Uddevalla återställde felaktiga val

2021-12-09  Återställ alla val som de var före majoritetsskiftet och välj därefter nya presidier enbart i Kommunstyrelsen och Socialnämnden. Det var planen att ett extra kommunstyrelsemöte strax före komunfullmäktige i går onsdag skulle föreslå för att återställa de val förvaltningsrätten dömt som felaktiga. De blev också beslutet i kommunfullmäktige senare på kvällen.

Strax före sommaren 2020 sprack samarbetet definitivt i den dåvarande borgerliga majoriteten som haft interna svårigheter under lång tid. De övriga partierna i majoriteten  var starkt kritiska till Uddevallapartiets Christer Hasslebäcks sett att leda koalitionen, där även Miljöpartiet ingick. I stället bildades en ny majoritet där Socialdemokraterna ingick men dessutom försvann Kristdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med Uddevallapartiet när det nya styret formades.

I kommunfullmäktige i juni det året upphävdes tidigare val till nämnder och styrelser. När det gällde ledamöter innebar det få förändringar eftersom sammansättningen i styrs av förhållandena i kommunfullmäktige och de ändrades förstås inte. Det är den enda församling som väljarna direkt väljer ledamöter i. Övriga nämnder och styrelser är det alltså kommunfullmäktige som väljer. Nu gjordes alltså valen helt om och det innebar att det också blev nya ordförande och vice ordförande, så kallade presidier. Beslutet att göra så här överklagades och förvaltningsrätten kom efter ganska långt övervägande fram till att kommunfullmäktige gjort fel.

Alla ledamöter borde ha fått sitta i orubbat bo, däremot kunde man byta presidie i de nämnder där det satt en ordförande som inte var från den nya majoriteten.

— Det är så vi har tolkat domen, säger Elving Andersson(C), kommunfullmäktiges ordförande i Uddevalla. I går onsdag hade kommunfullmäktige sitt sammanträde och samma dag planerades ett extra sammanträde i kommunstyrelsen tidigare på dagen. Där planerade man besluta om ett förslag som innbär att kommunen upphäver alla ändringar som kommunfulllmäktige beslutade i juni 2020. Man föreslår dessutom att kommunfullmäktige väljer nya presidier i kommunstyrelsen och i socialnämnden, där ordföranden annars skulle vara en ledamot från den gamla majoriteten. Enligt Elving Andersson är det tänkt att den här återställaren skall verkställas den 5 januari, då kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft efter att överklagandetiden av detta nya beslut löpt ut.

– På det viset vet vi då vad som gäller, säger Elving Andersson.

En sak som dessutom förblir något osäker är vad som händer i de övriga nämnderna där de gamla presidierna återinträder. I de nämnderna är det nämligen så att det därmed inte finns någon representant från oppositionen i de presidierna. Det brukar i Uddevalla vara så att man har en ordförande och en vice från majoriteten och en andre vice ordförande från oppositionen för att skapa möjlighet till insyn. Så var det i exempelvis Samhällsbyggnadsnämnden med en moderat ordförande, en liberal vice ordförande och en socialdemokrat som andre vice. Den nämnden kan man enligt kommunens tolkning av förvaltningsrättens utslag inte utse något nytt presidium till, eftersom ordförande tillhör den nya majoriteten. Där går därmed Roger Johansson(L) enligt förslaget återigen in som vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Publicerad: Uppdaterad:
Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv