OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Osäkerhet föder rädsla som kan utnyttjas politiskt

Freds- och konflikforskare drog paralleller till både in- och utrikespolitik

2024-04-06 – En ökad osäkerhet skapar en rädsla som när den sprider sig ökar trycket på politiker att agera. Det skapar ökat utrymme för de politiska makthavarna att driva utvecklingen i en viss önskad ideologisk riktning, både globalt och lokalt. Erfarenheterna visar på risken att vidtagna åtgärder som fattats i en situation av rädsla kommer att ångras. De visar sig ofta införa lagar som hotar mänskliga rättigheter och demokrati och som senare kommer att användas på ett sätt som lagstiftarna inte nödvändigtvis tänkt.
Det menade freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson när han besökte Bottna för Fred med ett föredrag i Hunnebostrands Folkets Hus.

Läs mer om föredraget genom att köpa ett lösnummer digitalt av Västsverige.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv