Uddevalla Hamn levererar

2020-02-28 Uddevalla hamn gjorde ett mycket bra år även 2019 med ett resultat på 14,1 miljon, nästa dubbelt mot budget på 8 miljoner kronor. Efter ett tungt investeringsår med två nya stora kranar trappas investeringsnivån ner de kommande åren, men uppgår ändå till budgeterade 47 miljoner 2020.

Ulf Stenberg, VD för Uddevalla Hamnterminal AB, kan se tillbaka på ett händelserikt år och ser fram mot ett nästan lika händelserikt 2020, även om investeringsnivån blir betydligt lägre.

– Flytten från Badö-Bäve går vidare och vi lämnar över marken till kommunen. Det kräver i sin tur investeringar på Sörvik, där vi planerar ett nytt magasin om kan komma igång sent under 2020, men troligast i början på 2021, säger Ulf Stenberg.

Det är två stora kranar som köpts in under 2019 som gjort att investeringsnivån varit exceptionellt hög detta år.

– Vi har ersatt en spårbunden 35-tonskran med en kran på 100 ton och en mobil 9-tonskran med en 25-tonskran som också är mobil, säger Ulf Stenberg.

– Det handlar om anpassningar för att tillfredsställa kundernas önskemål, säger han.

Utvecklingen i hamnen går mot större men färre båtar. Godsvolymerna har de senaste åren hållt sig strax över en miljon ton.

– Det är en harmonisk nivå där vi kan arbeta med befintlig personal samtidigt som vi kan beta av inkommande båtar i takt med efterfrågan. Vi har under 2019 bara haft två båtar som fått vänta på redden på sin tur, säger Ulf Stenberg.

Den som intresserar sig för båttrafiken in till Uddevalla hamn kan tycka att trafiken har gått ned mätt i antalet besök. Men samtidigt har storleken på båtarna ökat.

– För inte så länge sedan var det i snitt båtar på 1000 ton som besökte hamnen. Nu ligger snittet snarare på 7000 ton, säger Ulf Stenberg. Och större båtar kräver helt enkelt större kranar för att lossning och lastning inte skall ta för lång tid. Samtidigt ökar kapaciteten då fler båtar kan tas in med kortare liggtider i hamnen.

– Det är framförallt också ett krav från kunden. Det är dyrt att ligga still. Man vill att fartygen skall vara igång så mycket som möjligt, säger Ulf Stenberg.

Stillaliggande fartyg har annars blivit en specialitet för Uddevalla hamn och Sörviksvarvet. Här kan fartyg läggas upp vid kaj utan att fartyget behöver ha några motorer igång.

– Tack vare att vi ligger på det gamla varvsområdet har vi mycket god tillgång till kraftfulla elleveranser. Då kan rederierna lägga båtar här och spara 80 procent av kostnaderna genom att slippa ha dem bemannade, säger Ulf Stenberg. Dessutom har hamnen nu själv blivit elleverantör till Uddevalla Energi.

– Vår nya stora kran fungerar så att när vi lyfter upp en kranlast från en båt förbrukar vi el. Men när vi sedan sänker ned den igen startar en generator som tar vara på energin vid inbromsningen. Den levererar vi tillbaks till elbolaget, berättar Ulf Stenberg.

För den som tar sig en titt på Sörvikshamnen så ser man att en stor del av utrymmet på hamnområdet också handlar om el, nämligen vindkraft. På en stor yta ligger olika delar av vindkraftverk upplagda, för en utomstående i en ostrukturerad röra, men i själva verket minutiöst rangerade för att rätt delar skall gå iväg i rätt ordning i olika projekt. I år och kommande år ligger vindkraftlasterna på en mycket hög nivå.

– Förra året hanterade vi 65 verk, i år kan det hamna på 72 verk om ett fjärde projekt blir verklighet, säger Ulf Stenberg. Med nuvarande nivå är vindkraftverken hamnens fjärde största godsslag, och betyder sammanlagt mellan 10- 12 miljoner i bruttointäkt under ett år. Hamnen är med detta nr 2 i Sverige på vindkraftshantering efter Piteå. En av investeringarna under året som kommer är att man skall flytta inkörsporten till Sörvik från den som man kommer till på vägen från Kasen-hållet, till en ny port i höjd med Friskis & Svettis eller om man säger vid den gamla infarten till Volvo-Pininfarina. – Det kommer att underlätta vindkraftshanteringen, säger Ulf Stenberg. En annan investering blir i Sörvikskajen som kommer att förstärkas för cirka 20 miljoner kronor. Man kommer också att renovera och reinvestera för sex miljoner i en del gamla kranar för att förlänga livslängden på dem. Sammanlagt hamnar investeringar på cirka 47 miljoner 2020. Ulf Stenberg hoppas också få bygga ytterligare järnvägsspår.

– Förhoppningsvis blir funktionsutredning för triangelspåret vid Slängom godkänd. I så fall kommer vi att bygga två nya järnvägsspår till Sörvikshamnen, säger Ulf Stenberg. För 2021 räknar man med en ytterligare minskning av investeringar till cirka 20 miljoner under året.

– De närmaste åren kommer också resultaten att ligga på betydligt lägre nivåer jämfört med de senaste åren. Det handlar om att vi kommer att skriva av våra gjorda investeringar med närmare 16 miljoner varje år, säger Ulf Stenberg. Han säger att det känns bra att nu ha lämnat de gamla nedslitna ytorna och lokalerna på Badö-Bäve och få koncentrera sig på uppbyggnaden av något nytt och funktionellt på Sörvik. 2022 får man dessutom tillträde till Fröland med de möjligheter som det ger till utveckling och dit Lantmännen då planerar att flytta med sina silos. I och med det har hamnen då lämnat Badökajen för gott.

Publicerad: Uppdaterad:
Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv