Stöttar när det händer

Brottsofferjouren erbjuder hjälp för utsatta

2020-01-08 Under de senaste åren, efter me too- rörelsen, har uppmärksamheten på mäns våld mot kvinnor tagit en stor del i samhällsdebatten. För uddevallaborna kom våldet nära när Wilma Andersson, 17 år förvann och en stor sökinsats som engagerad många tusen och som blev den insats flest sökare deltag i hittills i Sverige. Efter flera dagars sökande kunde polisen konstatera, efter att de hittat en kroppsdel från flickan, att hon var avliden. Hennes pojkvän sitter häktad misstänkt för mord och polisen arbetar med fallet. Händelsen chockade hela Sverige, men för uddevallaborna blev det väldigt nära och behovet av att stötta Wilmas närstående och hedra hennes var stort. Man ställde ljus, blommor och andra föremål vi statyn på torget. Det blev en plats att samlas vid, sörja och försöka förstå det som hänt.
Fakta

Orange Riders står för ett tryggt samhälle fritt från våld mot kvinnor och barn. Vi arrangerar evenemang för att kvinnor och barn i utsatthet ska känna stöd, trygghet och få möjligheter som de annars inte har. Vi agerar stöd vid rättegång där kvinnor och barn är ensamma i sin utsatthet och där vi bidrar till en tryggare upplevelse.

Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Arbetet består främst av att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn, att arbeta förebyggande och stödjande med barn och unga, samt att skapa opinion och sprida kunskap.

Eftersom behovet av att visa stöd och även ilska mot vad som hänt Wilma startades en Facebookgrupp som snabbt fick många följare och som ledde till manifestationer runt om i hela Sverige. I Uddevalla var brottsofferjouren en av de som arrangerade manifestationen. Åsa Osbeck Oltegen, samordnare Brottsofferjouren Bohus Norra Älvsborg, var en av de som talade på torget. Hon berättar:

–  Maifestatonen med #viharfåttnognu började egentligen genom Maria Andersson i Norrköping som i många år har arbetat mot kvinnovåld, föreläser och har ett brinnande intresse är det gäller att stötta utsatta kvinnor. Hon kände att hon fick nog, med först Wilma här i Uddevalla och även Emilia i Tollarp. Två unga tjejer som rycktes bort i våldets namn. Hon startade en grupp på facebook som på bara två dygn växte till tvåtusen medlemmar. Från den gruppen statades sedan ett antal manifestationer som alla gick av stapeln den 11 december klockan 17. När den 11 december kom så hade gruppen sextontusen medlemmar som alla stöttar, att det får vara nog nu med våld mot kvinnor. Men där finns också många utsatta kvinnor som har behov av att få skriva av sig.

Berätta om manifestationerna, hur var den i Uddevalla?

– Det var ungefär 12–13 orter som hade en manifestation och man tände ljus runt om i landet. Det blev en väldigt bra manifestation i Uddevalla och många slöt upp. Så har det, efter vad jag hört, även varit på andra ställen i Sverige. Men här i Uddevalla så fanns det nog ett extra behov. Vi är en stad i sorg. Det var också väldigt bra att vi fick Elving Andersson, ordförande i kommunfullmäktige i Uddevalla, som talare. Jag kontaktade även svenska kyrka för jag tyckte det var så fint att man öppnade kyrka i samband med Wilmas försvinnande, när många kände sig vilsna. Gertrud Malmberg, kyrkoherde i Uddevalla pastorat, var en som var med. Kvinnojouren Kaprifolen var också med liksom Orange Riders. Det kändes viktigt för mig att vi var flera organisationer som faktiskt finns här för att stötta kvinnor. Brottsofferjouren, kvinnojouren, kommunen och Orange Riders. Det blev fantastiskt bra.

Kan du säga något utifrån brottsofferjouren arbete om 2019?

–   Det jag kan se nu är att vi hade fler ärenden. Närmare 680 stycken mot 632 år 2018. Det är varierande hur många ärenden vi får in i veckan men en vanlig vecka brukar vi få in 10–11 stycken. Det vanligaste ärendet är misshandel/ olaga hot och det går inte att komma ifrån, de handlar oftast om kvinnor. Män råkar också ut för våld med det sker ofta på stan och på lokal. Men för kvinnor sker det oftast i hemmet eller i någon nära relation. Det handlar om kvinnor i alla åldra från unga till äldre. Det jag också kan se är att brott mot äldre ökat. Det handla oftast om bedrägeri men även om rån.

Det är nytt år, vad tror du om 2020?

–   Jag kan börja med att berätta att vi i Brottsofferjouren Bohus Norra Älvsborg, kommer att växa och även omfatta Strömstad/ Tanum. Det kändes naturligt både för deras jour och för vår.  Hur ser behovet ut av volontärer? –   Det finns alltid behov av volontärer. För det är så att när man jobbar volontär behöver man ibland pausa sig och var ifrån ett tag och därför behöver vi alltid några extra som kan ta uppdrag. Om man vill bli stödjare så är det viktigt att man känner att man vill göra skillnad för andra och man ska vara en bra lyssnare. Uppdraget handlar om medmänskligt stöd där man ska lyssna och vara en vän och ge hjälp till självhjälp. Känner man att man kan bidra så är det bara att ta kontakt med mig, avslutar Åsa.

 

 

Fakta

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att få kraften tillbaka. Grunden i deras arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast. Brottsofferjouren består av lokala jourer runt om i landet, ett förbundskansli och en nationell stödlinje som är gratis att ringa till. Med hundratals ideellt utbildade medmänniskor, stöder vi varje brottsoffer, vittne och anhörig som söker oss, genom att lyssna, ge stöd och goda råd.

Publicerad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv