Stängsling längs järnvägen

2020-01-22 I dag omkommer runt 90 personer årligen på järnvägen. Trafikverkets mål är att halvera antalet dödsolyckor till år 2020 och stängsling längs järnvägen är en viktig del av detta.

För att minska antalet olyckor längs järnvägen som beror på självmord eller på att människor går över spåren utför Trafikverket under 2020 en satsning på stängselåtgärder på ett antal utvalda platser i landet.

Munkedal och Ljungskile
I Västra Götalands län ska det sättas upp stängsel på totalt 18 platser. Bland annat handlar det om stängsel i de centrala delarna av Munkedal samt två centralt belägna platser längs järnvägen i Ljungskile. De stängsel som ska sättas upp är gröna och över två meter höga.

Publicerad:
Johanna Nilsson,
Nyhetsarkiv