Oro över att ambulansen ska spara

Frågan sköts dock upp till den nya styrelsen att besluta om

2018-12-21 Skaraborgs sjukhus styrelse har tagit beslut om en lång rad åtgärder för att komma tillrätta med sin ekonomiska situation, där sjukhuset saknar en kvarts miljard kronor nästa år. Frågan om att skära ner på ambulansverksamheten sköts först upp till ett extra styrelsemöte 20 december. Det mötet har nu ställts in och kommer nu upp först på styrelsemötet i januari 2019.

Pär Johnson (L) från Lidköping kommer vid nyår att ta över ordförandeskapet för Skaraborgs sjukhus styrelse från Ulla-Britt Hagström (L). Orsaken till att frågan skjuts upp ska, enligt ett pressmeddelande, vara att nuvarande styrelse tycker att den är så viktig att den inta kan hastas igenom på ett extra insatt styrelsemöte. Vi har frågat Gabriela Bosnjakovre (M) oppositionsråd i Vara som är orolig över vad nedskärningarna kan innebära för hennes kommuns invånare.

Tror du att det har betydelse att det blir en ny styrelse som ska ta beslutet?

– Det blir ju en stor fråga att sätta sig in i och hantera den stora besparingen på 8 miljoner i det här området, östra Skaraborg, på ambulansen. Vissa blir mer drabbade än ändra. Skara drabbas i synnerhet men också Götene och Vara. Man kan ju inte bortse ifrån att E20 går här och att det sker mycket olyckor. Jag känner stor oro över att människor inte kommer få vård vid trafikolyckor. Men även en oro för de äldre och de som är sjuka och har stort behov av vård, de svaga och mest utsatta helt enkelt. Det är ofta svårt sjuka som har behov av ambulanssjukvården och det gäller dygnets alla timmar, även nattetid. Styrelsen måste göra besparingar det har jag full respekt för men, jag hoppas de stannar upp och tänker, att de inte skyndar till beslut. De kanske hittar andra ställen att spar på så inte de som behöver akutvård drabbas. Vi måste ha en bred dialog och jag hoppa att styrelsen kontaktar kommunerna för en dialog där vi kan få uttrycka de konsekvenserna ett sånt här förslag kan innebära för kommunen och dess invånare.

Så ingen har ännu tagit kontakt med er i kommunen, vad tycker du om det?

– Det är beklagligt att man inte har den dialogen med kommunerna. Det är ju oss kommuninvånarna kontaktar när det försämras. Vi hoppas kunna påverka beslutet och hoppas att styrelsen önskar sig en samlad bild innan de ska fatta beslut. Jag företräder mina kommuninvånare och tar fajten för dem. Ser man det ur ett landsbruksperspektiv så är det ofta landsbygdsbor som drabbas av att man plockar bort service.

Vad hoppas du på?

– Att de ska hitta andra vägar att spara, att de ska vända på alla stenar. Riskanalysen säger, jag har dock inte satt mig in i alla delar, men det jag kan se är att den visar att vi får en minskad vård. Det är viktigt med jämlik vård även för de på landsbygden. Vi i kommunen arbetar mot fallolyckor nattetid vilket är vanligt bland äldre och som då ofta är i behov av ambulans. Målet är att ambulansen ska komma inom 20 minuter. Men går förslaget igenom så kanske den inte kan komma alls, avslutar Gabriela.

Gabriela Bosnjakovre (M) oppositionsråd i Vara som är orolig över vad nedskärningarna kan innebära för hennes kommuns invånare.

Av Jeanette Henriksson
Foto: Falck

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv