När ersättaren till den gamla lastkajen står färdig i början av sommaren får Fjällbacka både en ny havsnära plats för människor att vistas på och bättre möjligheter att ta emot besökande fartyg. Foto: David Nyberg

Nya Fjällbacka kaj börjar ta form

Efter 20 års väntan kan fartyg i sommar återigen angöra kajen

2022-02-10 Till årets sommarsäsong öppnar en helt ny Fjällbacka kaj upp för både båtar och landkrabbor efter att ha varit avstängd i 20 år. Även Hjalmars kaj i Hamburgsund får en rejäl ansiktslyftning.

– Fjällbacka kaj har varit avstängd i 20 år på grund av att den varit utdömd. Sedan har det pågått diskussioner under många år om vad man skulle göra, men man kom liksom aldrig riktigt till skott, säger Jan Larsson, VD på det kommunala bolaget Tanums hamnar.

Kajen som han syftar på är den 100 meter långa lastkajen som låg nedanför gamla Badis i centrala Fjällbacka och som nu har rivits för att göra plats åt en ny.

På grund av den gamla och uttjänta konstruktionen med risk för ras kunde den yttre delen av kajen som stod på pålar över vattnet inte användas. En del av den inre biten av kajen som låg på fast mark har däremot använts som parkering.

Tidig visionsbild över nya Fjällbacka kaj som visar hur platsen kan komma att se ut när arbetet med kajen är klart. Bild: Ramboll Sverige AB, Christian Bjäråker

Tanums kommunalråd Liselotte Fröjd (M) förklarar att Fjällbacka kaj ingår i en större satsning på att snygga till de olika samhällena i kommunen. Hon menar att upprustningen är ett sätt öka attraktiviteten genom att ta bättre vara på de fantastiska resurser med natur och hav som man har.

– I Tanumshede har vi gjort i ordning Affärsvägen och centrum, i Grebbestad har vi den nya strandpromenaden och så nu har vi kommit till Fjällbacka och Hamburgsund, säger Liselotte Fröjd.

Hur kommer det sig att det tog så många år att komma igång med Fjällbacka kaj?

– Jag kan inte svara på varför det inte har gjorts innan, men att rusta upp samhällena var en av de saker som jag tog sikte på när jag blev kommunstyrelsens ordförande, säger Liselotte Fröjd.

Hon är tydlig med det inte bara är hennes förtjänst att det här blir av nu utan att upprustningen i Fjällbacka och i de andra samhällena är något som alla partier har ställt sig bakom.

Tanums kommunalråd Liselotte Fröjd. Foto: Robert Dahlberg

Processen som lett fram till den nya kajen i Fjällbacka startade på allvar under 2018 med en utredning av hur mycket det skulle kosta att riva den gamla kajen. Därefter togs ett förslag fram på hur platsen skulle kunna byggas upp på nytt.

– Jag och Jan presenterade förslaget för Fjällbacka samhällsförening. Där kom det in lite synpunkter som vi tog till oss och som gjorde förslaget ännu bättre, säger Liselotte Fröjd.

Ursprungsförslaget innebar att den gamla kajen skulle ersättas av ett torg med en gradäng ner mot vattnet där kajkanten tidigare låg. Där man skulle kunna sitta och njuta av utsikten alldeles vid strandkanten.

En viktig input från dialogen var att platsen inte enbart skulle fungera som ett torg och ett trevligt område att vistas på utan att det också skulle finnas kajplatser så att bland annat besöksbåtar skulle kunna lägga till där.

– Nu blir trappan mindre så att det finns plats för lite större båtar att lägga till på vardera sida om trappan, säger Liselotte Fröjd.

Visionsbild över den blivande gradängen i Fjällbacka kaj. Bild: Ramboll Sverige AB, Christian Bjäråker

Jan Larsson förklarar att den nya kajen kommer vara väldigt bra för 30-40-metersbåtar men att den även kommer kunna fungera för till exempel ångaren Bohuslän och ännu större fartyg på upp till 80 meter.

– Möjligheterna att ta emot fartyg utökar sig väldigt mycket i och med detta. En del kryssningstrafik har också börjat ställa frågor om att lägga sig ute i fjorden och sedan tendra in med mindre båtar sista biten in till Fjällbacka, säger Jan Larsson.

Förutom att fungera som tilläggningsplats för besökande fartyg är alltså tanken att nya Fjällbacka kaj ska bli en plats där både ortsbor och sommargäster kan umgås alldeles vid havet.

Projektbudgeten för området klubbades igenom av kommunfullmäktige i slutet av 2020 och i början av 2021 satte arbetet igång med att riva den gamla kajen och bygga upp den nya. Kommunens budget för projektet Fjällbacka kaj är 55 miljoner kronor.

Entreprenören som utför det praktiska arbetet i just det här projektet åt Tanums hamnar är byggbolaget Brixly. Deras platschef på Fjällbacka kaj, Ulf Sörkvist, berättar att sista delen av norra änden av den gamla kajen revs på måndagen i förra veckan. Samtidigt är kajen i den södra änden nästan helt klar. Han förklarar hur det kommer sig att de inte rev ner hela kajen på en och samma gång innan de satte igång att bygga upp den nya:

– Vi har valt ett arbetssätt som innebär att vi har sågat upp vartannat fack i den gamla kajen med vajersåg. Det gjorde vi för att kunna utnyttja den gamla kajen att stå på när vi slog ner pålarna till den nya kajen istället för att behöva använda pråmar.

Jan Larsson, VD på Tanums hamnar och Ulf Sörkvist, platschef på Brixly. Foto: David Nyberg

Men arbetet med att slå ner de hundra pålarna har ändå inte varit helt enkelt. Anledningen är att antalet stenblock i leran på botten var betydligt fler än vad man hade räknat med vilket gjorde det besvärligare att få ner pålarna till berg eller fast friktionslager.

Trots att pålningen drog ut på tiden planerar de ändå för ett färdigställande av kajen i början av juni i år.

– Nu inväntar vi bättre väder för att kunna gjuta klart frontbalken som är en milstolpe i projektet. Samtidigt pågår arbetet för fullt med ytbeläggningen med bohuslänsk granitsten från Ävja stenbrott strax utanför Bovallstrand, säger Ulf Sörkvist

– Sedan blir det färdigställande med belysnings- och planteringsarbeten till våren. Med blommor och andra växter i planteringar med stenomfattning runt.

Den nya kajen blir precis lika lång och bred som den gamla och kommer utöver gradängen till största delen utgöras av en stor öppen yta. På så sätt blir det möjligt att anpassa platsen till många olika användningsområden som till exempel oktoberfest, julmarknad och visaftnar.

– Från att länge ha varit en ganska outnyttjad plats i ett av kommunens allra finaste lägen vill vi göra Fjällbacka kaj tillgänglig för allmänheten. Genom att skapa ett trevligt område där man kan träffas och njuta av den vackra utsikten, säger Liselotte Fröjd.

Stensättarna Markus Sloberg och Assad Kuhid lägger bohuslänsk granitsten från Evja stenbrott utanför Bovallstrand på Fjällbacka kaj. Foto: David Nyberg

Utöver sittplatserna i gradängen längst ut mot vattnet kommer det också finnas bänkar och bord där man kan sitta och slappa och kanske äta en glass eller en bit mat från någon av matvagnarna som under högsäsong troligtvis kommer stå parkerade vid kajen.

I projektet Fjällbacka kaj ingår också en förlängning med 40 meter av den idag 60 meter långa flytbryggan som ligger alldeles norr om kajen. I änden på den hundra meter långa flytbryggan är tanken att skapa en utsiktspunkt med vy åt alla riktningar inklusive in mot Fjällbacka och ut mot havet.

Förutom Fjällbacka kaj-projektet fortsätter upprustningsarbetet som pågått i ett par år nu med att byta ut Tanums hamnars befintliga bryggor i Fjällbacka. I år ska de under våren byta ut en av flytbryggorna som ligger utanför Badholmen och bryggan som går runt själva Badholmen.

– I Hamburgsund vid Hjalmars kaj har vi ett projekt i år som blir lite som en miniversion av Fjällbacka kaj, säger Liselotte Fröjd.

Illustrationsbild över hur Hjalmars kaj i Hamburgsund kan komma att se ut i början av juni i år. Bild: Ramboll Sverige AB, Christian Bjäråker

Precis som vid gamla Fjällbacka kaj används även Hjalmars kaj som parkering idag. Och även där är planen att i stället skapa en torgyta med sittplatser för att skapa nya möjligheter att vistas och njuta av närheten till havet.

– Men här är själva kajen intakt så det är inte alls ett lika stort jobb som i Fjällbacka där vi har fått plocka ner hela kajen och sedan bygga upp den på nytt, säger Jan Larsson.

Den inre delen av torget vid Hjalmars kaj kommer precis som vid Fjällbacka kaj täckas med granitsten. På den yttre delen av kajen däremot kommer det läggas trädäck för att skapa känslan av en brygga som går hela vägen från färjeläget i söder förbi torget och som sedan möter bryggan utanför restaurangen Hjalmars i samma stil. På så sätt knyts södra och norra sidan av kajen samman och bidrar till en mer sammanhållen strandpromenad.

Även projektet Hjalmars kaj leds av Tanums hamnar med pengar från Tanums kommun. Budgeten för det projektet är 8 miljoner kronor och entreprenören där är Markbygg. Det praktiska arbetet på platsen startar i slutet av februari med målet att allt ska vara klart tre månader senare.

Jan Larsson berättar att planeringen inför upprustningen av Hjalmars kaj har skett på liknande sätt som med Fjällbacka kaj: I samarbete med kommunala tjänstemän och politiker och lokala intressenter, i det här fallet Hamburgsunds företagarförening.

– Det här kommer bli ett lyft för hela närområdet och något som hela Hamburgsund kommer ha nytta av, säger Jan Larsson.

Publicerad: Uppdaterad:
David Nyberg,
Nyhetsarkiv