Odling för kropp och själ på Sandlycke

2020-06-22 Två entreprenörer med många strängar på sin lyra. Så kan man nog utan att vara fel ute beskriva makarna Eva och Patrick Petrén Allier på Sandlycke gård i Dals Rostock. Med odling, kurser och publika evenemang tar de en allt större plats i bygdens liv.

På ett Leadersammanträde nyligen beslutade styrelsen att bidra ekonomiskt till ett utvecklingsprojekt på Sandlycke gård i Dals Rostock. Det handlade bland annat om ett arbets- och resursbesparande bevattningssystem för trädgårdsodling. Efter att ha talat med de båda gårdsinnehavarna på Sandlycke gård förstår man att det här med tiden som det tar med olika moment i trädgårdsodlingen har en viss betydelse. De vill nämligen hinna med annat också.

– Det är odlingen som är kärnverksamheten, säger Eva Petrén Alllier.

– Men runt den bygger vi upp satellitprojekt som vi också behöver ha tid för, säger maken Patrick. Patrick är utbildad inom konst och design och betecknar sig själv som landskapsmålare i olja. Men eftersom de båda varit fast beslutna att odlingen skall vara en viktig del i deras liv på Sandlycke har han gått en kurs på Hjo Folkhögskola i småskalig hållbar odling med fokus på att det skall vara rationellt.

– De lär ut ett koncept som de menar är ett sätt att få även en småskalig odling att vara ekonomiskt bärkraftig, berättar Patrick.

– Det handlar om att man skall kunna sköta den med minsta möjliga tidsåtgång genom att strukturen på odlingarna utformas enligt en speciell plan, säger han. Som ett led i detta vill man utveckla odlingen på samma sätt när det gäller bevattningen.

– Att gå runt och vattna är något väldigt tidsödande, säger Eva. Förutom det ingick ytterligare två tidsbesparande investeringar i projektansökan till Leader, nämligen att få till ett rationellt tvätt- och förpackningsutrymme för de odlade grönsakerna med förvaringsmöjligheter, samt det allra mest rationella försäljningssystemet, nämligen en självbetjäningsbutik ute vid vägen. För Sandlycke Gård är en fantastisk samling byggnader utöver de fyra hektar mark som finns att disponera för odling. Dock är inte målet att odla allt detta.

– Vi har kommit fram till att 2.000 kvadratmeter är det som vi kan klara att odla med småskaliga metoder utan att det skall växa oss över huvudet, säger Patrick.

Det finns inalles 10 byggnader på gården. Boningshuset, som man fick börja med att bygga ut med utrymmen för att härbärgera en växande familj. Ladugården med tillhörande stor lada, en smedja, grishus och dessutom alltså olika bostäder inklusive ett som också varit bibliotek i trakten. I ett av husen närmast vägen finns alltså självbetjäningsboden. Det gamla grishuset nere vid ladugården byggs nu om till att bli grönsakslokal. Där har taket lagts om och det med det material som det tidigare var, nämligen skiffer, som är en lokal tradition i området. Att lägga skiffertak kan nu bli en work shop på Sandlycke gård. Det kan väldigt mycket bli eftersom Eva och Patrick har många strängar på sina lyror och väldigt mycket idéer. Eva har i botten en enskild firma med verksamhet inom mode, frisör och make-up, som hon driver i Göteborg på ungefär halvtid och som bland annat inneburit turneer av olika slag. Patrick har också haft ungefär 50 procents externa jobb.

– Jag har alltid målat och utöver det arbetat med annat för att försörja mig. Så blev det här också med restaurangjobb och på systembolaget bland annat. Men nu från och med årsskiftet blir det gården och odlingen som blir mitt jobb utöver att måla, säger han.

Eva arbetar också en del för Kroppefjälls Bed & Breakfast som ligger nära Sandlycke gård. Förra året försökte man sig för första gången på att ordna ett event. I samband med Konstvandringen i Dals Rostock öppnade man upp sin lada för livemusik, mat och dryck.

– Vi skaffade serveringstillstånd för 150 personer och tänkte att det kommer vi aldrig upp till. Det gjorde vi. Sen ordnade vi en liknande aktivitet igen och det blev fulltecknat direkt, berättar Eva.

Hon säger att det känns lite overkligt att allt de gått och funderat på om det skulle fungera, verkligen faktiskt gör det. De odlar och säljer grönsaker till privatpersoner. Restauranger har nu dessutom också fått upp ögonen för Sandlyckes grönsaker. Sen har de funderat på om det skulle gå att ha kurser, work shops inom sina kunskapsområden.

– Senast hade vi en work shop där ett gäng vänner träffades här och tillsammans gjorde vi insektshotell som de fick med sig var sitt när de åkte hem. Dessutom guidade vi runt i trädgårdsodlingen och bjöd på grönsakssoppa med råvaror från våra egna odlingar, berättar Patrick.

Nästa work shop blir i konsten att tälja träskedar.

– Det gör vi i samarbete med två andra företag, säger Eva.

Förutom att måla har Patrick nämligen också en fallenhet för att tälja. Men även när det gäller målningen kan det bli work shops framöver.

– Jag har faktiskt gått en utbildning i guidning med tanke på att ta med mig folk ut i skogen och ha kurser i landskapsmålning, säger Patrik.

De två kom alltså hit till Dals Rostock 2013 som två främmande fåglar i bygden. Men de har aldrig kännt sig ovälkomna på något sätt.

– Det här med att det skall ta tre generationer innan man räknas som fullvärdig invånare känner vi inte alls. Det stämmer inte alls när det gäller vår flytt hit, säger Patrick, som dessutom från början är engelsman, men som bott i Sverige i 20 år.

Att de interagerar och samverkar med det lokala näringslivet och lokalbefolkningen hjälper säkert till. Exempelvis med entreprenörerna på Fengersfors bruk.

– Där har Brukets Godaste, ett bageri, pizzakväll varannan fredag. I fredags hade de en Sandlyckepizza med grönsaker från gården, berättar Eva och Patrick.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv