Projektledaren Arash Zandesh och anläggningsägaren Emma Gustafsson, båda från Göteborg energi, på fältet i Utby där företagets nya solcellspark nu växer fram. Foto: David Nyberg

Solcellspark växer fram i Utby

2020-09-10 Intresset för att producera el med solkraft ökar snabbt och i Utby har bygget av Göteborg energis andra solcellspark på 5,5 megawatt nu kommit igång på allvar. På fredagen förra veckan invigdes samtidigt en anläggning på 14 megawatt i Strängnäs och utanför Helsingborg finns planer på en solcellspark på 170 megawatt.

Ängen som Göteborg energis nya solcellspark ska stå på ligger i Utby i Östra Göteborg. Med Säveån längs södra sidan, villaområdet Österlyckan i nordväst och Utby industriområde i nordost. Hela området som det kommunala energibolaget skrivit arrendeavtal på är nästan sju hektar stort och av det kommer själva anläggningen täcka fem och en halv hektar.

– Solcellsparken Nya solevi som stod klar i december 2018 är på elva hektar. Ytan är alltså ungefär hälften så stor men effekten är densamma. Det beror på att vi använder den senaste tekniken för att kunna producera mer el per ytenhet, säger Göteborg energis projektledare Arash Zandesh.

En annan förbättring jämfört med bolagets första solcellspark Nya solevi intill Säve flygplats är att de nu har större insikt i hur man bör tänka för att minimera påverkan på marken som anläggningen ska stå på.

– Vi plockar med oss många lärdomar från första parken vi byggde. Framför allt lärde vi oss mycket om vad man behöver tänka på när man bygger på åkermark. Där byggde vi vintertid och fick leva med kostnader relaterade till att vi körde sönder marken till viss del med tunga maskiner på blöt mark, säger Göteborg energis anläggningsägare Emma Gustafsson.

Göteborg energis första solcellspark Nya solevi vid Säve flygplats har ungefär samma effekt som parken i Utby kommer ha, det vill säga 5,5 megawatt. Foto: David Nyberg

Trots att ängen i Utby ligger på mycket instabil mark räknar man med att kunna lämna tillbaka den om 30 år när parken passerat sin livslängd i samma skick som när man tillträdde. Material till anläggningen levereras med lastbil till alldeles intill solcellsparken utan att skada ängen.

– Ytterligare en förändring jämfört med första parken är att vi inte kommer gräva ned kablarna här. Förutom att det leder till mindre påverkan på marken är det dessutom en billigare lösning, säger Arash Zandesh.

– Även de löpande kostnaderna för skötsel och underhåll av den här solcellsparken kommer bli lägre än i Säve. Dels för att den totala ytan i sig är mindre. Dels för att vi här har valt ett annat system med färre ben som solcellerna är uppsatta på, förklarar han.

Med färre ben blir det enklare, snabbare och billigare att klippa gräset i solcellsparken. Vid en del solcellsparker används får för att hålla nere gräset men det kommer inte bli aktuellt i Utby, i alla fall inte i början.

– Det kräver tillgång till dricksvatten till exempel, och det finns inte i dagsläget. En annan nackdel med får är att de inte äter allt, så du måste ändå ut och klippa. Men vi har det ändå som ett sidospår, så får vi se i framtiden hur vi gör, men i första skedet kommer det inte bli får, säger Emma Gustafsson.

Emma Gustafsson och Arash Zandesh vid en av pålarna som solcellssystemet ska monteras på. Foto: David Nyberg

Solcellsparken i Säve kostade 45 miljoner kronor och anläggningen i Utby beräknas även den kosta 45 miljoner. Trots att antalet solcellspaneler minskas från 20 000 till 15 000. De nya effektivare panelerna är nämligen dyrare per panel jämfört med de som användes i Säve.

– Det som då skulle ha kunnat bli billigare, eftersom vi har färre paneler på mindre yta, är materialkostnad såsom färre meter kabel, färre stativ och färre meter staket. Tyvärr så importeras nästan samtliga komponenter i en solcellspark, vilket innebär att kostnaden för material är högre idag jämfört med 2018 eftersom valutakursen förändrats kraftigt under dessa år, säger Göteborg energis presschef Cecilia Erdalen.

Totalentreprenören som ansvarar för bygget av parken åt Göteborg energi är solcellsinstallatören Svea solar. Samma bolag som även byggde solcellsparken i Säve två år tidigare.

Svea solars platschef i Utby, Jim Vallén, berättar att deras underentreprenör har satt igång arbetet med att slå ned pålarna som sedan resten av montagesystemet för solcellspanelerna ska monteras fast på. Han förklarar att det är rejäla pålar som är 4,9 meter långa och som med hjälp av en pålmaskin slås ned ungefär fyra meter ned i marken.

Arbetet med att slå ned pålarna i marken pågår för fullt. Till vänster Svea solars platschef i Utby, Jim Vallén. Foto: David Nyberg

Projektledare för parken på Svea solars sida är Christian Jansson. Han uppskattar att de 15 000 solcellspanelerna kommer vara färdigmonterade innan slutet av november.

– Helt klar inklusive transformatorstation och allt och redo att kopplas in på nätet blir anläggningen troligtvis någon gång runt nyår, säger han.

När Nya solevi i Säve stod klar i december 2018 var den med sina 5,5 megawatts maxeffekt och 5,4 gigawattimmar i årsproduktion Sveriges största solcellspark. Anläggningen som nu byggs i Utby med samma effekt och årsproduktion kommer däremot inte ens vara i närheten av att bli största solcellsparken.

– Jag skulle säga att sedan dess, och framför allt under det senaste året, så har det gått inflation i att företag vill bygga Sveriges största solcellspark. Redan ett halvår efter att vi hade byggt Nya solevi byggde vi den ännu större parken Sparbanken Skånes solcellspark i Sjöbo, på 5,8 megawatt, säger Christian Jansson.

Den senaste invigningen av Sveriges största solcellspark ägde rum så sent som på fredagen förra veckan i Strängnäs, där en park på 14 megawatt byggts av HSB Södermanland i samarbete med solenergibolaget Energiengagemang. Och det verkar inte som att det kommer ta stopp där. Vind- och solkraftsföretaget European energy har anmält till Länsstyrelsen Skåne om att få bygga en 240 hektar stor solcellspark på 170 megawatt på Svedberga gård strax norr Helsingborg.

De 4,9 meter långa pålarna placeras ut i parallella rader på ängen i väntan på att slås ned i marken. Foto: David Nyberg

Enligt statistik från Energimyndighetens hemsida fanns det i slutet av 2019 elva solcellsparker på 1 megawatt eller mer i Sverige. Dessa anläggningar stod tillsammans för knappt 3 procent av den sammanlagda installerade nätanslutna effekten av solkraft i Sverige. Anläggningar på mindre än 1 megawatt stod följaktligen för resterande 97 procent av effekten installerad solkraft.

Som kommentar till statistiken skriver Energimyndigheten på hemsidan bland annat att det byggdes väldigt många mindre solcellsanläggningar under 2019, exempelvis på villatak. De skriver också att det vid utgången av 2019 fanns 44 000 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige med en sammanlagd effekt på 698 megawatt.

Även för Svea solar står solcellsparker än så länge bara för en liten del av den installerade effekten, och mindre solcellsanläggningar för den absoluta majoriteten av verksamheten.

– Vi är ju Sveriges största solcellsinstallatör och då är det framförallt när det kommer till solcellsanläggningar på villatak och liknande som vi är störst. Det är därifrån vi kommer från början, säger Christian Jansson.

Svea solar startade 2014 och har vuxit stadigt sedan dess och är nu uppe i över 300 anställda.

– Exakt antal däremot har jag ingen aning om i dagsläget. Varje gång man kommer in på huvudkontoret i Stockholm ser man nya ansikten där och samma sak vart man än åker i landet och assisterar på andra orter. Det är väldigt mycket nya kollegor hela tiden, säger Jim Vallén.

Göteborg energis elförsäljning

Göteborg energis sammanlagda elförsäljning till privatkunder och företag år 2019 fördelat på energislag:

  • Vattenkraft: 65%
  • Fossila energikällor: 16%
  • Kärnkraft: 13%
  • Vindkraft: 4%
  • Bioenergi: 2%
  • Solkraft: 0,2%

 

Källa: www.goteborgenergi.se

Publicerad: Uppdaterad:
David Nyberg,
Nyhetsarkiv