Renoveringen av Kvistrums Gästgiveri kommer troligtvis pågå under större delen av 2019, berättar den nye ägaren Anders Hjort af Ornäs. Foto: David Nyberg

Kvistrums Gästis lever upp

Ny ägare restaurerar efter långvarigt förfall

2019-02-15 Kvistrums Gästgiveri har en betydelsefull plats i den Bohuslänska historien, vars vingslag präglar passet mellan bergen i Munkedal. Fastigheten har förfallit under ett par decennier men nu rustas den upp av ny ägare.

Kvistrums Gästgiveri ligger vid den södra infarten till Munkedals kommun från gamla E6. Byggnaden är gammal och det pratas om att det kan vara Bohusläns äldsta träbyggnad.
Här, där den gamla Kungsvägen genom Bohuslän korsade Örekilsälven, och där gamla riksvägen gick långt in på 50-talet, har allt från officerare i stridande arméer, domare vid Tingshuset i Kvistrum och resande genom alla tider fram till slutet på 1900-talet kunna få mat och husrum.
Byggnaden har förfallit under ett par decennier, den gamla granen som förr tändes varje år som julgran har nyligen fällts, men huset håller nu på att rustas upp.
Den nye ägaren, Anders Hjort av Ornäs, tänker sig en utåtriktad verksamhet i någon form i huset. Munkedalsborna följer spänt utvecklingen.
Läs mer i veckans nummer av Västsverige.

Publicerad: Uppdaterad:
David Nyberg,
Nyhetsarkiv