Pappersexporten från Billerud vida dirketlinjen med Wagenborg till USA är en av pusselbitarna som givit rekordlyftet för Uddevalla Hamn.

Rekordlyft för Uddevalla hamn

2023-03-16 Volymerna i Uddevalla hamn ökade 2022 från 1.014.000 ton till 1.416.000 ton och såg till att resultaten ökade från 11 miljoner till 24 miljoner.
– Vi investerade för att serva två viktiga nya kunder och samtidigt ökade nästan alla andra volymer dessutom, säger Ulf Stenberg, VD för Uddevalla Hamn.

2021 kontrakterades två nya kunder till Uddevalla hamn. Det var Billerud som började pappersexport via rederiet Wagenb0rgs nystartade direktlinje från Uddevalla till USA, och det var Göteborgs Energi som etablerade pelletsimport till sin värmeverksproduktion i Göteborg.

För att kunna ge framförallt Billerud, Vargön och andra storkunder den bästa service investerades i två nya kranar, en på Skeppsholmspiren och en på Sörvik, som gav ökad kapacitet.

2022 gav både Wagenbergslinjen och pelletsimporten viktiga tillskott i den volymökning och det ökade resultat som konstateras men dessutom ökade nästan allt annat.

– Det är många omständigheter som samverkat för att ge det här resultatet, säger Ulf Stenberg.

Han säger att året har varit tufft för hamnen. Det har helt enkelt handlat om att klara av alla volymer och alla anlöp.

– Vi förstod inte riktigt vad som hände. Plötsligt var vi tvungna att rekrytera så mycket vi kunde. Om vi tidigare haft 18-20 personer i extrakåren behövde vi nu ha 40 i stället. Totalt sett har vi ökat från 80 till 90 fastanställda under 2022, säger Ulf Stenberg.

Transporterna med Wagenborg har ökat.

– Den sista lasten de gick iväg med förra veckan var på 12,500 ton, berättar hamnens VD.

Även anlöpen har alltså ökat. Det var i år 351 fartyg som anlöpte Uddevalla hamn. Nästan precis på det mål hamnen satt upp för att nå tillfredsställande resultat. Nästan alla godsslag har ökat med undantag för spannmålen som minskade.

– Mycket spannmål stannade i Sverige för att vi helt enkelt behövde det här, säger Ulf Stenberg.

Nitratexporten ökade med över 25 procent.

– Mest för att den svenska kronan har sjunkit i värde och därmed blir det förmånligt för utlandet att köpa våra varor, konstatera Ulf Stenberg, som säger att det är en viktig anledning till det goda året i hamnen över huvud taget.

Han känner sig mycket nöjd med att man gjorde den investering man gjort i de nya kranarna. Det var en av anledningarna till att man klarade den oväntade ökningen av godsvolymen.

Inför nästa år väntar inte så stora investeringar.

– Det blir mest lite järnvägsspår ut på kajerna och något ytterligare magasin. Truckar, drivna av el kommer vi att investera i några till. Däremot förväntas hamnen ta beslut om viktiga investeringar i framtiden. Vi behöver nya kranar, en på Sörvik och en på Fröland att tas i bruk 2028. På Fröland behöver vi också investera i dykdalber för att förlänga kajen, även de för att tas i bruk vid den tiden, säger Ulf Stenberg.

Publicerad: Uppdaterad:
Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv