Uddevalla hamn arbetar aktivt med planering för utflyttning av hamnverksamheten till Sörvik och Fröland. Foto: Göran Nyberg

Uddevalla hamn håller ställningarna

Årets budgeterade resultat redan uppnått

2023-10-06 Uddevalla Hamn överträffar förväntningarna och uppnådde redan vid augusti månads utgång det förväntade helårsresultatet på närmare sju miljoner kronor. Men nu bromsar godsmängderna in.
– Vi räknar med att vi håller ställningarna och går plus minus noll fram till årsskiftet, säger VD Ulf Stenberg om de kvarvarande månaderna.

Uddevalla Hamnterminal AB har gjort sitt tertialbokslut och det ser alltså bra ut. För resten av året ser man emellertid en klar minskning av verksamheten.

– Det är en del godsslag som håller ställningarna, andra som inte gör det, exempelvis spannmål och pappersmassa. Papper, malm och processgods ligger ganska stilla med en möjlig liten minskning, säger Ulf Stenberg, det kommunala hamnbolagets VD.

Hamnen har nu haft 10 väldigt goda år, med något av ett allt time high förra året med ett resultat på 24 miljoner. Då beslutade kommunen att 10 av de miljonerna skulle in i den kommunala kassan.

Överraskning

– Det blev ju en negativ överraskning för oss som hade haft nytta av att amortera av våra lån, säger Ulf Stenberg, som dock konstaterar att det är ägarens rätt att göra så och att man nu hundra procent ser framåt och inte bakåt.

Just nu ser det stilla ut i hamnen vad gäller det viktiga nischgodset vindkraft där man utvecklats till en av ett fåtal viktiga importhamnar för vindkraft i Sverige.

– En vinge har vi just nu i hamnen. Men det är en vinge som skall fungera som ett undervattenskraftverk drivet av tidvatten, berättar Ulf Stenberg.

Tendenserna på marknaden gör att hamnen räknar med en minskning totalt nästa år, men inte någon djupdykning. Vindkraftsimporten kommer att ligga på ungefär samma nivå som i år.

Stora projekt

– Vi har ett par, tre riktigt stora projekt som skall komma in under 2024 och 2025. Ett som skall till Växjö-trakten, ett till gränsen mellan Dalsland och Värmland och ett tredje till trakterna vid Kristinehamn. Hur de kommer att fördela sig över de två åren är lite variabelt, men tillsammans gör de att volymerna hålls uppe under de två åren sammanlagt per år till ungefär samma nivå som i år, säger Ulf Stenberg.

Investeringsmässigt tuffar utvecklingen på med en tonvikt på Fröland och Sörvik. Badökajen skall vara avvecklad 2025,2026 och då skall all spannmålshantering ha flyttat till Fröland.

– Vi öppnar snart anbuden på en ny stor kran till Fröland som skall serva våra framtida storkunder där, säger Ulf Stenberg.

Det är en investering på ett antal tiotal miljoner kronor och kranen skall gå på räls på Frölandskajen. Där finns en befintlig räl så ytterligare en skall anläggas så att det blir en komplett räls.

Attraktiv

– Det kommer att bli mycket attraktiv industrimark i anslutning till Frölandshamnen. Det är plansprängt berg och stabilare underlag får man leta efter. Jag kan tänka mig att det finns företag som kan lockas att etablera sig i Uddevalla på grund av den goda kombinationen en högeffektiv hamn och mycket bra industrimark, säger Ulf Stenberg.

Ytterligare ett steg i effektiviseringen av hamnverksamheten är att ytterligare en kran kommer att gå ut på anbud under slutet av året.

– Vi håller just nu på att göra studiebesök i ett antal hamnar för att undersöka vad de har gjort rätt och undvika sådant som blivit fel. Vi vet vilken funktion vi vill ha och det är viktigt att kranen kan uppfylla det behovet på bästa möjliga sätt, säger Ulf Stenberg.

Den kranen skall gå på rälsen på Sörvikskajen. Där har det tidigare gått tre mindre kranar. I dag går en nyligen införskaffad större kran där och med den som i dagarna kommer att tas beslut om har krankapacitet kraftigt ökats och godshanteringen effektiviserats, enligt Ulf Stenberg.

På Fröland är planen som vi tidigare berättat att öka kajkapaciteten. Man har tidigare haft som huvudalternativ att först bygga tre dyktalber som ytterligare ett fartyg skulle kunna lägga till mot. 

– Det är fortfarande ett alternativ som vi måste göra om vi inte kan gå direkt på den förlängning av kajen som vi ändå tänkt göra som ett utvecklingssteg efter dyktalberna. Det har emellertid visat sig att vi skulle tjäna rätt många miljoner på att i stället bygga kajen med en gång. Men det är å andra sidan en investering som i momentant blir mycket dyrare och det behöver vi fundera på hur vi skulle klara av det, säger Ulf Stenberg.

Utmaningar

Dessa utmaningar och avvägningar skall vändas och funderas på i en projektgrupp med deltagare från hamnen och från kommunen. Det beslutet har tagits av styrelsen i hamnbolaget och både kommunen och hamnen kan på det här sättet ut att kunna ta ett. helhetsgrepp på utvecklingen på Fröland över huvud taget.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv