Protester mot stängd nattjour på Dalslands sjukhus

2019-11-22 Med endast 1,15 sjukbesök per natt föreslås nattjouren på Dalslands sjukhus läggas ned. Men det gillas inte av Kommittén för Dalslands sjukhus.
– Alla partier lovade före valet att nattjouren skulle få vara kvar. Jag tycker att sådana löften borde väl hålla lite längre än 14 månader, säger Jerker Johansson i Sjukhuskommittén.

För ett år sedan var Västsverige på besök på Dalslands sjukhus för ett reportage. Då var både parkeringen utanför sjukhuset och lokalerna inne lite tomma och ödsliga. När tidningen denna gång ber om att få träffa sjukhuskommittén är intrycket ett helt annat. I princip fullt på alla parkeringar och i huvudbyggnadens lokaler med rehabbassängen sjuder det av liv. Även i sjukhuskaféet går verksamheten på högvarv.

– Jag var där och ville ha en lunch men då var det slutsålt, berättar Leif Johansson i sjukhuskommittén.
Det senaste tillskottet i verksamheten på Dalslands sjukhus är Rehabpraktiken som också driver rehabbassängen.
– I oktober hade vi 1770 besök i bassängen, säger Sanna Hillman, verksamhetschef för rehabverksamheten där rehabbassängen ingår.
Rehabpraktiken är en likadan som det finns i alla kommuner, men man är den enda som har en rehabbässäng att tillgå.
– Och alla i hela Västra Götaland som vill komma till oss kan göra det, säger Sanna Hillman.
Hon berättar att förutom verksamhetschefen har man tre rehabsköterskor, två arbetsterapeuter och en logoped på Dalslandssjukhusets Rehab. Det är Praktikertjänst som är huvudman för rehabverksamheten, liksom för de specialiteter som numera finns utöver Närhälsan och Primärvårdsjouren på sjukhuset. Specialiteterna är Hjärta, diabetes, ögon, öron, barn, hud och röntgen, där man nu också har ultraljud. Förutom dessa driver alltså regionen Närhälsan, vuxenpsyk och BUP på Dalslands Sjukhus.

För Sjukhuskommittén som arbetat hårt för att få till den här återuppståndelsen för det gamla Bäckefors sjukhus är den nu föreslagna neddragningen ett steg i fel riktning igen.
– Vi är rädda för att det bli början på en ond spiral, säger Ove Jansson i Sjukhuskommittén. Jerker Johansson som stridit för sjukhuset i många år berättar att alla partierna som var med på en paneldebatt i kommunen före valet lovade att nattjouren skulle få vara kvar.
– Man tycker att ett sådant löfte skulle få gälla längre än 14 månader, säger han.

Det är Linda Jansson(M), ordförande i Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden, som har det här besparingsförslaget på sitt bord. Hon säger att hon inte vill föregripa beslutet i nämnden i nästa vecka, och framhåller att det är ett tjänstemannaförslag. – Men vi betalar 4,7 miljoner per år för att ha öppet en nattjour, som bara besöks av drygt en patient per natt, säger Linda Jansson.
Hon menar dessutom att det handlar om en primärvårdsjour, som över huvud taget inte skall handha akutfall.
– Behöver patienten akut vård, skall han eller hon åka till NÄL. Är det inte akut kan det vänta till morgonen och besöket på primärvården kan göras då, menar Linda Jansson. Hon tillbakavisar bestämt att det skulle röra sig om början på en kommande minskad verksamhet på Dalslands Sjukhus.
– Verkligen inte! Vi har nyligen förlängt avtalet med Praktikertjänsts specialistverksamhet och det tycker jag visar att vi satsar långsiktigt på Dalslands sjukhus, säger Linda Jansson.

Publicerad: Uppdaterad:
Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv