Maten som säljs i butiken är bland annat produkter med skadade förpackningar och matsvinn som uppkommit på grund av överproduktion. Foto: David Nyberg

Succé för butik med matsvinn

Dubblar försäljningen jämfört med budget

2020-06-11 För knappt tre månader sedan öppnade Räddningsmissionen butiken Maträtt på Flatås torg i Göteborg. Mat som annars skulle ha slängts säljs där med 70 procent rabatt till personer med särskilt låga inkomster.
– Vi ökar i en väldig takt och butiken är enormt uppskattad. Vi dubblar försäljningsinkomsterna jämfört med budget och har redan 1800 medlemmar, säger butikschefen Ida-Lina Frisell.

Syftet med butiken Maträtt, som öppnade på Flatås torg i Göteborg den 13 mars i år, består av tre delar. Det ena är att minska matsvinnet i samhället, det andra att bekämpa matfattigdom, och det tredje att hjälpa människor som står långt från arbetslivet att få jobb.

Målet att bidra till minskat matsvinn uppnås genom att varorna som säljs i butiken är produkter som annars skulle ha slängts och som nu istället skänks till den nystartade butiken i Flatås.

– När det gäller färskvaror kan det vara varor med kort datum som vi får in. Annars är det till stor del matsvinn som uppkommit på grund av överproduktion. Det är också returer från butiker till grossister, och det är kross och skadade förpackningar, säger butikschefen Ida-Lina Frisell.

Bekämpar matfattigdom gör de genom att människor som har låg inkomst, under 9290 kronor per månad efter skatt, får lov att bli medlem i Maträtt. När man blivit det handlar man till en tredjedel av ordinarie butikspris.

– Man får då 70 procent rabatt på allt som man handlar, upp till 250 kronor per vecka, alltså varor för 750 kronor ordinarie pris. Den begränsningen har vi för att maten ska räcka till fler, säger Ida-Lina.

– Både vi på Räddningsmissionen och flera andra organisationer har sedan tidigare delat ut matkassar med matsvinn gratis till människor som inte har pengar till mat över huvud taget. Men det finns olika grader av utsatthet. Med den här butiken vill vi ge personer som ändå har en liten matpeng värdigheten i att i högre utsträckning själva kunna välja vad de vill ha på matbordet.

Maträtts butikschef Ida-Lina Frisell. Foto: David Nyberg

Även personer som har högre inkomst och som inte kvalificerar för medlemskap i Maträtt får lov att handla i butiken, fast till ordinarie pris. På så sätt kan man vara med och bidra till att minska matsvinnet och stötta verksamheten ekonomiskt även om man inte är medlem.

Maträtts arbete med att hjälpa människor in på arbetsmarknaden består i att de erbjuder möjlighet för personer att arbetsträna i butiken. Just nu har de nio arbetstränande, men fler är på väg in och planen är att det snart ska vara femton personer som arbetstränar på Maträtt.

– Det kan vara människor som har levt i någon form av missbruk. Det är människor som har varit sjuka en längre period. Det kan vara personer som kommit upp i en ålder som gör att de har svårare att få ett jobb, men ändå är fullt arbetsföra. Och då går staten eller kommunen in och betalar deras löner, säger Ida-Lina.

 – Så det finns många olika kategorier, för att vara här och arbetsträna. Men vårt syfte är naturligtvis att hjälpa dem ut i arbetslivet.

Planen är att Maträtt inte ska vara en belastning för Räddningsmissionen utan bära sina egna kostnader för lokalhyra och för de tre personer som får sin lön från Räddningsmissionen: chauffören Mikael, handledaren Nadia, och butikschefen Ida-Lina.

När snart tre månader nu har gått sedan butiken öppnade och medlemsantalet ökat betydligt snabbare än förväntat, och försäljningen varit dubbelt så stor jämfört med vad som var budgeterat ser det hittills lovande ut.

En viktig förutsättning för det fina resultatet är alla volontärer som hjälper till i butiken. I nuläget är det fyra volontärer per dag som var och en arbetar på Maträtt en dag i veckan, alltså sammanlagt 20 volontärer.

– Om man är intresserad av att hjälpa till får man gärna höra av sig. Några av volontärerna är studenter som läser på universitetet, andra är personer som jobbar kvällar och som är här på dagtid. En del av volontärerna är personer som blivit permitterade på grund av corona och som vill ha en meningsfull sysselsättning, säger Ida-Lina.

– Jag tycker att det här är den bästa affären i hela stan. Vi bor här i närheten men många reser långt för att handla här, från Bergsjön till exempel, säger medlemmen och stamkunden Mahmad Abu Aita. Foto: David Nyberg

Matsvinnsbutiken har öppet klockan 12.00–17.30 måndag till fredag. Varje dag när butiken öppnar står det ungefär 50 personer i kö utanför och väntar. Anledningen är att utbudet är begränsat och beror helt och hållet på vad för matsvinn de har fått in just den dagen, och att många vill ha de bästa varorna.

För att minska spridningen av covid-19 är kösystemet på utsidan av butiken välorganiserat med markeringar i marken för lagom avstånd mellan kunderna. Personalen har också koll på antalet personer inne i butiken och är noga med att inte släppa in för många samtidigt. De har också markeringar i golvet även vid köerna till kassorna, och det finns tillgång till handsprit inne i butiken.

Konceptet som Maträtt bygger på kommer från början från Stockholms stadsmission som sedan tidigare driver två liknande butiker i Stockholm under namnet Matmissionen. De tyckte att verksamheten var för bra för att bara finnas i Stockholm och tog fram ett franchisekoncept för att göra det enkelt för fler att göra samma sak.

Mot en låg avgift till Stockholms stadsmission har Räddningsmissionen i Göteborg på så sätt fått hjälp från föregångarna i Stockholm i arbetet med uppstarten av Maträtt.

Projektledaren som i höstas anställdes av Räddningsmissionen för att starta upp matsvinnsbutiken i Göteborg heter Samuel Haugstvedt. Han menar att supporten som de fått från Stockholms stadsmission är en viktig anledning till att uppstarten av Maträtt har gått så bra som den har gjort.

– Det är väldigt stor skillnad på att driva ett projekt från noll jämfört med att driva ett projekt där man hela tiden kan ringa och få svar på alla frågor som dyker upp, de har varit helt fantastiska, säger Samuel.

En annan viktig förutsättning som möjliggjorde uppstarten av butiken var att intresset för att stötta projektet ekonomiskt har varit stort. Sammanlagt fick de in bidrag på drygt en och en halv miljon kronor från privatpersoner, fonder, företag och andra organisationer för att täcka engångskostnader i startskedet.

Samuel Haugstvedt, projektledare på Räddningsmissionen. Foto: David Nyberg

– Jag tror att tiden var mogen helt enkelt. Miljön, rättvisefrågor och matsvinn stod högt upp på agendan då, innan coronan kom. Det var också en fördel att det här var ett konkret projekt som många av Räddningsmissionens samarbetspartners var beredda att stötta, säger Samuel.

Han berättar också att bland annat Svenska kyrkan var en stor bidragsgivare som de inte riktigt hade räknat med, och att även Axfood bidrog med mycket pengar.

– Sen ingår ju Willys i Axfoodkoncernen också, och där hade vi lite flyt. Willys på Mölndalsvägen skulle byta lokaler och ville uppdatera inredningen i samband med det. Så all butiksinredning som vi har här i butiken kommer därifrån. Kassadiskar, vågar, hyllor, rubbet, säger Samuel.

– De tyckte dessutom att det här var en så bra idé att 35 personer av deras anställda tog en semesterdag och kom hit och satte upp inredningen i butiken åt oss.

Nu när verksamheten i butiken i Flatås kommit igång och det visade sig vara en lyckad satsning har de börjat fundera framåt över vad som kan bli nästa steg.

– Vi har absolut en önskan om att fortsätta utveckla det här. Om det landar i fler butiker eller breddad verksamhet med till exempel att vi erbjuder lunchmat som vi lagar av matsvinnet som vi får in hit till butiken, det vet vi inte, men vi har många idéer.

Publicerad: Uppdaterad:
David Nyberg,
Nyhetsarkiv