Ljungskile RK drabbas hårt om det byggs en padelhall på mark de haft som hage. Foto: Privat

Ljungskile Ridklubb känner sig överkörda

Beslutet kan vara sista spiken i kistan för ridskolan

2021-05-10 Få har nog missat att det blåser hårda vindar i Ljungskile just nu. Det handlar om två föreningar. En tennisförening och en ridklubb och om en bit mark båda gör anspråk på. Marken har nyttjats av ridklubben under flera år, med kommunens goda minne.

Tennisklubben avsa sig marken för flera år sedan, men vill nu ha tillbaka den för att låta ett kommersiellt bolag bygga en padelhall på platsen. Något ridklubben hårt motsätter sig av flera skäl. Vi har träffat ridklubbens ordförande, Ing-Marie Uddén och verksamhetsansvarige Gunilla Hurtig.

Det luktar stall när vi anländer till ridklubben och hästarna har precis kommit in och mumsar gott på sitt hö. Gunilla berättar att hon började som elev på ridskolan 1997 och att anläggningen då såg annorlunda ut. Efter en tid gick hon över i styrelsen för att sedan ta anställning på prov 2007 och sedan dess har hon fortsatt som verksamhetschef. Hon berättar vidare att det har gått i vågor rörande ridklubben.

– Vi hade ingen bra relation med kommunen under den tiden. Föreningen hade gjort sig dumma genom att börja bygga innan bygglovet var klart. Så det var många besök på stadshuset för att bygga upp en bra relation igen. Men det vände och vi fick ett uppsving på upp till 200 ridande.

Verksamheten bedrevs då på en pytteliten anläggning och efter en tid dömdes stallet ut. Vilket ledde till att ridklubben till slut fick ett nytt stall 2005.

– Det var en lång resa och man tog fram osthyveln och skalade av och skalade av. Mycket av det var rastgårdsytor vi hade varit med att ritat in. Men vi fick stå med mössan i handen och tacka.

Kostnaderna

Gunilla berättar att för att ridklubben skulle få sin anläggning var de tvungna att visa att de klarade de nya driftkostnaderna.

– Vi var tvungna att hitta sponsorer som skrev under på fem år framåt i tiden. Jag vet inte om det är ett vanligt förfarande, jag har aldrig hört om någon annan förening som har behövt leva upp till ett sånt villkor innan man börjat bygga.

Vad tycker du om kommunens inställning till ridning?

– Den är totalt förvirrande. Jag har suttit med i diverse utredningar genom åren. Alla har sagt samma sak, ändå så blir det inte ens en tummetott. Den senaste utredningen bidrog vi mycket till och vi satt med utredaren och representant från kommunen och kända att, den här gången kanske det blir något för ridsporten i Uddevalla kommun. Men det har hittills bara blivit det ena pappret efter det andra.

Hur vill du kommentera beslutet om att ge tennisklubben markrätten där hästarna går just nu?

– Det är som spiken i kistan. Vi har blivit knaprade på från alla håll, utan att dra av kostnader för arrendet. Vi har fått släppa hagar till Uddevalla Energi och till villatomter. Det var därför vi fick nyttja den hagen allt handlar om. Det känns inte som om kommun vill ha oss kvar om jag ska vara helt ärlig. Sedan att en annan förening, bakom ryggen, söker markrätt på en mark vi använder, som vi visserligen inte har någon formell rätt till, men som vi upplever oss fått som kompensation, för att resa ett stort hus som vi inte vet hur det kommer påverka vår verksamhet med buller och liknande, det är en katastrof.

Har ni pratat med tennisklubben?

– Ja jag hade en tidig kontakt, berättar Gunilla, då en anställd sett några gå och mäta i hagen. Men då fick jag svaret att, nej, nej. Vi ska bygga på LSK, bara vi kommer överens med dem, från deras ordförande Sten Jacobson.

En del förstår ju inte hur ridklubben kan drabbas så hårt att den kan gå omkull. Det handlar ju bara om några meter?

– Det är redan trångt, vårt utrymme ligger på marginalen. Det går inte att bli av med mer mark nu nära stallet. På pappret har vi yta. Men det syns inte på karta vad som är vad. Det ena är en väg, det andra ett dike eller en slänt och en stor yta får inte belastas av hästar. Den håller inte för det.

Hur kommer en eventuell byggtid påverka er verksamhet?

– De har ju sagt att ett eventuellt bygge ska ta fyra månader, men det är ju sällan en tidsplan håller. Tanken är att de ska starta bygget 15 juni och det är ju mitt i vår verksamhet. Hästarna ska skötas och ledas och man ska passera byggplatsen och vägen med alla maskiner och eventuella sprängningar. Jag kan inte se att det är möjligt, vi måste evakueras under byggtiden.

Hur tänker ni gå vidare med detta?

– I första hand med ett överklagande till förvaltningsrätten rörande beslutet om tomträtten. Samtidigt får vi yttra oss rörande bygglovsansökan. Som förresten lämnades in redan i slutet av mars. Vilket man ju kan tycka är lite underligt, för då hade man ingen tomträtt.

Vad önskar du sker nu?

– Min förhoppning är att kommunen och tennisklubben tillsammans kommer fram till att det här var ingen bra ide, avslutar Gunilla.

Detta händer nu

Ridklubbens ordförande, Ing-Marie Uddén, berättar;

–  Vi jobbar hårt just nu, dels med att överklaga samhällsbyggnadsnämndens beslut och den jävsituationen som vi tycker är väldigt tydlig genom Henriks Sundströms annonsering på tennisklubbens hemsida. Vi påtalade även jävsituationen för flera politiker blanda annat socialdemokraterna redan innan beslutet fattades. Vi kommer även yttra oss kring det vi ser att ett eventuellt bygglov kommer att innebära för oss. Vår verksamhet och vår värdegrund, ja allt vi gör, handlar om säkerhet för människor, personal och hästar. Det är prio ett för oss. Vi som styrelse kan inte ställa oss bakom att våra medlemmar eller vår personal ska leda hästar förbi ett bygge och utsättas för den risk det innebär. Om kommunen väljer att bevilja ett bygglov för en förening som skadar en annan förening och som även kan innebära fara för liv, för våra elever och personal och hästar som kan bli skrämda och komma lösa, så måste ridklubben och hästarna evakueras. Vi kommer inte kunna bedriva vår verksamhet som vanligt även om vi evakueras, så vi kommer drabbas enorm av detta även ekonomiskt, menar Ing-Marie.

Tennisklubbens ordförande Sten Jacobson säger så här om saken:

– Jag kunde gått till ridklubben först, ser jag nu i efterhand. Jag är uthängd som bandit i detta. Men jag tror inte det hade blivit mindre infekterat om jag pratat med ridklubben innan vi kontaktade kommunen. Varför ska man skälla på oss om detta? Det är ju kommunens mark.

Ni hade påbörjat en plan om en padelhall tillsammans med LSK, vad hände?

– Vi hade kommit jättelång och var överens om att gå vidare när vi fick ett mejl från styrelsen om att de valt en annan lösning. Jättesynd för vi har ju våra utebanor där och vår klubbstuga. När de hoppade av ringde vi kommunen och då sa kommunen att de skulle kolla om det fanns mark och tydligen var det då de var där och mätte. Kommunen sa bara att de skulle ta reda på vad man kunde göra och jag visste inte att de var där och mätte just då.

Vad hoppas du händer nu?

– Jag förstår ridklubben men det är trist att vi i tennisklubben blir uthängda bara för att de inte har en fungerande marksituation. När det är kommunen och ridklubben som måste lös det tillsammans. Man skulle ha löst marksituationen för ridklubben för länge sedan, avslutar Sten.

Publicerad: Uppdaterad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv