Satsning för att öka återvinningen

Textiljakt i tre veckor

2019-11-07 Textilkonsumtionen ökar snabbt och av de cirka 13 kilo textilier som varje svensk i snitt konsumerar varje år hamnar åtta kilo i avfallspåsen.
Nu gör Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg gemensam sak i arbetet med att få fler att återvinna kläder och andra textilier.

Tillsammans med Wargön Innovation, som är en nationell test- och demoanläggning för materialinnovationer, tar man initiativet till Textiljakten.

Insamlingssatsningen pågår under tre novemberveckor, med start den 11 november, och invånarna i de tre orterna uppmanas då att sortera ut och återvinna kläder och andra textilprodukter som inte används och lämna in det för återbruk eller återvinning.

Målet är 30 ton

Genomförandet av Textiljakten skiljer sig lite åt mellan orterna. Trollhättan Energi kommer att vända sig till alla femteklassarna i kommunen, hos Uddevalla Energi blir Textiljakten en del av den redan etablerade Kretsloppskampen, som också vänder sig till årskurs 5. Vänersborgs enhet för Kretslopp & Vatten kommer att åka runt och samla in i stadsdelarna Blåsut/Öxnered och Onsjö, men också ställa ut extra återvinningscontainrar i anslutning till sin återvinningsstation på Holmängen.

Målet med Textiljakten är att samla in minst 30 ton under de tre veckorna och alla skolklasser och hushåll som deltar i Textiljakten har chansen att vinna ett intressant och upplevelserikt besök på Wargön Innovations test- och demoanläggning.

Publicerad:
Johanna Nilsson,
Nyhetsarkiv