Mariestad först i världen

Producerar vätgas till tankstation med solel

2019-03-15 Som en följd av nedläggningen av Electrolux i Mariestad bestämde sig kommunen för att inrikta sig mot ny teknik i sin satsning på näringslivet. Det har man verkligen gjort. Om ungefär en månad börjar man producera sin egen vätgas till tankstationen med hjälp av el från solcellsparken alldeles intill.

‎Vätgastankstationen uppfördes för ungefär två år sedan som en del i Mariestads satsning på att underlätta för företag som vill utveckla klimatsmart teknik. I nuläget har kommunen sju bränslecellsbilar som drivs av vätgas från tankstationen och som används inom den egna verksamheten.

Hittills har vätgasen till tankstationen levererats med lastbil, men nu kommer dessa transporter alltså inte längre behövas. Från och med någon gång i april börjar man nämligen producera sin sin egen vätgas av vanligt kranvatten och med el från solcellsanläggning alldeles intill. I och med detta blir Mariestads kommun först i världen med en vätgastankstation som producerar sin egen vätgas från solel.

Tankstationen blir även helt oberoende av elnätet i och med att all elektronik och maskineri kommer drivas av elen från solcellsparken. På natten när solen inte skiner energiförsörjs tankstationen med batterier och genom att en del av den producerade vätgasen omvandlas till el igen med hjälp av bränsleceller.

Läs mer om bränslecellsbilar och om Mariestads solcellsdrivna vätgastankstation i veckans nummer av Västsverige.

Publicerad: Uppdaterad:
David Nyberg,
Nyhetsarkiv