Spännande om skräp

2020-01-12 Än finns chansen att se utställningen om skräp på Bohusläns museum. En stor sal med drömskt ljus och effektfull utformning är utformad för att väcka tankar om vad som är skräp och vad vi skall göra åt det.

Skräp har funnits i alla tider. Dagens arkeologer är tacksamma för skräpet som gångna tiders civilisationer lämnat efter sig för att vi skall kunna lära oss om hur livet kunde gestalta sig på den tiden.

Kökkenmöddingarna, sophögarna, som fått det danska order som beteckning, är en guldgruva för historikerna när man hittar någon av dem. På utställningen berättas om att rester av mat och redskap är vanligt skräp från den tiden.

Allt mer skräp

Men det är ju ingenting som haft något betydelse för vår miljö eller vår planets framtid. På utställningen visas utvecklingen som går mot allt mer skräp som lämnas i vår miljö och till slut blir till en verkliga fara för planetens och vår fortlevnad.

Det börjar med viss industriell tillverkning som gör att mer och mer skräp lämnas efter generationerna. Kläder och skor börjar lämnas efter. Sen kommer plasten. Mer och mer plast hittas i natur och i havet. 

Utställningen illustrerar detta alldeles utmärkt den visar också hur våra konsumtionsmönster styr nedskräpningen och också hur vi kan göra för att minska effekterna av konsumtionen genom den så kallade avfallstrappen som framhåller återanvändning som det bästa.

Re:Use heter också utställningen som håller på fram till den 29 mars. Det är Jienny Gillerstedt på museet som ansvarat för att skapa utställningen.

Framtidens tankar

– Det har varit spännande att arbeta med så många barn och ungdomar och otroligt givande att arbeta tillsammans med dem och med deras tankar och funderingar om skräpet och framtiden. Att kunna koppla dåtiden till nutiden och också reflektera över framtidens tankar kring skräp, säger hon.

– Många har visat uppskattning och sagt att den väcker tankar och reflektion kring oss människor och alla våra saker samt vad vi själva gör och kan göra för att bli bättra på att ta hand om vårt skräp, berättar Jienny Gillerstedt.

Än finns tid för fler att ge barn och ungdomar den möjlighet till insikt och eftertanke som Bohusläns museum erbjuder i dessa dagar när skräpet och dess påverkan på miljön är i fokus mer än någonsin.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv