Översvämningsskydd påbörjat

I Uddevalla har första delen av ett omfattande översvämningsskydd kommt på plats

2019-02-01 I centrala Uddevalla ligger området runt Bäveån lågt och har under alla tider återkommande drabbats av översvämningar vid högvatten. I samband med förutsägelserna om ett allt varmare klimat och höjd havsnivå i framtiden har man därför beslutat bygga ett översvämningsskydd. Första delen kommer nu på plats.

Från Västerbron där Göteborgsvägen möter Västerlånggatan skall det byggas översvämningsskydd ända ut till havet i Uddevalla. För ett par år sedan konstaterades rasrisk på båda sidor om Bäveån i Uddevalla och ett mindre område på södra sidan mellan Västerbron och skärgårdsbåtarnas kaj och ett mycket längre område mellan Västerbron, förbi Bohusläns museum, hotell Riverside och den så kallade Riversideängen stängdes av längs kajerna.
Förstärkningsarbeten beslutades och det första närmar sig nu färdigställandet och den sista delen i det är också första delen av det översvämningsskydd som skall byggas hela vägen ut till havet.
Läs mer om detta i veckans nummer av Tidningen Västsverige.

Publicerad: Uppdaterad:
Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv