– Blir vi försenade med Hisingsbron så kommer det påverka de andra projekten, säger Mikael Nummedal, projektchef för Hisingsbron på trafikkontoret i Göteborg. Foto: David Nyberg

Nästa år ska Hisingsbron stå klar

Men coronaviruset gör den bräckliga tidsplanen allt mer osäker

2020-04-02 För att inte sätta käppar i hjulet för Västlänksbygget och nedsänkningen av E45 måste Hisingsbron öppnas för trafik våren 2021. Arbetet pågår fortfarande för fullt men de redan små marginalerna blir allt mindre. De sena leveranserna av stålbalkar från Spanien kan försenas ytterligare nu när hela landet stängt ned. Dessutom gör coronaviruset också att det blir svårare att få de polska yrkesarbetarna in i Sverige.

Bygget av nya Hisingsbron som ska ersätta den 80 år gamla Götaälvbron i centrala Göteborg har kommit en bra bit på väg. Tanken är att den ska öppna för bussar, bilar, cyklister och gångtrafikanter våren 2021 och för spårvagnar efter semestern samma år. Osäkerheten över om tidsplanen ska hålla är dock stor.

Stålkonstruktionen som är stommen i Hisingsbron tillverkas i Spanien och fraktas till Göteborg med båt. De första stålbalkarna skulle enligt avtalet ha levererats i februari förra året, men på grund av problem i produktionen levererades de första balkarna först i oktober. Sedan dess har leveranser skett löpande och fler är på gång, men de är fortfarande kraftigt försenade jämfört med ursprungsplanen. Detta har gjort att marginalerna för att hinna färdigt i tid sedan länge har varit små.

Att Spaniens invånare från och med i måndags, för att minska spridningen av coronaviruset, förbjuds att gå till sina arbeten lär inte bidra till ökad produktivitet i de spanska fabrikerna. Undantagna från förbudet är endast personer med ”oumbärliga arbeten” inom bland annat livsmedels-, läkemedels- och vårdsektorerna.

Så här ska Hisingsbron se ut när den är klar. Foto: Göteborgs stad

Vad gäller de svenskar, främst på tjänstemannasidan, som arbetar med Hisingsbron, har man hittills inte haft problem med bemanningen, berättar Mikael Nummedal som är projektchef för Hisingsbron på trafikkontoret i Göteborg.

– Sen har vi polska yrkesarbetare som jobbar på bron här i Göteborg, och där har vi av naturliga skäl haft reducerad kapacitet under ett par veckors tid. Vår entreprenör gör ett bra jobb med att hitta ersättare till de som har svårt att ta sig ut ur Polen eller som inte vill komma hit. Så det jobbar man hårt med nu, för att få upp bemanningen igen, säger Mikael.

Skulle det ställa till det mycket om man tvingas skjuta fram öppningen av bron?

– Ja, och det beror på att det är tre stora projekt som ligger i området samtidigt. Hisingsbron, Västlänken och nedsänkningen av E45. Dessutom pågår stadsutveckling i området också med bland annat bygget av det som kallas kvarteret Platinan, som kommer ansluta till bron.

Mikael Nummedal är projektchef för Hisingsbron på trafikkontoret i Göteborg. På andra sidan Götaälvbrons staket pågår bygget av Hisingsbron och högre upp i bild byggs kvarteret Platinan. Foto: David Nyberg

– Blir vi försenade med Hisingsbron så kommer det påverka de andra projekten, eftersom de här projekten är planerade efter varandra tidsmässigt för att jacka in i varandra. Speciellt mellan Västlänken och Hisingsbron finns det väldigt starka beroenden, säger Mikael

Som exempel nämner han att delar av Götaälvbron måste börja rivas omedelbart efter att trafiken släppts på över den nya bron, för att göra plats åt Västlänksbygget, och för att projekt Hisingsbron ska kunna montera färdigt kollektivtrafikbron ner mot Östra Hamngatan.

Hisingsbron kommer bestå av två delar, dels Arpeggio som är den delen av bron som går över älven. Dels kollektivtrafikbron som är en förlängning av Arpeggio på centrumsidan av älven, och som är avsedd endast för bussar och spårvagnar.

Mikael förklarar att även om marginalerna är väldigt små, så siktar de fortfarande på att kunna släppa på vägtrafiken över Arpeggio under våren 2021 som planerat. Under nio sommarveckor samma år ska sedan spårvagnstrafiken över älven stängas av helt och hållet. Under den perioden ska delar av Götaälvbron rivas och den biten av kollektivtrafikbron som ska korsa den gamla bron färdigställas. Buss- och spårvagnskörfälten på Hisingsbron ska sedan öppna för trafik efter semestern 2021.

Delar av Götaälvbrons gång- och cykelbana har fått rivas för att möjliggöra bygget av en av pelarna som ska bära upp kollektivtrafikbron. Foto: David Nyberg

Precis som den gamla bron kommer även den nya ha två fordonstrafikfält och ett kollektivtrafikfält i vardera riktning. Trots det kommer Hisingsbron ändå bli betydligt bredare än Götaälvbron, ungefär 40 meter istället för 27 meter. Bredden på gång- och cykelfälten kommer nämligen ökas kraftigt. Det kommer också finnas balkonger där man kan sätta sig på en bänk och njuta av utsikten på västra sidan av Arpeggio.

Höjden på den nya bron kommer också skilja sig jämfört med den gamla. Den seglingsfria höjden under bron i stängt läge blir 12 meter jämfört med drygt 18 meter för den befintliga bron. Det gör att vägbanan kan komma ned i markplan på vardera sida av älven på kortare sträcka och därmed inte ta lika mycket landyta i anspråk. Ytor som då istället kan användas till exempelvis bostäder och kontor.

– Hade den nya bron varit lika hög som den gamla hade det inte varit möjligt att ansluta till E45 på stadssidan till exempel. Och då hade man fått en annan stadsutveckling, säger Mikael.

Gång- och cykelfälten på vardera sida av Hisingsbron blir betydligt bredare jämfört med på Götaälvbron. Foto: Göteborgs stad

Vad händer på byggarbetsplatsen Hisingsbron just nu?

– Det är pålningsarbete kring ramperna ned mot Nils Ericsonsgantan och Östra Hamngatan, det är markarbeten runt bron, det är installationsarbeten, ledningsomläggningar, det är många arbeten som görs.

– På Arpeggio gjuter vi betongfarbanan och på kollektivtrafikbron pågår stålmontage. Stålet kommer vara monterat fram till sommaren i princip, sen gjuter vi betongfarbanan ovanpå den med, säger Mikael.

– Efter semestern ska pylonerna på plats på Arpeggio. Och sen kommer även lyftspannet, så att man kan börja köra det upp och ned under hösten, för att testa maskineriet.

Publicerad: Uppdaterad:
David Nyberg,
Nyhetsarkiv