Uddevallas nuvarande simhall. Foto: Maja Kjellson

Nu är det locket på om badhuset

2019-09-23 Starten för det nya badhuset har skjutits fram sex månader och det går även ett rykte om att projektet inte kommer genomföras så som beslutet ser ut nu. Det har pratats om bostäder ovanpå badhuset och att en ny konsult, Facilitator AB, som anlitats för att hjälp till med stadsutvecklingen i Uddevalla, även arbetar med badhuset. Detta trots att det finns beslut om att just badhuset inte ska ingå i det uppdraget. Redaktionen har fått frågor om just badhuset från Uddevallas invånare så givetvis vill vi ta reda på vad som egentligen händer.

Vi har sökt Andreas Roos, avdelningschef på planeringsavdelningen på Uddevalla kommun, som hänvisar vidare till Kommundirektören Peter Larsson, som inte haft möjlighet att svar på våra frågor än, men som eventuellt kan ha tid nästa vecka. Han har dock inte återkommit till redaktionen, trots flera påtryckningar. Inte heller Christer Hasslebäck (UP) har gått att nå. Någon som däremot återkopplade snabbt var Annelie Högberg (S) som själv ställt frågan; ”vad händer med badhuset?”, till Hasslebäck på förra kommunfullmäktige. Frågan avfärdades med löfte om svar på nästa möte. Hon säger sig även ha ställt frågan flera gånger i Kultur- och fritidsnämnden, men bara mötts av tystnad. Den styrande majoriteten verkar ha lagt locket på och den ända som ska uttala sig i ärendet Peter Larsson, har inte tid att svara på frågor. Så här hon om saken;

– Jag misstänker att avsiktsförklaringen med Facilitator även berör badhuset. Att de har något annat på gång och vill lägga ansvaret utanför kommunen och kultur- och fritidsnämnden. Vi har lagt ner mycket jobb och mycket pengar för att få fram ett bra underlag för det nya badhuset. 20–25 miljoner har det kostat hittills, varav 15 miljoner på detaljplanen. Vi är i slutskedet av upphandlingen och följer tidsplanen. Upphandlingen ska vara klar i mars och man ska börja riva efter sommaren.

Men nu är det uppskjutet sex månader, varför tror du?

– För att Facilitator arbetar fram ett helt nytt badhus på Walkersborg, vilket innebär en helt ny detaljplan. En detaljplan tar mellan 2–3 år att få fram.

Men badhuset är ju undantaget i avsiktsförklaringen?

– Jag misständer att man hittar på och ljuger och inte håller sig till sanningen. Hasslebäck och övriga i majoriteten säger att vi ska vara effektiva i verksamheterna, men det är de som är orsaken till att vi är ineffektiva när de håller folk utanför och inte tar vara på kompetensen som finns i kommunen. Vi får läsa i media vad som händer. De är orsaken till den ineffektiva kommunala organisationen.

Vad vill du säga om situationen i politiken i Uddevalla just nu?

– Att vi i oppositionen inte har förtroende är en sak, men när de egna känner samma då är det riktigt oroande. De biter sig själva i svansen. De är inte kompetenta som ledare när de säger en sak gör en annan, det skapar inte förtroende.

Hur vill du att de ska agera?

– Jag vill ha svar på mina frågor och jag vill att vi spelar med öppna kort. Jag vill veta vad de är ute efter och det är deras skyldighet att svar på frågor. Gör man inte det, har man inte insett viket uppdrag man har som representant för kommuninvånarna, avslutar Annelie.

Detta har hänt:

  • Detaljplanen för placering av det nya badhuset som var ute för samråd fram till 2018-01-08, vann laga kraft omkring årsskiftet 2018/2019.
  • Omläggning av vatten- och avloppsledningar samt dagvattenledningar är gjort och det var klart sommaren 2019.
  • Bygget av det nya badhuset vid Windingsborg planeras starta 2020 och vara klart under 2022. Men har nu förskjutits ett halvår.
  • Ett investeringens belopp har fattats av kommunfullmäktige med ett maxbelopp på 464 miljoner kronor.
  • Beslut är taget om att 50 metersbassängen kommer att utökas från 8 till 10 banor.

Tillfälligt ersättningsbad

Kommunstyrelsen beslutade 27 mars 2019 att ett tillfälligt bad ska placeras i Sörvik under tiden som Uddevallas nya badhus byggs. Det tillfälliga badet kommer att ersätta nuvarande Walkesborgsbadet, som ska rivas för att ge plats åt Uddevallas nya badhus. Den aktuella tomten för det tillfälliga badet heter Sörvik 1:36 och ligger väster om Friskis- och svettisanläggningen i Sörvik och omfattar drygt 7000 kvadratmeter. Kommunen äger marken och har full rådighet över den. På denna plats finns byggrätt för industriändamål, det finns vatten- och avloppsledning inom rimligt avstånd, goda parkeringsmöjligheter, gång- och cykelväg, kollektivtrafik med anslutande övergångsställen och fjärrvärmeledning i närheten. Marken bedöms ha låg risk för markföroreningar.

 

Publicerad: Uppdaterad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv