Gunilla Hurtig, verksamhetschef på Ljungskile RK och Ing-Marie Uddén ordf i ridklubben vid hästhagen där bygglov för padelhall nu fått ja i socialnämnden. Ridklubben kommer att överklaga bygglovet. Foto: Jeanette Henriksson

Ridklubben inte lugnare efter möte

2021-05-12 ”De har redan bestämt sig”, så sa Ljungskiles Ridklubb ordförande Ing-Marie Uddén efter det möte klubben hade med ansvariga politiker inför deras beslut om ett eventuellt bygglov för en padelhall inpå knuten till ridklubbens lokaler och på mark där hästar gått under flera år. Man ville få politikerna att förstå hur en hall kommer att påverka verksamheten med hästarna samt hur klubben kommer att drabbas under en eventuell byggtid.

När ett senare möte ägde rum på söndagen helgen efter kallade Sundström det första mötet för en show. Man visade sin verksamhet och hur en padelhall skulle påverka ridklubben, men valde att inte ha så mycket dialog just då.

– Han tackade för föreställningen, berättar Annika Lindsta, kassör i ridklubben.

Hon berättar vidare att en evakuering är en ickefråga för Sundström.

– Det ska vi lösa och det ska tennisföreningen som tomträttsinnehavare bekosta, vilket jag är tveksam till om de vet. Kommer vi inte överens så får vi gå till domstol och det kan ta flera år. Vad ska vi göra med hästarna under den tiden?

– Det kommer, enligt Sundström att bli ett bygglov och om vi överklagar det så har vi inget för det menade han, tillägger Annika.

Nu kan man, enligt Annika om vad Sundström sa på mötet, plötsligt dränera mark och grusa med mera.

– Vi ska skriva en önskelista vad vi vill ha, men om vi överklagar ett eventuellt bygglov kommer vi inte att kompenseras, enligt Sundström, säger Annika.

Privatägd mark

Hon berättar att man även plötsligt har hittat lite privatägd mark. Men att kommunen egentligen inte har några förslag till ridklubben utan de ska inkomma med en lista. Ridklubben har markerat att nu vill man ha alla löften på papper, eftersom muntliga avtal uppenbarligen inte betyder något för kommunen.

– Men det går ju inte att kompensera att vi ska evakuera hästar, levande djur, och vart ska vi flyttad dem? Det är komplext. Sundström sa också att man ska börja bygga den 15 juni och att det bara ska ta två veckor, eventuellt lite längre om man behöver gjuta en platta. Vi vet inte hur vi ska göra med våra hästar och vår verksamhet, avslutar Annika.

Torsten Torstensson från LRF som även var med på mötena som skedde på söndagen, han säger så här om situationen;

– Jag har engagerat mig i ärendet eftersom ridklubben är medlemmar men även för att jag är politiker i Uddevalla även om jag numera kallas ”vilde”. Givetvis bevakar jag ridklubbens intresse men jag vill ha en lösning på problemet som gynnar båda parter. Det är ju så att en förhandling inte är lyckosam om man inte går därifrån och är nöjd. Tennisklubben har blivit illa behandlad tidigare utav kommunen och nu finns det möjlighet att ridklubben drabbas vilket inte känns bra. Jag har under dagen strävat efter att Samhällsbyggnadsnämnden skall bordlägga frågan på tisdag så att vi får några ytterligare veckor på oss att hitta en nöjbar lösning. Hur den skulle kunna se ut vill jag inte spekulera i för närvarande men jag är lösningsorienterad och vill inget hellre än att vi kan lösa detta utan att det blir konflikter mellan två väl fungerande ideella föreningar. Jag uppfattade på de möten jag deltog på under dagen och genom diverse telefonkontakter att berörda parter har samma åsikt och att de är tacksamma för att LRF har engagerat sig i frågan.

Artikeln kommer att tryckas dagen innan beslutet om bygglov ska fattas, men redan nu står det klart att om bygglov beviljas kommer ridklubben att överlaga.

Publicerad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv