Johan Trouvé hoppas det lossnar när det gäller järnvägen Göteborg-Borås 2023. Foto: Västsvenska Handelskammaren

Tror på ett bra år 2024 för Västsverige

Handelskammarens VD ser mycket spännande hända under nästa år

2024-01-04 Ett framgångsrikt 2023 kommer att följas av ett mindre framgångsrikt men ändå bra 2024 i Västsverige. Det menar Johan Trouvé, VD för Västsvenska Handelskammaren.
– Chefsekonomernas domedagsprofetior har inte slagit in ännu och kommer inte att göra det heller, i alla fall inte i Västsverige, säger han i denna nyårsintervju.

 

Johan Trouvé ser mycket spännande som kommer att hända i Västsverige under året och åren som kommer.

– Jag vill gärna lyfta fram sjöfartsnäringen där rederier som Thuntank, Furutank och Sirius för 1,5 år sedan tillsammans beställde sex semitankers som drivs med LNG (flytande naturgas, red anm) och med de mest klimatsmarta skroven. Sen har de plussat på och plussat på och nu är de uppe i 19 nya fartyg totalt, säger han.

Men vi börjar egentligen intervjun med att be Västsvenska Handelskammarens VD att titta lite tillbaka på året som gått, med plus och minus.

– Ett stort minus är den stora osäkerheten kring järnvägen till Borås. Regeringen har sagt att järnvägen kan byggas men slagit fast att den inte får bli dyrare. Härryda har obstruerat i två år och kräver ytterligare en station. Vilket kommer att göra järnvägen dyrare, vilket gör att den inte kommer att byggas om jag räknar rätt, säger Johan Trouvé.

Han tycker också att ett stort minus för 2023 var regeringen beslut i frågan om inblandning av biobränsle i drivmedel för bilar, den så kallade reduktionsplikten.

– Det var ett märkligt beslut i vår klimatpolitik där flera storföretag i Västsverige satsat stora belopp på reduktionsplikten för produktion av biodrivmedel för inblandning i bensin och diesel, säger han.

Han lyfter även fram gängkriminaliteten, de höga elpriserna och räntorna som negativa faktorer under 2023. Men han menar att det å andra sidan varit många plus.

Väldigt mycket plus

– Det har varit många plus. Väldigt mycket plus. Det blev inte alls så illa som väldigt många förutspådde när det gäller lågkonjunkturen. I varje fall inte i Västsverige. Det är näst intill så att vi inte känner av den alls. Visst, byggbranschen har det tufft. Kanske i viss mån handeln. Men övriga branscher går väldigt starkt. Det är låg arbetslöshet och hög sysselsättningsgrad, en stark ekonomisk tillväxt i vår region så det ser bra ut i vår region, säger Johan Trouvé.

Han lyfter fram besöksnäringen där flera nya hotell öppnades och flera rekord slogs.

Man blir förvånad över hur det kan gå med alla nya hotell?

– Det sa man när både Posthotellet och tredje tornet på Gothia öppnade samtidigt. Då var folk också ute och undrade hur ska det gå, påpekar Johan Trouvé.

– Enligt den information som jag har så behöver en stad av Göteborgs storlek ett tillskott på ungefär 220 rum per år, och tittar man på en 20-årsperiod så ligger vi fortfarande minus på det, slår Handelskammarens VD fast.

Som positiva och viktiga inslag under 2023 nämner Johan Trouvé att man i Västsverige samlat sig kring elbehovet för vår del av Sverige och att man har sammanställt en enhetlig bild av vilket elbehov som vi har i vår region, vad vi behöver göra själva och inte vara beroende av andra.

– Viktigt och positivt också att det nu är en elektrifierad dubbelspårig järnväg ut till Göteborgs Hamn. Otroligt bra, säger Johan Trouvé.

Ska vi se lite framåt?

– Ja, jag tror att vändningen konjunkturmässigt kommer att ske före sommaren till skillnad mot många ekonomer som inte tror det vänder förrän 2025 eller senast sista kvartalet 2024. Jag tror att vändningen kommer tidigare. Att räntesänkningen kommer före sommaren och det kommer att ändra privatkonsumenternas bild på framtiden. En positiv syn på framtiden kommer att öka konsumtionen och leda till att en hel del kommer att våga investera vilket man nu valt att avvakta med, spår Johan Trouvé om 2024.

– Det är spännande att World of Volvo öppnar 14 april på Volvos födelsedag. Det kommer tillsammans med Lisebergs vattenpark att locka otroligt många nya besökare till Göteborg och där har du svaret på vad som kommer att hända med alla hotellen. Det kommer att bli fortsatt högt tryck på hotellmarknaden, säger Johan Trouvé.

Karlatornet

I det sammanhanget lyfter han även fram öppningen av ett helt och hållet färdigställt Karlatornet. 

– Det kommer också att locka många hundra tusen besökare till staden, nej jag ser ganska ljust på 2024, säger Johan Trouvé.

Han hoppas innerligt att vi får ett beslut om järnvägen till Borås, att man bestämmer vilken sträckning, och att man struntar i att Härryda kommun har obstruerat i två års tid snart. 

En intressant nyhet släpper Handelskammarens VD också.

– Det kommer att presenteras en framtida lösning för järnvägen Göteborg – Oslo. Jag tror att det kan komma något positivt där, säger han.

Han hoppas också på en lösning på Västra stambanan med den trånga passagen Göteborg – Alingsås där Lerum har satt stopp under många år.

– Den järnvägen har störst kapacitetsbrist i hela Sverige. Det är väldigt viktigt att man får något till stånd där. Verkar som om Lerum har vänt och kan tänkas sig att en ny järnväg byggs, säger Johan Trouvé förhoppningsfullt.

Rederinäringens positiva utveckling i Västsverige med rederierna på Donsö och i Lidköping tycker Johan Trouvé är mycket spännande, inte minst i det här fallet där det handlar om medelstort tonnage som går på Östersjön och Nordsjön i första hand.

– Det behöver göras mer åt sjöfartsnäringen helt enkelt rent allmänt. Det behöver flaggas in fler fartyg och man behöver premiera de som satsar på helt nya och moderna fartyg, säger Johan Trouvé.

Självklart framhåller Johan Trouvé de stora investeringarna med batterifabriker både i Mariestad och på Hisingen och som kommer att gå i gång och fortsätta att utvecklas under året.

– Det skall också bli roligt att följa de stora investeringar som Preem gör både i Lysekil och i Göteborg, St1 också. Kemiindustrin med Borealis i spetsen och Perstorp gör mycket spännande uppe i Stenungsund.

Det här med Preem och deras satsning hur påverkas det av regeringens beslut?

– Mycket stort. De får kasta om helt. De hade gjort investeringar för att producera det här biobaserade drivmedlet för inblandning men nu får de ju exportera det i stället. Det finns andra som efterfrågar. Det är ju tragiskt att vi i Sverige producerar något som vi sen exporterar och inte använder det själva för att få ned våra klimatskadande utsläpp, säger Johan Trouvé.

Han berättar att det också händer mycket i Trollhättan.

– GKN i Trollhättan har fått flera stora beställningar vilket gör att de kommer att anställa väldigt mycket mer folk. Det är det som tidigare hette Volvo Flygmotor, som är största arbetsgivaren nu i Trollhättan med närmare 2000 anställda. De skall anställa upp 200 till.

Har det med kriget att göra?

– Nej det är det det inte har. Det är på den civila sidan de fått de här beställningarna.

Däremot är det också spännande, men då tragiskt nog med anknytning till kriget, att Saab har fått flera stora beställningar inte bara från Ukraina, utan även flera andra länder, som ansett att de behöver Saabs produkter. Så de kommer också att anställa upp, säger Johan Trouvé.

– Så 2024 kommer inte att vara ett jättestarkt år, men betydligt starkare än vi kan läsa oss till i media. Det blir spännande eftersom det visar att Västsverige fortsätter att vara lokomotivet i svensk ekonomi. Det är här det händer. Här och i Norrbotten, konstaterar Johan Trouvé.

– Jag vill gärna ge en känga till de här chefsekonomerna som i 1,5 år sagt hur besvärligt det kommer att bli utan att det har hänt, och kommer inte att hända, i alla fall inte här i Västsverige. Men om man håller på och talar om hur besvärligt det kommer att bli så kan det ju bli en självuppfyllande profetia, vilket jag tycker vi kan vara utan, säger han.

Några förhoppningar när det gäller energifrågan?

– Ja, att man kommer att godkänna de här stora havsbaserade vindkraftsparkerna för det behöver vi. Vi behöver nämligen tillföra 15 TWh till Västsverige före 2030 och då är de bara de parkerna vi kan ställa vårt hopp till och vi kan inte förvänta sig att någon annan kan producera mer el för att skicka över till oss utan vi får nog se till att fixa till det själva, avslutar Johan Trouvé.

Publicerad:
Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv