Ny utredning om badhuset

2019-10-11 Det blir en ny utredning om badhuset i Uddevalla. Det meddelade bland andra Monica Bang Olofsson och Christer Hasslebäck från samverkanspartierna vid en presskonferens i veckan och senare på fullmäktige.

Samverkansmajoriteten bjöd in till pressmöte i tisdags inför kommunfullmäktiges möte. Orsaken var den interpellation Annelie Högberg (S) ställt till kommunstyrelsens ordförande Christer Hasslebäck (UP) om badhuset. På presskonferensen medverkade kommunstyrelsens ordförande Christer Hasslebäck, övriga gruppledare för partierna i samverkansmajoriteten och ordförande i kultur och fritidsnämnden. Vi har under ett par veckor försök få svar på frågor rörande vad som egentligen händer i badhusfrågan. De frågor Annelie Högberg nu ställer till Christer Hasslebäck liknar de frågor vi tidigare ställ och som vi sedan presenterat i flera artiklar.

Svävande svar

Svaren har dock varit svävande och tjänstemän har inte fått svara på frågor utan hänvisat oss till kommundirektören Peter Larson. Vi förstod att något var på gång och i fredagens artikel sa Hasslebäck att han inte kunde utesluta att det kommer ett nytt förslag till beslut som därmed kan riva upp det beslut som tagits. Han nämnde redan då att man nu vill bygga motion- och tävlingsbanor på Rimnersvallen och en friskvårdsanläggning på Walkersborg. Våra misstankar att badhuset än en gång ska arbetas om och att denna evighetsfråga ska fortsätta, var alltså befogad. Nu ska ett nytt underlag tas fram. Hittills har badhuset kostat runt 15 miljoner att projektera. Man menar att det nya förslaget ska bli mindre kostsamt men kan inte presentera några siffror. – Att gå ut med ett sån här stor åtgärd som handlar om så mycket pengar och påverkar Uddevallaborna så mycket och inte ha några siffror, menar Annelie Högberg (S), är helt oansvarigt och visar på att de inte vet vad de håller på med.

Försökte delta

Annelie försökte delta på presskonferensen eftersom hon vill ha svar på de frågor hon länge ställt rörande badhuset, men Hasslebäck avvisade henne och menade att hon inte fick delta. – Det är så det har varit hela tiden. Vi får inget veta. De stänger oss ute, vi får veta saker från media, menar hon. Hasslebäck inledde presskonferensen med att berätta att man har en tidsfördröjning rörande badhusbygget och att detta ska bero på skredsäkringsproblematiken. Det handlar troligen om 12 månader. Hasslebäck nämnde också i intervjun förra veckan att de önskar en spa- och friskvårdsanläggning där badhuset ligger nu och en anläggning för tävling på Rimnersvallsområdet som ska innehålla tio banor och även vara öppen för allmänheten, vilket nu alltså kan bli aktuellt. – Vi har lämnat ett uppdra till vår kommundirektör Peter Larsson att utreda förutsättningarna för att göra en motions-tävlingsanläggning på Rimnersvallen, säger Hasslebäck. Inget tillfälligt bad Han fortsätter med att berätta att man inte vill gå vidare med ett tillfälligt bad utan i stället rusta upp nuvarande badhus. Vilket han menar kommer spara skattemedel. Några siffror presenterades inte förutom att det nämndes en kostnad på 5–7 miljoner för att rusta upp nuvarande badhus kontra 30 miljoner att bygga ett tillfälligt. Trots att ett nytt underlag nu ska tas fram menar man att man räknar med att ett nytt bad kan stå klart våren/ sommaren 2024. Men påpekar också att allt kan hända på vägen. Hasslebäck menar också att det är två viktiga aspekter att ta hänsyn till. Det ena är totalekonomin och det andra är att, eftersom skredsäkringen kommer att fördröja bygget, så kommer den nya inriktningen inte fördröja någonting.

Ingen fördröjning

Mikael Saxäng (M) sa så här om skredssäkringen: – Skredsäkringen är ju väldigt viktig i sammanhanget det är ju länsstyrelsen som i sina senaste direktiv har sagt att det inte räcker att konstruera en skredsäkring i tomtgräns utan att den ska ske nere vid kajkanten. Det är något vi måste förhålla os till och följa. Vi tycker också det är bra att ha träning och tävling på Rimnersvallen och ser det som början till ett idrottskluster. Även Camilla Olsson (C) från barn och utbildning menade att detta blir bra:

– Förutom att vi tittar på en god ekonomisk hushållning av våra skattemedel så ser vi i barn- och utbildningsnämnden också att vi kommer kunna ombesörja att våra skolbarn får den simundervisning de ska ha och som är lagstadgad. Oppositionen håller inte med utan står fast vid det förslag som tidigare röstats igenom. Men det som upprör dem mest är att de inte varit delaktiga alls i processen och inte haft någon som helst insyn. – Jag lämnade in en interpellation med frågor till Hasslebäck. Då måste han svara, det var ända sättet att få veta något. Men då kom det här. Vi får vår information av media, vilket inte känns alls bra, säger Annelie Högberg. Annelie menar att orsaken till att det blir fördröjt inte alls handlar om någon skredsäkring. Utan i grunden om att inget beslut om detaljplan har fattats.

 

– Detaljplanen har legat i brevlådan ett helt år och för att kunna påbörja några åtgärder rörande skred och översvämning måste man ta ett beslut. Men det har inte gjorts och det är därför vi har den här fördröjningen, menar Annelie.

– Det finns färdiga utredningar om hur man löser stabiliteten och det finns med i underlaget, inflikar Samuelsson. Ingemar Samuelsson oppositionsråd i Uddevalla menar att samarbetsmajoriteten pratar så brett om att man ska samverka och att alla ska ha inflytande för breda hållbara politiska överenskommelser.

– Jag har aldrig varit med om att man går ut med en sån stor och viktig fråga på en presskonferens utan att informera oppositionen och jag har varit politiskt aktiv i många år. Jag känner inget förtroende för dem, det gick i bott nu. Vi kommer ju tvingas samarbeta med dem, men jag kommer inte lita på vad de säger. Jag har heller aldrig varit med om att en politiker blir utslängd från en presskonferens så som Annelie blev. Personalen på badhuset har känt sig otrygg eftersom de inte vet vad som kommer hända.

– Det är inte konstigt alls. Det är den nuvarande majoriteten som skapat otryggheten med sin osäkerhet. Det här är deras sjätte förslag på var ett nytt bad ska placeras. Samuelsson avlutar med att säga att detta påverkar Uddevallabornas förtroende för politikern.

– De kommer ju att uppleva detta som ännu en vända i cirkusen badhuset och tyvärr så kommer de att skvätta på det politiska etablissemanget som helhet. De vill ju bara ha sitt badhus.

Publicerad: Uppdaterad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv