Sista fungerande ridskolan pressad

Ska ge plats åt padelhall i Ljungskile

2021-05-12 Nöthult, Uddevalla Ridklubb är uppsagda, då deras mark ska användas som industrimark. Någon ny plats för dem finns inte. Nu är även Ljungskile Ridklubb utsatta då kommunen vill låta en kommersiell aktör via tennisklubben bygga en padelhall där vissa av hästarna haft sin vinterhage, vilket vi tidigare rapporterat om. Dessutom finns det ingen plan för hur ridklubben ska kunna bedriva sin verksamhet under en eventuell byggtid. ”Detta är spiken i kistan för oss” har ridklubbens ordförande Ing-Marie Uddén tidigare sagt till Väst-
sverige.

I fredags, den 7 maj, bjöd ridklubben in ett antal politiker för att diskutera saken. Där fanns bland andra Henrik Sundström (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Anna Lena Heydar (S) vice ordförande i samma nämnd, samt Annelie Högberg (S) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Det var en lyckad timme och vi fick möjlighet att på plats hos oss visa vilka vi är och tydligt visa vilka förutsättningar som krävs för att vår verksamhet ska kunna hålla god kvalitet, sa ridklubbens verksamhetschef Gunilla Hurtig, efter mötet.

Ridutredning

Samtidigt som kommunen försvårar för ridklubbarna pågår en så kallad ridutredning. Tidigt i utredningen kunde utredaren påvisa att Uddevalla som kommun inte satsat på ridsporten utan låtit den komma i sista hand. Ridning är Sveriges näst största ungdomssport och de flesta som rider på ridskola är tjejer. Tanken är att man eventuellt ska bygga en ny ridanläggning i Uddevalla, men den kommer inte att kunna stå klar före om flera år. Vi har frågat Annelie Högberg som ju statade utredningen när hon satt som ordförande i kultur- och fritid förra omgången, så här säger hon:

– Det jag kan säga är att vi från kultur och fritid är med i samtalen för att vi tillsammans skall hitta en lösning för ridklubben i Ljungskile. Vi var där i fredags och fick en mycket bra och pedagogisk genomgång av deras verksamhet och vilka problem de kan ställas inför om det byggs en paddelhall. Vi kommer att träffas igen, ridklubben, SBN och kultur och fritid, bollen ligger hos samhällsbyggnadsnämnden.

Vill inte Uddevalla kommun ha några ridande ungdomar?

– Vi på kultur och fritid vill inte minska ner ridningen för våra barn och unga i Uddevalla, därför är vi med i samtalen för att hitta en lösning för klubben.

Hur lång fram i tiden kan en eventuell ny anläggning stå klar?

– Nu är vi klara med uppdraget vi fick från KF om att utreda behovet av ridklubb i Uddevalla. Utredningen skall upp till KF för beslut innan vi vet hur vi skall gå vidare. Jag hoppas vi får uppdraget att gå vidare.

Henriks Sundström säger så här om saken;

När du nu varit på plats och sett hur nära stallet hallen kommer, kan du förstå ridklubbens problem om det byggs en padelhall så nära?

– Nej, det ser inte ut att vara några bekymmer. Däremot förstår man att det kan bli problem under själva byggtiden.

Finns det några planer för hur ridklubben ska kunna evakueras och driva sin verksamhet under en eventuell byggtid?

– Det är en fråga för byggherren och ridklubben att lösa. De har gemensamt ett ansvar att se till att det löser sig.

Varför är det så viktigt med en padelhall till i kommunen, det finns ju redan flera stycken. Men det finns inte mycket möjlighet till ridning?

– Det är inte upp till kommunen att bestämma. Vi har att hantera de ärenden som kommer in. Men oavsett det så finns det idag ingen padelhall i Ljungskile och vid byggnationen av nya så ska de enligt översiktsplanen koncentreras till området runt Skarsjövägen.

Har ni några planer på hur ni ska lösa markfrågan framöver för ridklubben?

– Ja, vi är öppna för att diskutera hur vi på bästa sätt kan hjälpa ridklubben till mer mark, och lösningar för att de bättre ska kunna nyttja den mark som de redan har.

Ni hade ett möte på söndagen den 9 maj tillsammans med verksamhetsansvarige på RK. Kom ni fram till något på det mötet?

– Jag upplever att vi nu har en bra dialog och att ridklubben nu har en konstruktiv inställning till hur vi skulle kunna göra det bättre för alla inblandade föreningar. Men det är många rörliga delar i det här och ridklubben sitter själva på en stor del av avgörandet.

Anna Lena Heydar svarar så här på våra frågor,

Varför prioriterar socialdemokraterna en kommersiell padelhall före ridklubben, samtidigt som man vet att ridning är lågt prioriterat i kommunen?

– Vi socialdemokrater tycker inte att den ena ska prioriteras före den andra klubben. Målet är att båda klubbar ska kunna bedriva sina verksamheter på Skarsjöområdet. Tillsammans med andra idrotter.

Ser du någon lösning på hur ridklubben ska kunna bedriva sin verksamhet och vart de kan evakueras under en eventuell byggtid?

– Jag har gott hopp om att långsiktiga lösningar ska utveckla båda klubbarnas verksamheter. När det gäller byggtid och eventuella störningar, krävs att hänsyn tas.

Ser du någon bra lösning?

– Vad jag förstår är det relativt kort byggtid, och vid sprängning för Uddevalla energis mottagningsstation (som ligger nära ridhuset) kom man överens och lyckades lösa de problem som då uppstod.

Vi har även ställt frågor till Henrik Noord, bygglovsarkitekt på samhällsbyggnad, Uddevalla kommun. Så här svarar han.

Fem veckors handläggning är det en vanlig handläggningstid för en bygglovsansökan?

– Bygglovsansökningar som vi handläggare har tagit per delegation har vi beslutat inom 3,7 veckor i snitt från det att de var kompletta. Vår ambition är därför att handlägga ärendena så snabbt och rättssäkert som möjligt.

I underlaget säger du att inga, förutom en, granne har synpunkter. Men tiden för att lämna in synpunkter går ut först nästan en vecka efter att handlingarna skickades ut, det vill säga den 7 maj. Hur tänkte du där?

– En ny tjänsteskrivelse kommer att tas fram innan nämnden tar sitt beslut där jag bemöter inkommande yttranden. Det kan även bli aktuellt att jag ändrar mitt ställningstagande om det kommer fram information som gör att ansökan inte bör beviljas utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen.

Har du varit i kontakt med ridklubben som ju nyttjat marken under flera år fram tills nyss?

– Ljungskile ridklubb är hörda som sakägare enligt plan- och bygglagen. Jag kan inte se att något yttrande har inkommit.

(Yttrandet lämnades till politikerna på plats på mötet den 7 maj samt mejlades in till förvaltningen samma dag, reds.anm.)

Publicerad:
Nyhetsarkiv