Christer Hasslebäck har fått uppdraget som ordförande i paraplybolaget som leder kommunens olika bolag. Ett uppdrag som tidigare ingått i det som kommunstyrelsens ordförande ansvarar för. Nu har majoriteten av SD, M, och KD beslutat om utökad befogenhet för personalutskottet för att få igenom det nya halvmiljonarvodet som tidigare överklagats och underkänts. Arfkivfoto: Jeanette Henriksson

Nytt beslut om Hasslebäckarvode

Kommunfullmäktige beslutade om ytterligare befogenhet för utskott

2024-03-24 Oppositionen gick till angrepp på bred front på förslaget att låta personalutskottet utan godkännande av kommunfullmäktige besluta om arvoden till förtroendevalda. Majoriteten beslutade dock enligt förslaget vilket banar väg för beslutet om Christer Hasslebäcks halvmiljonsarvode för ett uppdrag som tidigare ingått i uppgifterna för kommunstyrelsens ordförande. Inlägg till försvaret för beslutet var dock i princip obefintliga på sammanträdet.

Köp ett lösnummer för 25 kr för att läsa hela artikeln.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv