Måndagen den 1 februari startar sprängningar för att ta bort berg som ligger inom tomtmarken för Uddevallas nya brandstation intill Västgötavägen. Foto: Johanna Nilsson

Sprängningar inför Uddevallas nya brandstation

Vägar stängs tillfälligt av

2021-01-20 Måndagen den 1 februari inleds sprängarbeten för att ta bort berg inför bygget av Uddevallas nya brandstation och en ny rondell på Västgötavägen.

Sprängarbeten kommer att ske inne på den tomtmark där Uddevallas nya brandstation ska byggas, på fastigheten Halla-Stenbacken som ligger mellan Västgötavägen och Excersisvägen. Där finns ett berg som ska sprängas bort, för att göra det möjligt att bygga brandstationen, samt ny rondell och tillfartsväg.

Varje vardag

Enligt Uddevalla kommuns hemsida kommer en sprängning att ske varje vardag i huvudsak klockan 13, fram till och med 7 mars. Vid varje sprängning kommer Västgötavägen, Excersisvägen, Infanterivägen och Fossumsbergsvägen stängas av för all trafik cirka fem minuter av säkerhetsskäl. Trafikvakter kommer att reglera trafiken vid dessa tillfällen men då det finns risk för kö uppmanas trafikanter att välja alternativa vägar.

Rondellen på Västgötavägen och den nya tillfartsvägen planeras vara färdigbyggda innan sommaren och Uddevallas nya brandstation planeras stå klar till sommaren 2023. Brandstationen byggs i ett partnerskap mellan Uddevalla kommun och Serneke, och i ett tätt samarbete med Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

Publicerad: Uppdaterad:
Johanna Nilsson,
Nyhetsarkiv