anläggning så får väl avtalet med Uddevalla RK löpa på tillfälligt tills vi har en ny anläggning. Vi kommer att vända på alla stenar och det är av yttersta vikt att vi får till en ridanläggning, avslutar Monica.

Vi ringde upp Uddevalla RK:s ordförande Annelie Apelman.

– Vi har kontrakt till 2024. Vi vet om situationen och hoppas på kommunens stöd då föreningen går uppåt och vi har fått ordning på ekonomin efter flera år. Så det vore trist om vi fick lägga ner en fungerande verksamhet som det finns stort behov av.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv