Det senaste tillskottet bland Uddevalla kommuns utomhusverk är en graffitimålning skapad av elever på Dalabergsskolan och Hovhultsskolan efter en workshop i sommar. Foto: Petra Hänninen

Nytt utomhusverk på Dalaberg

Elever fick skapa graffitikonst i workshop

2021-07-22 Uddevalla kommun har i samverkan med gruppen Streetcorner anordnat en gatukonst- och graffitiworkshop i sommar. Resultatet, en graffitimålning skapad av elever på Dalabergsskolan och Hovhultsskolan, finns nu att beskåda till vänster om Dalabergskyrkans entré, på Dalabergsskolans södra fasad.

Elever i årskurs 4-6 på Dalabergsskolan och Hovhultsskolan har i sommar haft möjlighet att prova på graffitikonst i projektet ”Att skapa sin stad” som är en gatukonst- och graffitiworkshop. Workshopen har anordnats av Uddevalla kommun i samverkan med gruppen Streetcorner. Streetcorner är en förening som består av flera olika konstnärer som jobbar med graffiti-workshops.

Tre dagar
Övergripande tema för målningen var ”hem” och tanken är att workshopen ska bidra till att barn och unga får en relation med sin plats.

Workshopen höll på i tre dagar i Dalabergsbibliotekets lokaler och Mikael Rickman och Embla Nilsson Kolbe från Streetcorner lotsade barnen från skiss till färdig målning. Biblioteksassistent Sara Westfelt har varit ansvarig för projektet från kommunens sida.

– Det som fångade mitt intresse med workshopen var föreningens förhållningssätt ”each one teach one”, som innebär att deltagarna lär av varandra på ett lekfullt sätt, berättar hon i ett inlägg på kommunens hemsida.

Nytt utomhusverk
Uddevalla kommuns konstansvarige Carl Casimir besökte workshopen och tittade på barnens arbete, som nu har blivit ett offentligt utomhusverk i Uddevalla kommun. Verket invigdes tisdagen den 13 juli, och sitter på Dalabergsskolans södra fasad, till vänster om Dalabergskyrkans entré.

– Jag är så glad att vi har kunnat göra detta, och ambition är att det ska bli ett projekt som sätter Dalaberg på kartan, säger Sara.

Projektet har genomförts med hjälp av det statliga stödet ”Allas sommarlov”, som är ett bidrag för avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6 till 15 år.

Publicerad:
Johanna Nilsson,
Nyhetsarkiv