Uddevalla kommun stänger gymnasier och vuxenutbildningen.

Undervisningen ska ske på distans

2020-03-16 Från och med tisdag 17 mars kommer all utbildning via Uddevalla gymnasieskola och Uddevalla vuxenutbildning att genomföras på distans. Det innebär att samtliga elever som går utbildningar på dessa skolor ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt. Beslutet gäller två veckor framåt och kan förlängas. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Elever på Uddevalla gymnasieskola och Uddevalla vuxenutbildning kommer att få utbildning på distans.

Beslutet är fattat på delegation av barn och utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos och kommer formellt att undertecknas i eftermiddag.

– Vi gör denna förändring av undervisningen inom gymnasiet och vuxenutbildningen som en proaktiv försiktighetsåtgärd med tanke på samhällsutvecklingen av coronaviruset i stort. Det här är vår första större åtgärd och vi står i kontinuerlig kontakt med myndigheterna och följer deras råd och riktlinjer. Beslutet omfattar äldre elever som inte är beroende av vårdnadshavare när de inte är på plats i skolan och det finns redan digital teknik som idag används i undervisningen, säger Roger Ekeroos.

Beslutet innebär att inga elever på Uddevalla gymnasieskola och Uddevalla vuxenutbildning ska komma till sina vanliga undervisningslokaler från och med tisdag 17 mars. All undervisning kommer istället att ske på distans och följa planerat schema. Inom gymnasiet har alla elever och lärare egna datorer och använder sig av lärplattformen VClass. Inom vuxenutbildningen kommer utbildningen att bedrivas med stöd av e-post och telefon.

Samtliga lärare kommer även fortsättningsvis att vara på plats i skolorna för att arbeta.

– Vi avvaktar eventuella beslut från regeringsnivå om stängning av övrig skolverksamhet. Eftersom läget snabbt kan förändras har vi en beredskap och planerar vidare för om detta skulle behövas, säger Staffan Lindroos, förvaltningschef för barn och utbildning.

Respektive skolform eller utbildning kommer att informera sina elever om innehållet i den fortsatta undervisningen. Beslutet omfattar sammanlagt cirka 4 800 elever.

Beslutet omfattar all gymnasieutbildning och vuxenutbildning med Uddevalla kommun som huvudman.

Thoren innovation school i Uddevalla planerar också att lägga om sin utbildning till att ske på distans, uppger rektor Cecilia Sokol till tidningen Västsverige.

Publicerad: Uppdaterad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv