Nina Anyai från svenska ridsportförbundet är stark kritisk till att kommunen beviljat bygglov till en padelhall så nära ridklubben. Foto: Privat

Ridsportförbundet starkt kritiska

Menar att bygget kommer förstöra en väl fungerande förening

2021-05-12 Nina Anyai var på mötet som representant för Svenska Ridsportförbundet som ju har till en av sina stora uppgifter att stödja föreningar. Så här säger hon om ridklubbens situation– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att kommunen och dess representanter som är inblandade i detta ärende har tagit så lite hänsyn till Ljungskile Ridklubbs behov och verksamhet, att de inte verkat i större grad för att hitta en annan lösning för att bygga en padelhall i kommunen på annan mark. Det är sorgligt att man försämrar för en idrott för att förbättra för en annan. Valet och placeringen av en padelhall bör få en annan markyta för att byggas.

Hon påpekar att det är en ytterst olämplig placering utifrån ridklubben perspektiv och att klubben behöver den ytan för sin verksamhet och för att ha en hästvälfärd som lever upp till den lagstiftning och det behov som hästar har i sitt liv och för att vara lugna och harmoniska. Hon berättar också att Ljungskile är en mycket välskött ridklubb som Ridsportförbundet haft en relation till i många år, hög kvalitet på hästhållning och dess verksamhet.

– Som jag ser det är det inget alternativ att bygga på denna plats, det bör göras ett omtag och gå tillbaka till ruta ett och börja med att avstå från att bygga på denna yta. Hitta Ett Annat Alternativ! Ge klubben ett arrende på denna yta eller ge dom tomträtt, de har redan blivit av med värdefull hagmark, vid ställverkets byggnation, vilket klubben inte hade några invändningar emot, för man förstår att det är till nytta för innevånarna i Ljungskile.

Hon säger också att skulle det trots allt inte gå att stoppa så anser hon att det är oerhört hänsynslöst mot ridklubben, det innebär naturligtvis att de måste flytta och pausa sin verksamhet under byggtid, det innebär stora problem för både hästarna och samtliga inblandade i verksamheten på klubben.

– Den byggtrafik, och kanske sprängningar som förmodligen kommer att ske, kommer under inga omständigheter att kunna ske med hästarna kvar på anläggningen eller i de hagar som klubben har till sitt förfogande.

Nina säger vidare att skulle det trots allt bli en padelhall på förslagen markyta, så har man grovt beskurit förutsättningarna till att Ljungskiles ridklubb kommer att kunna bedriva sin verksamhet, enligt de regelverk som gäller för god hästhållning och den goda vilja och ambition som föreningen har och har haft i alla år.

– Vill man som beslutsfattare i kommunen bidra till att slå undan fötterna på en välbesökt, efterfrågad, och fantastisk verksamhet för barn och ungdomar och även vuxna att få utöva en sport som är den andra största i landet. Jag kan inte tro eller tänka mig att förtroendevalda politiker i beslutande ställning som är valda av innevånarna i kommunen, vill fatta beslut som leder till dessa konsekvenser.

Publicerad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv