OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Munkedal säger nej till naturbruksavtal

2022-12-01 Munkedals kommunfullmäktige beslutade på måndagens möte att säga nej till det avtal om naturbruksutbildning som Västra Götalandsregionen föreslagit för regionens 50 kommuner. Det innebär enligt tidigare besked att hela avtalet faller för alla kommuner.

Det avtal som nu behandlats är egentligen en fortsättning på det som gäller nu. Det avtalet innebär att kommuner som placerar elever på Västra Götalandsregionens egna naturbruksskolor får halva elevkostnaden subventionerad av regionen, medan de som placerar elever på friskolor med naturbruksutbildning i Västra Götaland får betala hela elevkostnaden själv.

Karin Blomstrand från Liberalerna har varit engagerad i starten av friskolan i Dingle, som ligger i Munkedals kommun, och har överklagat regionens avtalsförslag till förvaltningsrätten. Det var också hon som lade förslaget i kommunfullmäktige att säga nej till avtalet. Förslaget från kommunstyrelsen var efter några turer, att säga ja, trots att alla var negativa till den orättvisa behandling man tyckte att Dinglegymnasiets naturbruksutbildning får utstå.

Tog tillbaka

I kommunfullmäktige gick först Rolf Jacobsson(KD) upp och stödde Karin Blomstrands förslag, medan Louise Skaarnes(SD) och Martin Svennberg Rödin(M) stödde kommunstyrelsens förslag. Därefter tog både Olle Olsson(KD), Liza Kettil(S) och Malin Svedjenäs(V) ställning för avslag och då tog både SD och M tillbaka sina tidigare ställningstaganden och stod bakom ett avslag de också. Det gläder Karin Blomstrand.

– Det är viktigt att visa regionen att de måste tänka om och vara lite mer flexibla och lyhörda. Jag hoppas nu också att förvaltningsrätten säger nej.

– Sedan är det också frågan om vad som händer med regionens avtal om vi säger nej. Jag har också fått till mig att om Munkedal säger nej, säger också Mellerud nej. Rullar det gamla avtalet på eller blir det helt avtalslöst?

Det här avtalet drabbar alltså naturbruksskolorna Dingle, Nuntorp och Strömma negativt.

Åmål däremot har de flesta av sina elever på friskolan Lillerud i Värmland. De får ersättning från Västra Götaland eftersom avtalet säger att friskolor utanför Västra Götaland skall få stöd av regionen.

– Om andra kommuner vill skicka elever till Dingle får de betala full avgift, och det påverkar förstås naturbruksutbildningen negativt så det är viktigt för oss i Munkedal att vi får ett nytt avtal. Jag hoppas att regionen tar vår frustration på allvar nu, säger Karin Blomstrand.

Vill avsluta

I en annan för kommunen mycket avgörande fråga gick beslutet också emot den nuvarande majoriteten. Det handlade om att moderaterna och sverigedemokraterna vill avsluta samarbetet med Sotenäs och Lysekil om den gemensamma miljönämnden för kommunerna.

Detta gick emot det förslag som förvaltningen lagt efter en utredning som man gjort om konsekvenserna av ett avbrutet samarbete.

Majoriteten ville alltså ändå driva igenom ett sådant och med den majoritet man hade för det förslaget i kommunfullmäktige tillsammans med kristdemokraterna såg det hela ut att vara klart.

Men Liza Kettil i socialdemokraterna förklarade att hon tycker att de ekonomiska konsekvenserna av ett avbrutet samarbete inte är klarlagda.

– Det finns exempelvis inte en krona i den budget vi tagit för 2024 för anställande av personal till miljöverksamheten, sa hon i debatten och yrkade därför på återremiss.

Vid omröstningen om fullmäktige ville avgöra frågan på pågående möte eller återremittera så blev beslutet återremiss eftersom det vid återremiss räcker att få ihop en tredjedels majoritet för ett ett sådant beslut. Och det hade Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet gott och väl.

Detta kan innebära att möjligheten att avsluta det nuvarande avtalet i tid inte längre finns utan att man i stället får inrikta sig på ytterligare en avtalsperiod då det nuvarande förlängs automatiskt om det inte sägs upp i tid. I så fall kan man tänka sig att det blir förvaltningens förslag om diskussioner med de övriga kommunerna om samverkansformerna i framtiden som i stället blir den framkomliga vägen.

På sammanträdet togs också en budget för 2024 och den var med mycket små förändringar densamma som den som beslutades i juni i år, med bland annat oförändrad skattesats.

 

Publicerad: Uppdaterad:
Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv