Möket, Stickan och Tiger var viktiga för Uddevalla

2020-12-03 I Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förenings verksamhet ingår att beskriva och dokumentera stadens företagshistoria. Men ibland känner föreningen att det material de har räcker till en hel bok och då är de inte främmande för att ta på sig ansvar och arbete för en utgivning. Så nu kommer de med en ny spännande bok om en del av Uddevallas historia, som förening tillsammans skrivit, intervjuat, fotat och forskat kring materialet till. Huvudsakliga författare är dock Stefan Brännwik, Janne Dahl och Lilibeth Gustavsson. 

Bakgrunden till boken, Möket, Stickan och Tiger, är de tre privata företag (förutom varvet förstås) som har haft flest anställda och synts och hörts mest. Tiger, det vill säga Schwartzman & Nordström, finns ju på sätt och vis kvar än idag, ett Stockholmsbaserat företag, som äger varumärket Tiger och som säljer sina kläder under just det namnet. Boken beskriver den tid i vilken de tre företagen startade och i vilken miljö de verkade. Uddevalla såg inte likadant ut på mitten av 1850-talet som nu. Väg och järnväg saknades, telefon fanns inte, el fanns inte. Vad vi hade, som förklarar varför åtminstone Möket och Stickan förlades till Uddevalla, var tillgång till hamn. Där kom bomull till Möket och aspvirke till Stickan.

Historia och kunskap

Boken är ett led i föreningens ambition att sprida djupare kunskap om vår stads industriella historia. I måndags träffade föreningen Michael Koch (Kampenhof/Möket), Peter Zachau (Stickan/Tändsticksfabriken) och Per Schwartzman (Schwartzman & Nordström/Tiger). Deras respektive förfäder startade och byggde upp företag, som gav arbete åt tusentals Uddevallabor och som gjorde Uddevalla känt. De fick var sin bok med sig hem.

Uddevallavarvet är den enskilt största industriella etableringen som gjorts i vår närhet. Kampenhof, Tändsticksfabriken och Schwartzman & Nordström torde dock sammantaget ha haft en minst lika avgörande betydelse för Uddevalla stad och dess innevånare i ett tidigare skede. Grundandet av Kampenhofs Bomullsspinneri och Wäfveri i mitten av 1850-talet utgjorde de facto starten på ett industriellt genombrott för Uddevallas del. Kampenhof var det första riktigt stora industriella företaget i Bohuslän och kom att bli av oerhörd betydelse. Det framstår än idag som ett makalöst projekt med tanke på den tidens förutsättningar.

Grundandet av Uddevalla Tändsticksfabrik 1873, alltså bara ca 15 år senare, gjorde tillsammans med Kampenhof Uddevalla till en betydande svensk industristad. Etableringen av Schwartzman & Nordström år 1903 förstärkte avsevärt den bilden. Alla tre företagen växte underhand och sysselsatte en stor del av Uddevallas befolkning. Enbart Schwartzman & Nordström sysselsatte under sin storhetstid faktiskt var tjugonde invånare, vilket onekligen säger en del om bara detta företags betydelse.  Möket, Stickan och Tiger är en spännande läsning om tre framgångsrika företag men också om hårt arbete och utveckling. Den innehåller 400 sidor med fakta och bilder. Den kommer att säljas på Hallman bokhandel men också av föreningen den 11-12 december och 18-19 december i deras lokal på Kungsgatan 30. Boken ger även en utmärkt beskrivning av den miljö företagen startades i och inte minst kom att verka i. 

Föreningen har åstadkommit en djupgående och omfattande dokumentation genom att ha:

• finkammat tidningar på Föreningsarkivet i Uddevalla 

• hämtat relevant bildmaterial från www.digitaltmuseum.se 

• gått igenom många hyllmeter av gamla originalhandlingar på Landsarkivet i Göteborg (Kampenhof och Tiger) resp. Vadstena (Tändsticksfabriken)

• Genomfört släktforskning med avseende på såväl grundare och nyckelpersoner som vanliga anställda och presenterar detaljer kring deras funktion, levnad etc.

• intervjuat personer, som ännu finns i livet och som kan bidra med kunskap om företagen.

Följande har tidigare utgivits av föreningen:

• Uddevallavarvet 1946-1986 med 320 sidor, år 2009.

• Andersson & Callenberg – En företagsepok i Uddevalla med 275 sidor, år 2014.

• Uddevallavarvet – Uppbyggnad, Organisation och Drift, med en 500-sidig uppföljning av den första varvsboken, år 2016.

• Gamla Uddevallaföretag 1725-1950 med 275 sidor, år 2017. 

• Musiklivet i Uddevalla med 330 sidor, år 2018.

Foto: Vambola Kallaste

Publicerad: Uppdaterad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv