Annika Lindsta uttalar sig för Ljungskile Ridklubb. Foto: Jeanette Henriksson

Tomträttsbeslutet var fel, menar ridklubben.

2021-08-27 Tidningen Västsverige var först med att rapportera om konflikten rörande padelhallens placering vid ridklubben i Ljungskile och det jäv som kunde föreligga när bygglovsbeslutet togs. Fler medier, politiker och debattörer har efter det rapporterat om konflikten. Nu har ridklubben överklagat även det nya bygglov kommunen har givit Padelhallen.

– Vi har överklagat även det nya beslutet om bygglov samt själva tomrättsbeslutet, som vi anser är fel, säger Annika Lindsta, kassör i Ljungskile Ridklubb.

– När man beslutade att ge tennisklubben tomträtten hade man inte med protokollet från det mötet från 2020 då vi hade tjänstemän från kommunen som sa att man ska utreda om den aktuella hagen ska ingå i vårt arrende.

Kommunen har återtagit arrendemark, utan att vi har fått lägre arrendekostnad, så när man går ut och säger att vi använt hagen gratis och olovligen, då är det en direkt lögn. Vi hade fått ok från kommunen och enligt oss betalde vi även för den, eftersom avgiften inte sänktes utifrån att vi fick mindre mark. Alternativet är ju att kommunen begår ett kontraktsbrott. För det står att avgiften ska ändras om förhållandena ändras, säger hon.

Hon berättar också att det har varit ett möte via datorn där tennisklubben, ridklubben, kommunen och den externa entreprenören, Henriks Söderberg som ska bygga padelhallen, medverkade.

– När mötet startade glömde representanten från kommunen att presentera mig. Så jag satt tyst länge och bara lyssnade. Jag upplevde att de inte vill ha en dialog med oss, utan bara övertyga oss att inte överklaga. Henriks Söderberg sa till exempel att hans syster kunde komma och hålla våra hästar om de blev rädda under arbetet med sprängningen. Så ser de på våra synpunkter. De förstår inte problemet. Vi som styrelse i ridklubben har ansvar för de barn och ungdomar om är på anläggningen. Tänk om lilla Stella står inne hos en häst i boxen och den blir rädd. Då kan de gå riktigt illa. Hästar är flyktdjur och även om våra är snälla så har de den instinkten kvar. Vilket både ridsportförbundets representant samt veterinär intygat i skrivelse till de ansvariga inom kommunen. Dessutom menade man på mötet att nu för tiden så spränger de så bra, det räcker med en laddning så är berget färdig stenflis att bygga på. Men jag har varit i byggbranschen i hela mitt liv så jag vet att det verkligen inte är så. Jag vet också att det de säger angående byggtid, att det ska ta sex veckor inte stämmer. Det tar mellan 4,5 och 6 månader att bygga en padelall.

Hon fortsätter att påpeka att det nu har varit flera politiker som gett sig in i matchen och gjort insändare om hur ärendet hanterats. Vilket ju, menar hon, visar att det inte bara är ridklubbens styrelse som reagerar och tycker att det har skötts konstigt. Byggnaden kommer bli cirka 14 meter hög närmast vägen i förhållande till befintlig marknivå och kommer bara cirka fem meter från vägen. Ett annat problem med bygglovet för Padelhallen är att Padelhallens bygglov handläggs av Uddevalla Kommun och Ridklubben som har en etablerad verksamhet och stall som godkänts av Länsstyrelsens Djurenhet Förprövningsnämnden.

Nu blir det stora avvikelser i närmiljön för stallet med den absolut nödvändiga tillgängligheten till hagarna och den stora förändringen i störande miljö, ökad trafik och buller, för hästarna.

– Vi menar att Djurenheten på Länsstyrelsen bör kontaktas och ta ny ställning till de rådande kommande förhållandena med Padelhallen innan slutligt bygglov för Padelhallen beviljas. Detta borde Uddevalla Kommun Bygglovsenheten känna till och medverka till samordning med Länsstyrelsens Djurenheten avd. Förprövningen av stallar. Det juridiska i Padelhallens bygglov är som vi ser det således inte löst.

Vad säger era medlemmar om allt?

– Vi har valt att inte uttala oss i allt som skrivs i olika grupper på facebook utan sköta vår kommunikation via våra egna kanaler. Tyvärr så har personer från tennisföreningen gjort det och då har några av våra medlemmar tyckt att vi ska försvara oss i de inläggen. Så vi kanske kommer att lägga in ett svar. Det som de vill att vi ska kommentera är det att tennisklubben säger att vi olovligen använt marken, vilket inte är sant, vilket vi har papper på. Anna-Lena Heydar (S) säger faktiskt inte sanningen när hon går ut i tv och media och påstår att det inte finns varken muntliga eller skriftliga avtal, men det finns ett dokument samt en mejlkonversation mellan mig och en representant på samhällsbyggnad. Marken har använts som hage i 40 år. Vad vill du säga till politikerna i kommunen?

– Hur många padelhallar behöver det finnas i Ljungskile och Uddevalla? Är det verkligen ett sånt stort behov så att den enda fungerande ridskolan ska få stå till sidan, igen. Jag ställer mig frågande till om det intresset verkligen finns. Är denna mark som använts som hage för hästar i 40 år den enda plats i Ljungskile som ni anser är lämplig att bygga på? Har ni verkligen utrett alla andra alternativ eller går det at placera padelhallen någon annan stans? Vad händer nu?

– Vi i ridklubben kommer att driva detta så långt det går. Går inte vårt överklagande igenom hos länsstyrelsen går vi vidare till mark- och miljödomstolen, vi kommer kämpa för ridklubben, barnen, ungdomarna, ja alla våra medlemmar, avslutar Annika. Reds anteckning Vi har gjort en snabb överslagsräkning. Det finns idag befintliga, beviljade och sökta bygglov för dryga 30 inomhusbanor. De flesta är dubbelbanor. Vilket innebär att cirka 10 000 personer kommer att kunna spela padel under en timme i veckan i Uddevalla kommun.

Publicerad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv