Nya hot mot småskalig vattenkraft

Rapport föreslår att 1700 verk inte skall få några undantag

2018-11-09 I ett förslag som Energimyndigheten fört fram skall de 255 största av Sveriges 2000 vattenkraftverk förklaras som riksintresse. I en rapport som man baserar förslaget på anses 1700 småskaliga kraftverk som för små för att kunna få klassningen KMV, vilket innebär stor risk för nedläggning.

Den småskaliga vattenkraften fick till slut igenom ett nytt lagförslag för ett halvår sedan där politikerna som stod bakom det menade att det skulle innebära att i stort sett all småskalig vattenkraft skulle kunna finnas kvar. Enligt Johan Hillström, ordförande i Västsvensk Vattenkraftsförening, verkar inte myndigheterna ha samma uppfattning.
– Nej, det verkar som om de trampar på för att som tidigare få bort den småskaliga vattenkraften, säger han.
Han menar att det senaste exemplet är ett förslag från Energimyndigheten att klassa de 255 största vattenkraftverken som riksintressanta. I ett samrådsyttrande för föreningen fram stark kritik mot förslaget och mot den rapport som förslaget grundar sig på.
Rapporten det handlar om har hittat på ett nytt sätt att beräkna värdet på alla vattenkraftverk i Sverige. Bakom rapporten står Energimyndigheten, Svenska Kraftnät och Havs- och vattenmyndigheten och rapporten har stora likheter med en överenskommelse som tidigare sagts skall finnas mellan ägarna till de stora vattenkraftverken och myndigheterna om att om de stora vattenkraftverken skyddas så skall man kunna offra de minsta.
Rapporten har som sagt hittat på ett nytt kriterium för att klassificera betydelsen i kraftsystemet av de olika vattenkraftverken, nämligen genom dess ”relativa reglerkraft”, det vill säga man fokuserar på vattenkraftens betydelse som reglerkraft i ett i framtiden allt mer vind- och solberoende elsystem.
Centerpartiet representant i den grupp riksdagspolitiker som förhandlade fram uppgörelsen om bland annat den småskaliga vattenkraften tycker att det inte är något fel med själva karteringen och förklaringen av riksintressen.
– Däremot är det inte i linje med lagstiftningen att generellt inte ge KMV-klassning till de små kraftverken. Där återstår en del arbete med att anpassa tillhörande förordningar till lagstiftningen och då kommer man inte att kunna göra på det här sättet, menar Rickard Nordin.
Läs mer i veckans nummer av Västsverige

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv